Ktl-icon-tai-lieu

Sự sống của tế bào

Được đăng lên bởi Thanh Thúy
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1368 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1. Sự sống và tế bào
1. Ba đặc tính căn bản của sinh vật
2. Những khái quát căn bản về sự sống
3. Những nguyên lý hoạt động của tế bào
4. Tiến hóa của tế bào
5. Kích thước, hình dạng và cấu trúc tế bào

1. Ba đặc tính căn bản của sinh vật
Sinh học nghiên cứu về sự sống. “Sự sống là
cái mà sinh vật có khi đang sống”.
Ba đặc tính căn bản sinh vật:
• Được tạo bởi tế bào
• Có DNA là vật liệu di truyền
• Có khả năng tiến hành các phản ứng hóa học
trong tế bào (biến dưỡng).

2. Một số khái niệm căn bản về sự sống
1. Sinh vật tiến hóa, sự sống có tính liên tục
và bản chất kép: đa dạng và thống nhất (học
thuyết tiến hóa).
Lamarck (1744-1829) đề nghị và giải thích sự
“tiến hóa” : các đặc điểm kiểu hình tập nhiễm
được truyền cho con cháu (hươu cao cổ).

Darwin (1859) giải thích mối liên hệ tiến hóa
giữa các dạng sống qua hai luận điểm :
• Các loài hiện thời sinh ra từ nhiều tổ tiên lần
lượt qua quá trình truyền cùng với biến đổi
(tiến hóa).
• Cơ chế của sự truyền cùng với biến đổi là
chọn lọc tự nhiên.

Chọn lọc tự nhiên
• Chọn lọc tự nhiên “chọn lọc” (“biên tập”,
không “sáng tạo”) các biến dị di truyền phù
hợp, và do đó “chọn lọc” kiểu gene phù hợp.
• Chỉ những sinh vật thích nghi với môi
trường mới sống còn và truyền các đặc điểm
di truyền qua nhiều thế hệ.
Nhiều khủng long suy tàn (trước sự va chạm
của tiểu hành tinh) do không kịp thích nghi
khi địa hình trái đất thay đổi.

Mối liên hệ tiến hóa của sinh vật dẫn tới hậu quả:
“Có một sợi chỉ vô hình ràng buộc mọi dạng sống”.
Phát biểu trên bao hàm:
• Tính liên tục của sự sống nhờ nhiễm sắc thể có vai
trò truyền thông tin di truyền (DNA) từ cha mẹ tới các
con.
• Bản chất kép của sự sống (đa dạng và thống nhất):
bộ xương động vật, cấu trúc tế bào, ngôn ngữ di
truyền …

Bằng chứng phân tử của sự tiến hóa

Nucleotide giống nhau được chỉ bởi gạch thẳng, dấu
chấm giữa trình tự E. coli là nơi một nucleotide bị loại
(được xen vào người hay vi khuẩn cổ).

Lịch sử tiến hóa được minh họa bằng cây
phát sinh chủng loại: mọi sinh vật tiến hóa từ
một hay một quần xã tổ tiên chung.

2. Mọi sinh vật được tạo bởi tế bào, đơn vị căn
bản của sự sống (học thuyết tế bào).
Schleiden và Schwan (1839): “Tế bào là đơn vị
cấu trúc căn bản của mọi sinh vật.”
Hoạt động của cá thể tùy vào hoạt động riêng
rẽ và hợp tác của tế bào, không có phân tử
nào (kể cả DNA) tự sống còn ngoài tế bào.

Phát biểu khác:
• Mọi sinh vật được tạo bởi tế bào, đơn vị căn
bản của sự sống (học thuyết tế bào).
• Mọi tế bào đều sinh ra từ tế bào.
• Tế b...
Chương 1. Sự sống và tế bào
1. Ba đặc tính căn bản của sinh vật
2. Những khái quát căn bản về sự sống
3. Những nguyên lý hoạt động của tế bào
4. Tiến hóa của tế bào
5. Kích thước, hình dạng và cấu trúc tế bào
Sự sống của tế bào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự sống của tế bào - Người đăng: Thanh Thúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Sự sống của tế bào 9 10 610