Ktl-icon-tai-lieu

tác động của BĐKH đến đô thị Việt Nam

Được đăng lên bởi Cười Tít Mắt
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUY NHƠN
* TRƯỜNG
KHOA: ĐỊA LÍ – ĐỊA CHÍNH
LỚP: QLĐĐ K35B

TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1

NỘI DUNG

I.Tổngquanvề

1.Kháiniệmđôthị

đôthịViệtNam

2.ĐặcđiểmđôthịViệtNam
1.Kháiniệm

II.KháiquátchungvềBĐKH

2.Nguyênnhân
3.Hậuquả

III.TácđộngcủaBĐKHtớicácđôthịViệtNam
IV.Giảipháp

V.MôhìnhđôthịthíchứngvớiBĐKH
2

I. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

1.Kháiniệm

TheoLuậtQuyhoạchđôthịsố30/2009/QH12:
Đôthịlàkhuvựctậptrungdâncưsinhsốngcómậtđộcaovàchủyếuhoạtđộngtronglĩnhvựckinhtếphinôngnghiệp,làtrungtâmchí
nhtrị,hànhchính,kinhtế,vănhóahoặcchuyênngành,cóvaitròthúcđâysựpháttriểnKT

–

XHcủaquốcgiahoặcvùnglãnhthổ,mộtđịaphương,baogồmnộithành,ngoạithànhcủathànhphố;nộithị,ngoạithịcủathịxã;thịtr
ấn.

3

I. TỔNG QUAN VỀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2.Đặcđiểmcơbảnvềđôthị

Đô thị là nơi tập trung nhiều vấn đề và có tính toàn cầu

Vấn đề môi trường: Tốc độ tăng quá nhanh vềCNH & ĐTH =>
Quan hệ thành
nông
thôn
luôn
tồn
tại,
ngày
càng
trở
nên
quan
trọng
pháhu
V
ấịữ
nthị
đỷ
ềvà
m
dân
sph
ố:ầ
Tnkhông
clà
ộtr
ườ
ng
sinh
quá
nhanh
dân
sTh
ố ởvà
dân
khi
skh
ố
ắ
đô
c
Vấn
đề
tổ
môi
trường:
Quy
mô
dân
số
đô
Th
tr
ườ
ng
đô
th
ịốmôi
m
ộgia
tếh
ệcvà
th
ngthái,
ho
cbao
đvịề
agồ
đi
ểm,
đó
ding
ễ
n lao
ra
Nh
ng
th
ịộtchức
tr
ườ
ng
chđủ
ygian
utăng
ủ
aố
đô
th
ịặgâyONMT...trong
m:
ị tr
ườ
ph
th
,ctập
chai
các
strựườ
ngctrao
ố
chuy
rấ
tlớn
ểổ
ch
d
ậ
ịch
m với
ch
dân
ạịtrình
p,
cvà
ưkhông
là
chuy
đ
ầ
y thông,
dđlý,
ịủ
chvì
theo
nhi
ề
chi
ềnguyên
ung
r ộhng
thị
trung
quá
so
quản
dẫn
không
vi
mua
bán,
ivàBĐS,th
hàng
hoá
dịđộ
ch
vgiao
ụể
.n
độệịụng,
thh
ịướ
ng
đđ
ấ
tn
tr
ườ
ng
thịđến
truườ
ạ
nhân
và
theo
trong
chi
u
sâu
di
nguyên
ễng
n ra
song
nhân
quan
tr ọ
ngtài
là chính.
tài
chính
h ạn ch ế,
điều
hoà
trong
tổ
trường
sống
đô thị.
tầng
đô
thgây
ịề
,đó
thbế
ịcó
trtắc
ườ
dịch
vụchức
,song.
thị môi
trườ
ng
nhận thức chưa đầy đủ...
Hệ thống thị trường đô thị với những đặc trưng riêng biệt

Đô thị mang tính kế thừa của nhiều thế hệ cả về CSVC, KT - VH. Nền văn hoá được kế thừa và phát triển
với bản sắc dân tộc VN.

4

II. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1.Kháiniệm

BĐKHlàsự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thuỷ
quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các
nguyên nhân tự nhiên và nhântạo.

BĐKH lànhững biến đổi trong môi trường vật lý hoặc sinh học gây ra
những ảnh hưởng có hại đáng kể đến thành phần, khả năng phục
hồivàsinh sản của cácHST tự nhiên; đếnhoạt động của các hệ
thốngKT–XH; đếnsức khỏe và phúc lợi của conngười.

5

II. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
2.Nguyênnhân

Tựnhiên...
*
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA: ĐỊA LÍ – ĐỊA CHÍNH
LỚP: QLĐĐ K35B
TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
tác động của BĐKH đến đô thị Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tác động của BĐKH đến đô thị Việt Nam - Người đăng: Cười Tít Mắt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tác động của BĐKH đến đô thị Việt Nam 9 10 622