Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ số nhân tiền tệ

Được đăng lên bởi Khác Biệt
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỐ NHÂN TIỀN

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

SỐ NHÂN TIỀN

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

SỐ NHÂN TIỀN
Trong một nền kinh tế, khi tỷ trọng tiền

mặt trong tổng các phương tiện thanh
toán giảm xuống, số nhân tiền tệ sẽ thay

đổi như thế nào? (giả định các yếu tố khác
không đổi)

 Giảm

Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng

UEH, HUI, BVedu ...

...
Thạc sĩ Vũ Thanh Tùng
UEH, HUI, BVedu ...
SỐ NHÂN TIỀN
Tài chính tiền tệ số nhân tiền tệ - Trang 2
Tài chính tiền tệ số nhân tiền tệ - Người đăng: Khác Biệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính tiền tệ số nhân tiền tệ 9 10 556