Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG IV
Bài 1 Sử dụng lệnh Line, Circle, Arc, các phương thức truy bắt điểm, polar tracking để vẽ các hình
sau

Bài 2 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle vẽ các hình

Bài 3: Sử dụng các lệnh để vẽ hình sau:

Bài 4: Sử dụng các lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh vẽ các hình sau:

...
BÀI TP CHƯƠNG IV
Bài 1 S dng lnh Line, Circle, Arc, các phương thc truy bt đim, polar tracking để v các hình
sau
Tài liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu 9 10 93