Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hàm nhiều biến

Được đăng lên bởi liemnguyen388
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THẢO LUẬN
TOÁN CAO
CẤP

Chương 12: Hàm nhiều
biến

I - Định nghĩa hàm hai
biến

Một số hàm có đồ thị đặc
biệt

Một số hàm có đồ thị đặc
biệt

Một số hàm có đồ thị đặc
biệt

Dạng 1:
Tìm tập xác định

Dạng 2:
Tính đạo hàm riêng

II – Phân
loại các
dạng
bài tập
Dạng 4:
Tìm cực trị

Dạng 3:
Tính gần đúng

Dạng 1: Tìm tập xác
định

...
TH O LU N
TOÁN CAO
C P
Ch ng 12:ươ Hàm nhi u
bi n ế
và bài toán c c tr
Tài liệu hàm nhiều biến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hàm nhiều biến - Người đăng: liemnguyen388
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu hàm nhiều biến 9 10 248