Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu học tập

Được đăng lên bởi minhnguyen1995
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1021 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Trần Thiên Đức - 

V2011

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUẦN 1 - 2
CÁC DẠNG TOÁN KHE YOUNG CƠ BẢN
DẠNG 1: NGUỒN S DỊCH CHUYỂN

Hình 1.1. Hệ khe Young – nguồn S dịch chuyển
- Hiệu quang lộ (hiệu đường đi) từ nguồn S’:

o Tại vân sáng:
o Tại vân tối:
Xét vân sáng trung tâm: {



- Nhận xét:
o Hệ vân dịch chuyển ngược hướng với chiều dịch chuyển của nguồn S
o Mối quan hệ giữa độ dịch chuyển là:
DẠNG 2: HỆ KHE YOUNG – BẢN MẶT SONG SONG

GV: Trần Thiên Đức - 

V2011

Hình 1.2. Hệ khe Young – bản mặt song son
- Khoảng vân:
- Vị trí vân sáng bậc k:
- Vị trí vân tối:

(

)

(

)

- Hiệu quang lộ (hiệu đường đi):
o Tại vân sáng:
o Tại vân tối:
- Bản mỏng chiều dày e, chiết suất n:
o Vai trò của bản mỏng:
 làm chậm quá trình truyền ánh sáng (chiết suất làm vận tốc
truyền ánh sáng bị giảm đi)
 kéo dài đường đi của tia sáng một đoạn: (n – 1)e  hiệu quang
lộ thay đổi

 Xét vân sáng trung tâm:
vân sẽ dịch chuyển về phía khe có đặt bản mỏng
o Liên hệ giữa n, c, v trong bản mỏng:


 hệ

GV: Trần Thiên Đức - 

V2011

BÀI 1.2: Khoảng cách giữa hai khe trong máy giao thoa Young a = 1mm. Khoảng
cách từ màn quan sát tới mặt phẳng chứa hai khe D = 3m. Khi toàn bộ hệ thống đặt
trong không khí, người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là i =
1.5mm.
a. Xác định bước sóng của ánh sáng tới
b. Xác định vị trí của vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 4
c. Đặt trước một trong hai khe sáng một bản mỏng phẳng có hai mặt song song,
chiết suất n = 1.5, bề dày e = 10m. Xác định độ dịch chuyển của hệ thống
vân giao thoa trên màn quan sát.
d. Trong câu hỏi c nếu đổ đầy nước (chiết suất n’ = 1.33) vào khoảng cách giữa
hai bàn quan sát và mặt phẳng chứa các khe thì hệ thống vân giao thoa có gì
thay đổi? Hãy tính khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trong trường hợp
này.
Tóm tắt:
a = 1mm
D = 3m
i = 1.5mm
n = 1.5
e = 10m
Xác định: ;
; x0; i'
Nhận xét: Câu a và b liên quan tới bài toán khe Young cơ bản. Ta chỉ cần sử dụng
các công thức tính bước sóng và xác định vị trí vân sáng, vân tối trong hệ khe
Young. Câu c là bài toán khe Young bản mặt song song. Đối với bài toán bản mặt
song song ta cần chú ý là khi có bản mặt đặt trước khe nào thì hệ vân sẽ dịch
chuyển về phía khe đó với độ dịch chuyển x0. Trong câu d, phân tích ta thấy khi hệ
thống được đổ đầy nước thì bước sóng  sẽ bị thay đổi do đó khoảng vân cũng sẽ
thay đổi theo.
- Bước sóng của ánh sáng tới:

- Vị trí vân sáng bậc 3...
GV: Trần Thiên Đức - http://ductt111.wordpress.com V2011
HƯỚNG DN GII BÀI TẬP ĐỊNH HƯỚNG TUN 1 - 2
CÁC DẠNG TOÁN KHE YOUNG CƠ BẢN
DNG 1: NGUN S DCH CHUYN
Hình 1.1. H khe Young ngun S dch chuyn
- Hiu quang l (hiệu đường đi) t nguồn S’:

 
 

 
 
 

o Ti vân sáng: 
o Ti vân ti:  
Xét vân sáng trung tâm:

- Nhn xét:
o H vân dch chuyển ngược hướng vi chiu dch chuyn ca ngun S
o Mi quan h giữa độ dch chuyn là:


DNG 2: H KHE YOUNG BN MT SONG SONG
tài liệu học tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu học tập - Người đăng: minhnguyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
tài liệu học tập 9 10 802