Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu khoa học công nghệ

Được đăng lên bởi lanhuong123zz
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT

TIỂU LUẬN QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ KHOA HỌC CÔNG
NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC
TRONG VIỆC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Sinh viên thực hiện: Đỗ Lan Hương
Lớp: Quản lý xã hội K31

Hà Nội, Tháng 6 năm 2014

A.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

Môi trường là điều kiện giúp cho con người có thể sống tồn tại và phát triển.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật
thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn
tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Chính vì vậy môi trường rất cần thiết
cho cuộc sống của con người.
Hiện nay, vấn đề môi trường luôn là vấn đề nóng hổi được cả thế giới quan
tâm. Trong bối cảnh các nước trên thế giới đang đối mặt với vấn đề môi trường
đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của con người, nhất là những đất nước đang
phát triển, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Đất nước ta đang trong quá
trình xây dựng và phát triển kinh tế chính vì vậy vấn đề bảo vệ môi trường là một
trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm trong chiến lược phát
triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hoài Đức là một huyện nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, có nhiều lợi thế và
tiềm năng cho phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, thương mại, du lịch và
dịch vụ. Trên địa bàn huyện có rất nhiều các khu công nghiệp, doanh nghiệp, các
làng nghề thủ công… điều đáng nói là sự phát triển này chưa có các biện pháp bảo
vệ môi trường song hành đã khiến cho môi trường đang là một trong những vấn đề
"nóng" của địa phương. Điều này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống
sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Nhận thấy đây vẫn là vấn đề mang tính thời sự cấp thiết, là một sinh viên,
sau khi học tập, được sự giảng dạy của thầy cô giáo, em xin được vận dụng những
kiến thức đã tiếp thu được qua môn học : “ Quản lý xã hội về Khoa học công nghệ
- Tài nguyên và môi trường” chọn đề tài: “ Vai trò của Uỷ ban nhân dân huyện
Hoài Đức trong việc quản lý môi trường” với mong muốn đóng góp cho địa
phương mình ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn.
2. Mục đích nghiên cứu:

2.1 Mục đích nghiên cứu
Thông qua khảo sát thực trạng công tác quản lý môi trường ở địa bàn huyện
Hoài Đức, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý
môi trường trên địa bàn quận, giảm thiểu sự ô nhiễm môi trường, góp phần nâng
cao chất lượng cuộc sống ở địa phư...
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
KHOA NHÀ NƯỚC – PHÁP LUẬT
TIỂU LUẬN QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ KHOA HỌC CÔNG
NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC
TRONG VIỆC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
Sinh viên thực hiện: Đỗ Lan Hương
Lớp: Quản lý xã hội K31
Hà Nội, Tháng 6 năm 2014
Tài liệu khoa học công nghệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu khoa học công nghệ - Người đăng: lanhuong123zz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tài liệu khoa học công nghệ 9 10 179