Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lập trình VBA trên Excel

Được đăng lên bởi nguyentien201
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 5901 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chan thanh cam on Tac gia cua bai viet !

KIEN THUC CO BAN VE LAP TRINH VISUAL BASIC FOR EXCEL
Muc luc

Bai viet duoc tong hop tu Internet

Chan thanh cam on Tac gia cua bai viet !

2. Ghi và thực hiện macro
TOP
Macro là gì?
Macro là tập họp một số các dòng lệnh.
Bạn sử dụng chức năng Macro Recorder là một ý tưởng hay để từng bước thực hiện các công việc, nhất là lúc đầu tìm hiểu về macro. Excel đã hỗ trợ ghi lại
(recorder) các công việc bạn đã thực hiện và chỉ không ghi lại khi bạn dừng ghi.
Ví dụ, một ô (cell) được chọn (selected) ở hiện tại sẽ không được ghi cho đến khi bạn thực hiện công việc trong ô đó. Ngoài ra, Excel cũng không ghi lại các công
việc khi đang sử dụng bảng điều khiển (dialog box) cho đến khi bạn ấn nút OK trên bảng điều khiển đó.

Hình 1: Thực hiện ghi macro

Hình 2: Cửa sổ Record Macro
Bai viet duoc tong hop tu Internet

Chan thanh cam on Tac gia cua bai viet !
Trong suốt thời gian ghi, macro đã được lưu lại với tên xác định trong module, module được tạo ra trong quá trình ghi và là một phần của Workbook. Marco được
ghi lại có thể được lưu trong This Workbook (Workbook hiện hành), New Workbook (Workbook mới) hoặc trong Personal Macro Workbook (những macro sở
hữu riêng). Những lệnh (code) được lưu trong Personal.xls, những macro sở hữu riêng đều sử dụng được khi bạn mở Excel ra. Các macro trong các Workbook
khác nhau có thể sử dụng bất cứ lúc nào khi các Workbook đang mở (kể cả sử dụng chúng từ Workbook khác).
Điều kiện để có thể tiến hành ghi macro:
1. Bảng tính Excel hiện hành (Activate Excel).
2. Sử dụng Workbook mới.

2.1. Ghi macro trong trường hợp sử dụng tham chiếu địa chỉ ô tuyệt đối
TOP
Bạn hãy ghi lại macro trình bày tên bạn và địa chỉ như sau:
1. Trong Tools/Macro, chọn Record New Macro (hình 1).
2.Trong Macro name: gõ Address_abs để đặt tên macro đó (hình 2).
Đặc điểm là ký tự đầu tiên là của tên macro phải là chữ. Còn các ký tự khác có thể là chữ, số hoặc ký tự gạch dưới (ký tự _). Các ký tự đặc biệt như khoảng trống
(Space), @, %, $, #, &, ... không được chấp nhận, bạn có thể dùng ký tự _ để tách tên trong macro.

Bai viet duoc tong hop tu Internet

Chan thanh cam on Tac gia cua bai viet !

Hình 3: Quá trình ghi
3. Chuyển sang Shortcut key: để trống (sẽ thực hiện sau).
4. Trong Store macro in: để mặc định là This Workbook.
5. Trong Description: bạn gõ nội dung sau
Bai viet duoc tong hop tu Internet

Chan thanh cam on Tac gia cua bai viet !
Enter address starting in cell B3
6. Bấm OK.
7. Thanh Stop Recording sẽ xuất h...
Chan thanh cam on Tac gia cua bai viet !
KIEN THUC CO BAN VE LAP TRINH VISUAL BASIC FOR EXCEL
Muc luc
Bai viet duoc tong hop tu Internet
Tài liệu lập trình VBA trên Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lập trình VBA trên Excel - Người đăng: nguyentien201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Tài liệu lập trình VBA trên Excel 9 10 466