Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu môn sinh học lớp 7

Được đăng lên bởi vo60088
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỚP LƯỠNG CƯ
Bài 35: ẾCH ĐỒNG
I. Thông tin chung
Chủ đề: Sinh học
Đối tượng: Học sinh lớp 7
Thời gian ước tính: 45’

II. Mục tiêu và yêu cầu:
Kiến thức
-

Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa ở nước
vừa ở cạn.

-

Trình bày được sự sinh sản và phát triển của ếch đồng.

Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm.
Thái độ:
-

Yêu thích môn học

-

Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích

III. Tổng quan:
Lớp lưỡng cư bao gồm những động vật vừa ở nước vừa ở cạn, đại diện là ếch đồng, nhái, ngóe,
chẫu choạc....trong bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một đại diện của lớp lưỡng cư là ếch
đông.

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG

BÀI 35: ẾCH ĐỒNG
STT

Nội dung

Phương
pháp

1

KHỞI ĐỘNG

Trò chơi “Ếch
ộp”

Hướng dẫn tiến hành hoạt động
1. cách chơi: cả lớp xếp thành vòng tròn. Mỗi người chơi hãy

Tài liệu

Thời
gian
5’

tưởng tượng mình là con ếch trong một cái ao. Con ếch đầu tiên
(người bắt đầu chơi) nói: “một con ếch”. Con ếch bên trái tiếp:
“nhảy xuống ao”. Con tiếp nữa “ộp”
2. Vòng chơi tiếp nối với “hai con ếch” (vẫn đi theo chiều kim
đồng hồ), “nhảy xuống ao”, “ộp ộp”
3. Nếu có con ếch nào nói nhầm câu/ nhầm số con ếch hoặc phản
ứng chậm (sau 2 giây) thì sẽ ngừng cuộc chơi đợi hình phạt sau đó.
4. Lưu ý: số tiếng kêu “ộp” của ếch phải tương ứng với số con ếch
vừa nhắc đến, và mỗi con ếch phải phản ứng thật nhanh khi đến
lượt mình.
5. Có thể phạt cho học sinh đó hát một bài

2

ĐỜI SÔNG
CỦA ẾCH
ĐỒNG

1. GV: yêu cầu HS đọc thông tin SGK/ 113 (1’)
2. GV cho cả lớp hát một bài hát tập thể đồng thời truyền bóng
theo vòng. Khi kết thúc bài hát học sinh nào cầm bóng phải trả lời
câu hỏi sau:(3’)
Thông tin trên cho em biết điều gì về đời sống của ếch đồng?
3. Giáo viên đưa ra đáp án cuối cùng (1’)

5’

Lời khuyên cho người hướng dẫn/gợi ý câu trả lời:
Đáp án gợi ý hoạt động 2: Ếch đồng sống ở những nơi ẩm ướt, gần
bờ nước (ao, đầm nước...). Chúng thường đi kiếm mồi vào ban
đêm. Ếch ẩn trong hang qua mùa đông. Ếch là động vật biến nhiệt.
3

Cấu tạo ngoài và Câu hỏi và trả
di chuyển
lời
Xem video
Trò chơi xếp
card

1. chiếu video về cách di chuyển của ếch đồng và yêu cầu HS quan 1.video về
sát cách di chuyển của ếch khi ở trên cạn và khi di chuyển dưới cách di
nước (1’)
chuyển của
ếch.

2. GV cho HS suy nghĩ trong 1’ và gọi hs bất kì trả lời câu hỏi (có 2. TLPT số
thể chỉ định học sinh bằng cách ném bóng, bóng lăn về chỗ hs nào 1: Đặc
điểm hình
thì hs đó trả lời). (2’)
d...
LỚP LƯỠNG CƯ
Bài 35: ẾCH ĐỒNG
I. Thông tin chung
Chủ đề: Sinh học
Đối tượng: Học sinh lớp 7
Thời gian ước tính: 45’
II. Mục tiêu và yêu cầu:
Kiến thức
- Nêu được đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống vừa nước
vừa ở cạn.
- Trình bày được sự sinh sản và phát triển của ếch đồng.
Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm.
Thái độ:
- Yêu thích môn học
- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích
III. Tổng quan:
Lớp lưỡng bao gồm những động vật vừa nước vừa cạn, đại diện ếch đồng, nhái, ngóe,
chẫu choạc....trong bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một đại diện của lớp lưỡng cư là ếch
đông.
Tài liệu môn sinh học lớp 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu môn sinh học lớp 7 - Người đăng: vo60088
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu môn sinh học lớp 7 9 10 859