Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán

Được đăng lên bởi quangthinh103
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4296 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ebooktoan.com
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán

TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG

TÀI LIỆU CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN
THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
(Dùng để dạy và học tăng tiết)

Môn: Đại số và giải tích

Giáo viên giảng dạy: Trần Chơn

Mộ Đức, tháng 9/2012

Trần Chơn Gv trường THPT Phạm Văn Đồng

1

ebooktoan.com
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán

Môn: Đại số và giải tích
CÁC BÀI TOÁN THI TỐT NGHIỆP THPT
CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ
Câu 1)Tìm cực trị các hàm số sau:

a)y  x

2

 2x  3

d )y  x 

2x

2

b)y  x

 1

e)y 

 3x  4

3

x

2

c)y  2x

2

 x

4

 x  1
x  1

4
3
x
Câu 3)Xác định m để: y  mx 3  3 x 2  5 x  2 đạt cực đại tại x=2
Câu 2)Tìm cực trị của hàm số: f ( x)  x 

Câu 4)Xác định a,b để:
2

 bx  ab
(a  0)
bx  a

a) y 

ax

b)y 

x4
 ax
2

2

Đạt CT tại x=0 và CĐ tại x=4

 b

Đạt cực trị bằng -2 tại x=1

Câu 5)Xác định tham số m để hàm số y=x33mx2+(m21)x+2 đạt cực đại tại x=2.
Câu 6)Định m để hàm số y = f(x) = x3-3x2+3mx+3m+4
a.Không có cực trị.
b.Có cực đại và cực tiểu.
c.Có đồ thị (Cm) nhận A(0; 4) làm một điểm cực trị (đạt cực trị = 4 khi x = 0).
d.Có cực đại và cực tiểu và đường thẳng d qua cực đại và cực tiểu đi qua O.

x2  4x  m
Câu 7) Định m để hàm số y = f(x) =
1 x
a. Có cực đại và cực tiểu.
b.Đạt cực trị tại x = 2.
c.Đạt cực tiểu khi x = -1
Câu 8)Chứng tỏ rằng với mọi m hàm số y =

1
3

x2  m(m2 1)x  m4 1
luôn có cực trị.
xm

Câu 9)Cho hàm số y = f(x) = x3-mx2+(m2-m+1)x+1. Có giá trị nào của m để hàm số đạt cực tiểu tại x = 1
không?
Câu 10)Cho hàm số y = f(x) =

1 3 2
x -mx +(m+2)x-1. Xác định m để hàm số:
3

a) Có cực trị.
b) Có hai cực trị trong khoảng (0;+).
c) Có cực trị trong khoảng (0;+).
Câu 11)Biện luận theo m số cực trị của hàm số y = f(x) = -x4+2mx2-2m+1.

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ
Câu 1.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x3 3x2 12x 2 trên [1;2] .
Câu 2.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2sin3 x  cos2 x  4sin x  1 .

Trần Chơn Gv trường THPT Phạm Văn Đồng

2

ebooktoan.com
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nếu có của hàm số y 
Câu 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x 

x 1
1  x2

.

1
 2 với x > 0
x

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=f(x)=x2-2x+3.
Câu 6. Tìm GTLN, GTNN

y=x–5+

4  x2 .

Câu 7. Tìm giá trị LN và giá trị NN của hàm số y=2sinx

4
sin 3 x trên đoạn [0;]
3

Câu 8. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:

f(x) = 2 sinx + sin2...
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán
Trần Chơn Gv trường THPT Phạm Văn Đồng
1
TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG
TÀI LIỆU CỦNG CỐ VÀ ÔN LUYỆN
THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC
(Dùng để dạy và hc tăng tiết)
Môn: Đại số và giải tích
Giáo viên giảng dạy: Trn Chơn
Mộ Đức, tháng 9/2012
ebooktoan.com
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán - Người đăng: quangthinh103
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Tài liệu ôn tập luyện thi TN và ĐH môn Toán 9 10 157