Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi lớp 10

Được đăng lên bởi anhtai0404
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 3 lần
-1
Mot so dang toan on vao cap 3
Dạng 1: Toán tìm điều kiện để phương trình nguyên

1. Ví dụ 1 Cho biểu thức:
3 a
3a
1
(a  1)( a  b )
M (


):
a  ab  b a a  b b
a  b 2a  2 ab  2b
a, Rút gọn
b, Tìm những giá trị của a để M nguyên
Giải
2
a1
b, Để M nguyên thì a-1 phải là ước của 2
a – 1 = 1 => a = 2
a – 1 = -1 => a = 0 ( loại )
a – 1 = 2 => a = 3
a – 1 = -2 => a = -1 ( loại )
Vậy M nguyên khi a = 2 hoặc a = 3
1
1

1
2, Ví dụ 2: Cho biểu thức: A 
a1
a 1
Tìm giá trị nguyên của a để A nguyên
Giải
a  1  ( a  1)
a 1  a 1
2
A
1
1
1
a1
a1
a1
Để A nguyên thì a – 1 là ước của 2
Tổng quát : Để giải toán tìm điều kiện để biểu thức nguyên ta làm
theo các bước sau:
Bước 1: Đặt điều kiện
f (x)
a
hay
Bước 2: Rút gọn về dạng
a
f (x)
f (x)
Nếu
thì f(x) là bội của a
a
a
Nếu
thì f(x) là ước của a
f (x )
Bước 3: Căn cứ vào điều kiện loại những giá trị ngoại lai
a, Rút gọn

M=

-2

Dạng 6: Toán tính giá trị biểu thức chứa căn nhiều tầng

Ví dụ : Tính A  6  2

2  12  18  128

Ta có : 18  128  42  8 2  2  (4  2) 2  4  2  4  2
2  12  4 

2

12  4  3  2 3  1  ( 3  1) 2  3  1

A  6  2( 3  1)  6  2 3  2  4  2 3  3  2 3  1  ( 3  1) 2  3  1
Dạng 2: Phương trình vô tỷ

I.Định nghĩa : Phương trình vô tỷ là phương trình chứa ẩn ở biểu thức
dưới căn bậc hai .
II. Cách giải:
Cách 1: Để khử căn ta bình phương hai vế
Cách 2: Đặt ẩn phụ
III. Ví dụ
1,Ví dụ 1:
x  5 x  7
(1)
Giải phương trình:
Cách 1: Bình phương hai vế
x – 5 = x2 – 14x + 49
x2 – 14x – x + 49 + 5 = 0
x2 – 15x + 54 = 0
x1 = 6 ; x2 = 9
Lưu ý :
* Nhận định kết quả : x1 = 6 loại vì thay vào phương trình (1) không
phải là nghiệm . Vậy phương trình có nghiệm x = 9
* Có thể đặt điều kiện phương trình trước khi giải : Để phương trình có
nghiệm thì :
 x  5 0

 x  7 0
 x 5
kết hợp
 
 x 7
 x 7

-3
Sau khi giải ta loại điều kiện không thích hợp
Cách 2 Đặt ẩn phụ
Đưa phương trình về dạng : x  5  x  5  2
Đặt y  x  5 phương trình có dạng
y = y2 – 2
y2 – y – 2 = 0
Giải ta được y1 = - 1 ( loại) y2=2
 x  5 2
x  5 4
x 9

2, Ví dụ 2:
Giải phương trình 3x  7  x  1 2
Giải:
Đặt điều kiện để căn thức có nghĩa:
 3 x  7 0
 x  1

 x  1 0

Chú ý : Không nên bình phương hai vế ngay vì sẽ phức tạp hơn mà ta
nên chuyển vế.
3x  7  x  1  2

Bình phương hai vế ta được :
x  1 2 x  1

Bình phương hai vế (x + 1) 2 = 4( x+ 1)
x2- 2x – 3 =0 có nghiệm x1 = -1; x2 = 3
Cả hai giá trị này thoả mãn điều kiện
Dạng 3: Phương trình chứa dấu giá trị tuy...
- 1
Mot so dang toan on vao cap 3
Dạng 1: Toán tìm điều kiện để phương trình nguyên
1. Ví dụ 1 Cho biểu thức:
b2ab2a2
ba1a
ba
1
bbaa
a3
baba
a3
M
))((
:)(
a, Rút gọn
b, Tìm những giá trị của a để M nguyên
Giải
a, Rút gọn M =
1a
2
b, Để M nguyên thì a-1 phải là ước của 2
a – 1 = 1 => a = 2
a – 1 = -1 => a = 0 ( loại )
a – 1 = 2 => a = 3
a – 1 = -2 => a = -1 ( loại )
Vậy M nguyên khi a = 2 hoặc a = 3
2, Ví dụ 2: Cho biểu thức:
1
1a
1
1a
1
A
Tìm giá trị nguyên của a để A nguyên
Giải
1
1a
2
1
1a
1a1a
1
1a
1a1a
A
)(
Để A nguyên thì a – 1 là ước của 2
Tổng quát : Để giải toán tìm điều kiện để biểu thức nguyên ta làm
theo các bước sau:
Bước 1: Đặt điều kiện
Bước 2: Rút gọn về dạng
)(
)(
xf
a
hay
a
xf
Nếu
a
xf )(
thì f(x) là bội của a
Nếu
)(xf
a
thì f(x) là ước của a
Bước 3: Căn cứ vào điều kiện loại những giá trị ngoại lai
Tài liệu ôn thi lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi lớp 10 - Người đăng: anhtai0404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tài liệu ôn thi lớp 10 9 10 266