Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu sinh học: Virus

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Hình thái và cấu trúc của virus – Phần 1

2.1. Cấu tạo cơ bản:

Tất cả các virus đều có cấu tạo gồm hai thành phần cơ bản: lõi là acid nucleic (tức
genom) và vỏ là protein gọi là capsid, bao bọc bên ngoài để bảo vệ acid nucleic. Phức
hợp bao gồm acid nucleic và vỏ capsid gọi là nucleocapsid hay xét về thành phần hoá học
thì gọi là nucleoprotein. Đối với virus ARN thì còn gọi là ribonucleoprotein
Genom của virus có thể là ADN hoặc ARN, chuỗi đơn hoặc chuỗi kép, trong khi genom
của tế bào luôn là ADN chuỗi kép, và trong tế bào luôn chứa hai loại acid nucleic, ADN
và ARN.

2.2. Vỏ capsid:

Capsid là vỏ protein được cấu tạo bởi các đơn vị hình thái gọi là capsome. Capsome lại
được cấu tạo từ 5 hoặc 6 đơn vị cấu trúc gọi là protome. Protome có thể là monome (chỉ
có một phân tử protein) hoặc polyme (có nhiều phân tử protein)
- Pentame (penton) có 5 protome nằm trên các đỉnh của khối đa diện, còn hexame
(hexon) tạo thành các cạnh và bề mặt hình tam giác.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 
- Capsid có khả năng chịu nhiệt, pH và các yếu tố ngoại cảnh nên có chức năng bảo vệ lõi
acid nucleic
- Trên mặt capsid chứa các thụ thể đặc hiệu, hay là các gai glicoprotein, giúp cho virus
bám vào các thụ thể trên bề mặt tế bào. Đây cũng chính là các kháng nguyên (KN) kích
thích cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch (ĐƯMD).
- Vỏ capsid có kích thước và cách sắp xếp khác nhau khiến cho virus có hình dạng khác
nhau. Có thể chia ra ba loại cấu trúc: đối xứng xoắn, đối xứng hình khối và cấu trúc phức
tạp (Hình 1).

Hình 1. Kích thước và hình thái của một số virus điển hình .Theo Presscott L. M. et al. ,
Microbiology. 6th ed. Intern. Ed. 2005.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

2.2.1 Cấu trúc đối xứng xoắn:

Sở dĩ các virus có cấu trúc này là do capsome sắp xếp theo chiều
xoắn của acid nucleic. Tuỳ loại mà có chiều dài, đường kính và chu
kỳ lặp lại của các nucleocapsid khác nhau. Cấu trúc xoắn thường
làm cho virus có dạng hình que hay hình sợi ví dụ virus đốm thuốc
lá (MTV), dại (rhabdo), quai bị, sởi (paramyxo), cúm (orthomyxo).
ở virus cúm các nucleocapsid được bao bởi vỏ ngoài nên khi quan
sát dưới kính hiển virus điện tử thấy chúng có dạng cầu.

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

2.2.2 Cấu trúc đối xứng dạng khối đa diện 20 mặt

Hình của phòng thí nghiệm Robert M Bock Đại học University of Wisco...
Hình thái và cấu trúc của virus – Phần 1
2.1. Cấu tạo cơ bản:
Tất cả các virus đu có cấu to gồm hai thành phần cơ bản: lõi là acid nucleic (tức
genom) và vỏ là protein gọi là capsid, bao bọc bên ngoài để bảo vệ acid nucleic. Phức
hợp bao gồm acid nucleic và vỏ capsid gọi là nucleocapsid hay xét vthành phần hoá học
thì gọi là nucleoprotein. Đối với virus ARN thì còn gọi là ribonucleoprotein
Genom ca virus có thể là ADN hoặc ARN, chuỗi đơn hoặc chuỗi kép, trong khi genom
của tế bào luôn là ADN chui kép, và trong tế bào ln chứa hai loại acid nucleic, ADN
ARN.
2.2. Vỏ capsid:
Capsid là vỏ protein được cấu tạo bởi các đơn v hình thái gọi là capsome. Capsome lại
được cấu tạo từ 5 hoặc 6 đơn vị cấu trúc gọi là protome. Protome có thể là monome (ch
một phân tử protein) hoặc polyme (có nhiều phân tử protein)
- Pentame (penton) có 5 protome nằm trên các đỉnh của khi đa diện, còn hexame
(hexon) tạo thành các cạnh và bmặt hình tam giác.
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Tài liệu sinh học: Virus - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu sinh học: Virus - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài liệu sinh học: Virus 9 10 32