Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Thí Nghiệm Mô Phỏng Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí

Được đăng lên bởi Sat Thu Chem Gio
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1172 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KĨ THUẬT HÓA HỌC

Tài Liệu Thí Nghiệm
Mô Phỏng Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí

Hà Nội, 7/2014

Bài Số 1: Xác Định Các Thông Số Dòng Vật Chất
& Phương Trình Trạng Thái

Mục đích : Làm quen với môi trường mô phỏng bởi phần mềm Unisim/ Hysys. Xác
định các thông số dòng vật chất
So sánh kết quả khi thay các hệ nhiệt động khác nhau.
Cơ sở lí thuyết
Một dòng vật chất được khai báo bởi 4 thông số
1. Thành phần dòng
2. Lưu lượng
3. Hai trong ba thông số còn lại: Nhiệt độ, áp suất, Thành phần pha khí

Các thông số dòng vật chất còn lại sẽ được tính theo các thông số trên.
Khi tính toán các phương trình các trạng thái cho phép xác định được thể tích của
hỗn hợp khí tại điều kiện nhiệt độ và áp suất xác định. Nếu không sử dụng các phương
trình trạng thái thì hầu như không thể thiết kế được các nhà máy h oá chất. Bởi vì từ việc
xác định thể tích này có thể tính toán được kích thước và hơn nữa là giá thành của các
nhà máy đó.
HYSYS có các phương trình trạng thái như Peng-Robinson (PR) và Soave- RedlichKwong (SRK). Trong đó, phương trình Peng-Robinson được sử dụng trong khoảng biến
đổi rộng nhất của các thông số công nghệ và với các hệ đa dạng nhất. Từ các phương
trình Peng-Robinson (PR) và Soave-Redlich-Kwong (SRK) trực tiếp tính toán ra tất cả
các tính chất cân bằng và các tính chất nhiệt động của hệ. Các phương trình PR và SRK
có chứa các hệ số tương tác bậc hai cho tất cả các cặp hydrocacbon-hydrocacbon (tập hợp
các tham số tương tác tạo liên kết và không tạo liên kết) và hầu hết các cặp bậc hai
hydrocacbon - phi hydrocacbon.

Nội dung thí nghiệm
1. Thiết lập một dòng vật liệu chỉ có H2O với các điều kiện sau:

• Fluid Package: Peng-Robinson
• Flowrate

:

100 kgmole/h

• Pressure

:

1 bar

• Temprature : 50oC
2. Thiết lập một dòng vật liệu chỉ có H2O với các điều kiện sau:

• Fluid Package: Peng-Robinson
• Flowrate

:

100 kgmole/h

• Pressure

:

100 Kp

• Vapor/phase fraction : 1.0
Nhiệt độ của dòng bằng bao nhiêu?
3. Làm lại bài toán trên, thay áp suất bằng nhiệt độ là: 150°C

Áp suất của dòng bằng bao nhiêu?
4. Với cùng bài toán 2 nhưng giảm nhiệt độ đến 70°C

Áp suất của dòng bây giờ bằng bao nhiêu?
5. Tạo một dòng mới chỉ có H2O với các điều kiện sau:

• Fluid Package

:

Peng-Robinson

• Flowrate

:

100 kgmole/h

• Pressure

:

2 atm

• Vapor/phase fraction: 1.0
Nhiệt độ của dòng này bằng bao nhiêu?
6. Với cùng điều kiện trên nhưng tăng áp suất lên 5 atm

Nhiệt độ của dòng lúc này bằng bao nhiêu?

7. Với cùng điều kiện như b...
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN KĨ THUẬT HÓA HỌC
Tài Liệu Thí Nghiệm
Mô Phỏng Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí
Hà Nội, 7/2014
Tài Liệu Thí Nghiệm Mô Phỏng Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Thí Nghiệm Mô Phỏng Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí - Người đăng: Sat Thu Chem Gio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tài Liệu Thí Nghiệm Mô Phỏng Công Nghệ Hóa Học & Dầu Khí 9 10 14