Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu thực hành Hóa phân tích

Được đăng lên bởi Tùng Vũ Quang
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ môn Hóa Phân tích

TÀI LIỆU THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH
(Dùng cho ngành Hóa học)

MỤC LỤC
Phần I: QUY ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM............................................................................ 1
Phần II. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG ...................................................................................... 4
Bài 1. MỞ ĐẦU VỀ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG.................................................................. 4
Bài 2: CHUẨN ĐỘ AXIT - BAZƠ......................................................................................... 25
BÀI 3 : PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON ...................................................... 32
BÀI 4 : PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ COMPLEXON (tiếp) .............................................. 42
BÀI 5 : PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ PEMANGANAT ..................................................... 45
BÀI 6: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐICROMAT............................................................. 50
Bài 7: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ IOT-THIOSUNFAT .................................................. 53
Bài 8: XÁC ĐỊNH LÀM LƯỢNG Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO TRONG XI MĂNG ............... 57
Bài 9: Phân tích một số chỉ tiêu hóa học của nước bề mặt ..................................................... 60
Bài 10: Xác định một số chỉ tiêu hóa học của nước và nước thải .......................................... 65

Phần I: QUY ĐỊNH PHÒNG THÍ NGHIỆM
1.1. Nội quy phòng thí nghiệm:
1. Mọi người làm việc trong phòng thí nghiệm (PTN) đều phải được học tập, kiểm tra
về nội quy an toàn lao động, nắm vững các quy trình, quy phạm kĩ thuật và các biện
pháp đảm bảo an toàn lao động.
2. Mỗi người chỉ làm việc trật tự, giữ gìn vệ sinh và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ
phụ trách tại nơi quy định. Không tiếp khách lạ hoặc làm ngoài giờ quy định, nếu
muốn làm ngoài giờ thì cần có sự đồng ý của trưởng PTN và phòng Bảo vệ nhà
trường.
3. Phải đọc kĩ tài liệu, hiểu rõ mọi chi tiết của thí nghiệm trước lúc làm và lường trước
các sự cố có thể xảy ra để chủ động phòng tránh.
4. Tiến hành thí nghiệm thì cần quan sát và ghi chép kĩ các số liệu để làm bản báo cáo
thí nghiệm. Sau giờ làm việc phải lau chùi, sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ
thí nghiệm. Lưu ý: lấy hoá chất, dụng cụ thí nghiệm ở đâu thì đặt lại vị trí cũ. Trước
khi rời khỏi PTN cần phải kiểm tra lại PTN, khoá các van nước, đóng ngắt cầu dao
điện,...
5. Ngoài những quy định chung nêu trên thì mỗi PTN tuỳ theo tính chất chuyên môn
cần đề ra những quy định riêng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài ...
Bộ môn Hóa Phân
tích
I LIỆU THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH
(Dùng cho ngành Hóa học)
Tài liệu thực hành Hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu thực hành Hóa phân tích - Người đăng: Tùng Vũ Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Tài liệu thực hành Hóa phân tích 9 10 914