Ktl-icon-tai-lieu

Tài nguyên nước

Được đăng lên bởi minhnguyen1995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài nguyên nước
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đất ngập nước tự nhiên

Tài nguyên nước là các nguồn nước mà con người sử dụng hoặc có thể sử dụng vào những mục
đích khác nhau. Nước được dùng trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giải
trí và môi trường. Hầu hết các hoạt động trên đều cần nước ngọt.
97% nước trên Trái Đất là nước muối, chỉ 3% còn lại là nước ngọt nhưng gần hơn 2/3 lượng nước
này tồn tại ở dạng sông băng và các mũ băng ở các cực.[1] Phần còn lại không đóng băng được tìm
thấy chủ yếu ở dạng nước ngầm, và chỉ một tỷ lệ nhỏ tồn tại trên mặt đất và trong không khí. [2]
Nước ngọt là nguồn tài nguyên tái tạo, tuy vậy mà việc cung cấp nước ngọt và sạch trên thế giới
đang từng bước giảm đi. Nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài nơi trên thế giới, trong khi dân số
thế giới vẫn đang tiếp tục tăng làm cho nhu cầu nước càng tăng. Sự nhận thức về tầm quan trọng
của việc bảo vệ nguồn nước cho nhu cầu hệ sinh thái chỉ mới được lên tiếng gần đây. Trong suốt
thế kỷ 20, hơn một nửa các vùng đất ngập nước trên thế giới đã bị biến mất cùng với các môi
trường hỗ trợ có giá trị của chúng. Các hệ sinh thái nước ngọt mang đậm tính đa dạng sinh
học hiện đang suy giảm nhanh hơn các hệ sinh thái biển và đất liền.[3] Chương trình khung trong
việc định vị các nguồn tài nguyên nước cho các đối tượng sử dụng nước được gọi là quyền về
nước (water rights).
Mục lục
[ẩn]

1 Các nguồn nước ngọt





o

1.1 Nước mặn

o

1.2 Dòng chảy ngầm

o

1.3 Nước ngầm
2 Tham khảo

...
Tài nguyên nước
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đất ngập nước tự nhiên
Tài nguyên nước là các nguồn nước mà con người sử dụng hoặc có thể sử dụng vào những mục
đích khác nhau. Nước được dùng trong các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dân dụng, giải
trímôi trường. Hầu hết các hoạt động trên đều cần nước ngọt.
97% nước trên Trái Đất là nước muối, chỉ 3% còn lại là nước ngọt nhưng gần hơn 2/3 lượng nước
này tồn tại ở dạng sông băng và các mũ băng ở các cực.
[1]
Phần còn lại không đóng băng được tìm
thấy chủ yếu ở dạng nước ngầm, và chỉ một tỷ lệ nhỏ tồn tại trên mặt đất và trong không khí.
[2]
Nước ngọt là nguồn tài nguyên tái tạo, tuy vậy mà việc cung cấp nước ngọt và sạch trên thế giới
đang từng bước giảm đi. Nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài nơi trên thế giới, trong khi dân số
thế giới vẫn đang tiếp tục tăng làm cho nhu cầu nước càng tăng. Sự nhận thức về tầm quan trọng
của việc bảo vệ nguồn nước cho nhu cầu hệ sinh thái chỉ mới được lên tiếng gần đây. Trong suốt
thế kỷ 20, hơn một nửa các vùng đất ngập nước trên thế giới đã bị biến mất cùng với các môi
trường hỗ trợ có giá trị của chúng. Các hệ sinh thái nước ngọt mang đậm tính đa dạng sinh
học hiện đang suy giảm nhanh hơn các hệ sinh thái biểnđất liền.
[3]
Chương trình khung trong
việc định vị các nguồn tài nguyên nước cho các đối tượng sử dụng nước được gọi là quyền về
nước (water rights).
Mục lục
[ẩn]
1 Các nguồn nước ngọt
o 1.1 Nước mặn
o 1.2 Dòng chảy ngầm
o 1.3 Nước ngầm
2 Tham khảo
Tài nguyên nước - Người đăng: minhnguyen1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tài nguyên nước 9 10 383