Ktl-icon-tai-lieu

tài nguyên nước

Được đăng lên bởi Yuki Kudo
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 2941 lần   |   Lượt tải: 12 lần
I. Khái niệm
I.1. Tài nguyên thiên nhiên
Tài nguyên thiên nhiên hiểu theo nghĩa
rộng bao gồm tất cả nguồn năng lượng,
nguyên liệu, thông tin có trên Trái Đất và
trong không gian vũ trụ mà con người có
thể sử dụng phục vụ cuộc sống và sự phát
triển của mình .

Trong khoa học môi trường, người ta chia tài
nguyên thiên nhiên thành 3 loại:

I.2. Tài nguyên nước
1. Thế nào là tài nguyên nước?
Theo “ Thuật ngữ thủy văn và môi trường
nước” , tài nguyên nước là lượng nước của
một vùng đã cho hoặc lưu vực, biểu diễn ở
dạng nước có thể khai thác ( nước mặt và
nước dưới đất ).

Điều 2 Luật tài nguyên nước Việt Nam (1998)
quy định: “ Tài nguyên nước (của Việt Nam)
bao gồm các nguồn nước mặt, nước mưa,
nước dưới đất, nước biển thuộc lãnh thổ Việt
Nam”.

2. Phân loại:
J.A.Jonnes chia tài nguyên nước thành 3 loại:
-Tài nguyên tiềm năng tương lai, là toàn bộ lượng
nước có trên Trái Đất mà trong điều kiện hiện nay
loài người hầu như chưa có khả năng khai thác, như
nước ngầm rất sâu, nước trong băng tuyết hai cực,
nước biển và đại dương…

-Tài nguyên tiềm năng thực tại, là lượng nước
có trong lãnh thổ, nhưng ở trạng thái tự nhiên
con người khó khai thác và có nguy cơ bị nó
gây hại, hoặc xảy ra rủi ro. Vd: nước lũ,nước
ngầm nằm sâu…
-Tài nguyên hiện thực của một vùng, là toàn
bộ lượng nước có trong các thùy vực mặt
hoặc ngầm mà con người dễ dàng khai thác
sử dụng.

3. Nguồn nước
- Nước trên Trái Đất được phát sinh từ
3 nguồn:

II. Cơ sở khoa học
Nước là một tài nguyên đặc biệt quan trọng.
Hầu hết các nền văn minh lớn của nhân loại đều nảy
nở bên cạnh các dòng sông lớn, có nguồn nước dồi
dào như:
-Nền văn minh Lưỡng Hà ở Tây Á
-Nền văn minh Ai Cập ở hạ lưu sông Nin
-Văn minh sông Hằng ở Ấn Độ
-Văn minh sông Hồng ở Việt Nam
-Văn minh sông Hoàng Hà ở trung Quốc

* Vai trò của nước:
- Nước là khởi nguồn và duy trì sự sống của con
người. Tất cả dạng thức của sự sống được biết
đến nay đều phụ thuộc vào nước.
- Nước là điều kiện tiên quyết bảo đảm sự tồn tại
và phát triển của bất cứ một dân tộc, một quốc
gia nào

Nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là
thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường,
quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của
mỗi đất nước, mặt khác nước cũng có thể gây
tai họa cho con người và môi trường.
Trong số những thảm họa tự nhiên nghiêm
trọng từ 1963-1992, các thảm họa liên quan đến
khí hậu và thủy văn chiếm số lượng lớn(55%),
ảnh hưởng tới 65% dân số.



Lũ Lụt
Click to edit Master text styles
 Second level


Third level
 Fourth level...
N
I
D
U
N
G
C
ơ
s
k
h
o
a
h
c
T
à
i
n
g
u
y
ê
n
n
ư
c
V
i
t
N
a
m
tài nguyên nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài nguyên nước - Người đăng: Yuki Kudo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
tài nguyên nước 9 10 859