Ktl-icon-tai-lieu

Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

Được đăng lên bởi Phước Bảo Phan
Số trang: 197 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

T ạ p c h í
online của
cộng đồng
những n g ư ờ i

yê u

T o á n

Người viết cho rằng hầu hết
khái niệm tưởng như trừu tượng
đều có cội nguồn ở những thao
tác toán học cụ thể và thông
dụng. Người viết cũng cho rằng
chỉ khi được nâng lên tầm khái
niệm, các thao tác toán học mới
trở thành những công cụ tư duy
thật sự mạnh mẽ
Phương trình đại số một ẩn số
Ngô Bảo Châu

Đại số tuyến tính
VẠN TUẾ
Nghịch đảo Möbius
Ngô Quang Hưng

Phương trình
đại số 1 ẩn số
Ngô Bảo Châu

Bài toán Frobenius
về những đồng xu
Trần Nam Dũng

Bài toán đội nón
Đặng Nguyễn Đức Tiến

Khám phá toán học
thông qua các
định lý hình học.
Đào Thanh Oai

13 apr 2015

Laurent Schwartz
Hà Huy Khoái

Giới thiệu đề
Vietnam TST 2015,
bình luận sơ bộ và
tóm tắt cách giải.
Trần Nam Dũng

VÀ CÁC
CHUYÊN MỤC
KHÁC

Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

d

Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

EPSILON
Chủ biên: abc TRẦN NAM DŨNG
Biên tập viên: ĐẶNG NGUYỄN ĐỨC TIẾN
Biên tập viên: VÕ QUỐC BÁ CẨN
Biên tập viên: TRẦN QUANG HÙNG
Biên tập viên: LÊ PHÚC LỮ

Số 2, ngày 13 tháng 04 năm 2015

Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

d

4

Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán

T ạ p c h í
online của
cộng đồng
những n g ư ờ i

yê u

T o á n

LỜI NGỎ CHO EPSILON SỐ 2
Ban biên tập Epsilon

Epsilon số 1 ra mắt đã được đón nhận một cách nồng nhiệt của
bạn đọc. Đó là một niềm động viên lớn lao dành cho Ban biên
tập, giúp chúng tôi có thêm năng lượng, nhiệt huyết để bước
tiếp trên con đường mà không hẳn chỉ có hoa hồng.
Epsilon đã nhận được một vận tốc ban đầu và một gia tốc. Bé
nhưng dương. Với sự đóng góp của cộng đồng, hy vọng Epsilon
sẽ giữ được nhịp và đều đặt ra mắt vào ngày 13 các tháng chẵn
để phục vụ cộng đồng, đem đến một món ăn tinh thần ý vị trong
một cuộc sống đang vẫn rất nhiều những món ăn.
Epsilon mong muốn sẽ là một nhịp cầu để kết nối những đối
tượng vốn còn xa cách nhau: lý thuyết và thực tiễn, toán học và
các môn khoa học khác, giáo viên và học sinh, các nhà toán học
chuyên nghiệp và những người làm toán nghiệp dư, toán hàn
lâm và toán giải trí, toán cao cấp và toán sơ cấp. Vì thế, Epsilon
sẽ có sự hòa quyện của những bài viết với nội dung và phong
cách rất khác nhau. Ban biên tập sẽ tôn trọng cách hành văn
của các tác giả mà không áp đặt ý kiến của mình, chỉ chỉnh sửa
để cho bài tốt hơn, chính xác hơn.
Epsilon số 2 mà các bạn cầm trên tay sẽ có 12 bà...
Người viết cho rằng hầu hết
khái niệm tưởng như trừu tượng
đều có cội nguồn ở những thao
tác toán học cụ thể và thông
dụng. Người viết cũng cho rằng
chỉ khi được nâng lên tầm khái
niệm, các thao tác toán học mới
trở thành những công cụ tư duy
thật sự mạnh mẽ
Phương trình đại số một ẩn số
Ngô Bảo Châu
Phương trình
đại số 1 ẩn số
Ngô Bảo Châu
Bài toán Frobenius
về những đồng xu
Trần Nam Dũng
Bài toán đội nón
Đặng Nguyễn Đức Tiến
Khám phá toán học
thông qua các
định lý hình học.
Đào Thanh Oai
Laurent Schwartz
Hà Huy Khoái
Giới thiệu đề
Vietnam TST 2015,
bình luận sơ bộ và
tóm tắt cách giải.
Trần Nam Dũng
VÀ CÁC
CHUYÊN MỤC
KHÁC
13 apr 2015
Đại số tuyến tính
VẠN TUẾ
Nghịch đảo Möbius
Ngô Quang Hưng
Tạp chí
online của
cộng đồng
những người yêu Toán
Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán
Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán - Người đăng: Phước Bảo Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
197 Vietnamese
Tạp chí online của cộng đồng những người yêu Toán 9 10 405