Ktl-icon-tai-lieu

tchh oxi

Được đăng lên bởi Phương Nam Lê Phạm
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên: Lê Phạm Phương Nam
MSSV: K37.201.059
Lớp: Hóa 2A
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Họ và tên người soạn: Lê Phạm Phương Nam
Ngày 3 tháng 11 năm 2012
Tiết:
Bài 41: OXI

I.

II.
III.

Mục tiêu bài học
 Kiến thức
Sau bài học này, học sinh có thể:
- Mô tả được tính chất vật lý, cấu hình electron của nguyên tử oxi
- Ghi nhớ tính chất hóa học của oxi là tính oxi hóa mạnh, giải thích được vì sao
oxi có tính oxi hóa mạnh
- Ghi nhớ ứng dụng và phương pháp điều chế oxi
 Kỹ năng
- Quan sát thí nghiệm
- Viết PTHH minh họa tính oxi hóa mạnh của oxi
- Giải được một số bài tập liên quan
 Thái độ
- Rèn luyện tính tích cực chủ động trong học tập
- Giúp HS hiểu được vai trò của oxi
- Nâng cao sự yêu thích môn hóa học
 Trọng tâm bài học
- Tính chất hóa học của oxi
- Điều chế oxi
Phương pháp dạy học
- Đàm thoại, gợi mở
- Thí nghiệm trực quan
Chuẩn bị của giáo viên, học sinh:
 Giáo viên
- Dụng cụ: bình tam giác có nút, ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, kẹp, muỗng thủy
tinh/muỗng sắt.
- Hóa chất: khí Oxi điều chế sẵn (7 bình tam giác có chứa một ít nước); Na, bột
sắt, dây đồng, bột lưu huỳnh, than chì
- Video về phản ứng giữa oxi với các hợp chất
 Học sinh:
- Xem lại bài “Khái quát về nhóm Oxi”
- Xem trước bài “Oxi”
- Bảng tuần hoàn hóa học

IV.

Kế hoạch dạy học:
Hoạt động GV

Hoạt động 1: Đặc điểm của ntử
Oxi ảnh hưởng đến tính chất hóa
học:
? Cấu hình electron, độ âm điện
xu hướng nhân e? nhường e?
- GV nhận xét, kết luận

Hoạt động 2: Tác dụng với kim
loại
- GV làm TN: Na, Fe, Cu lần
lượt cháy trong oxi, yêu cầu
HS quan sát thí nghiệm
? Nêu hiện tượng
? Dự đoán số oxh của O trong sản
phẩm. Viết PTHH

- GV nhận xét, kết luận
- GV lưu ý: các dụng cụ bằng
sắt, đồng,.. để lâu trong không
khí bị gỉ sét do tác dụng với
oxi trong không khí
Hoạt động 3: Tác dụng với phi
kim
- GV làm TN: bột lưu huỳnh,
than chì cháy trong oxi
? Nêu hiện tượng

? Dự đoán số oxh của từng
nguyên tố trong sản phẩm. Viết
PTHH
- GV nhận xét, kết luận
Hoạt động 4: Tác dụng với hợp
chất:
- GV cho HS xem video rượu
etylic cháy trong oxi
? Nêu hiện tượng, dự đoán sản
phẩm

Hoạt động HS

Dàn bài ghi bảng

II. Tính chất hóa học
- O có độ âm điện lớn
HS tham khảo BTH, SGK, trả
lời câu hỏi
- Cấu hình e: 1s22s22p4
- Độ âm điện: 3,44
- Xu hướng nhận e
HS ghi chép

(3,44, chỉ sau Flo 3,98)
- Cấu hình e: 1s22s22p4
khi phản ứng dễ nhận 2e
oxi có tính oxi hóa mạnh
O0 +2e  O-2

1. Tác dụng với kim loại
Oxi tác dụng với hầu hết
kim loại, tạo oxit kim loại,
trừ kim loại quý (Au, Pt,…)
Na + 1/2O2  Na2O
- HS quan sát hiện t...
Họ và tên: Lê Phạm Phương Nam
MSSV: K37.201.059
Lớp: Hóa 2A
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Họ và tên người soạn: Lê Phạm Phương Nam
Ngày 3 tháng 11 năm 2012
Tiết:
Bài 41: OXI
I. Mục tiêu bài học
Kiến thức
Sau bài học này, học sinh có thể:
- Mô tả được tính chất vật lý, cấu hình electron của nguyên tử oxi
- Ghi nhớ tính chất hóa học của oxi tính oxi hóa mạnh, giải thích được sao
oxi có tính oxi hóa mạnh
- Ghi nhớ ứng dụng và phương pháp điều chế oxi
Kỹ năng
- Quan sát thí nghiệm
- Viết PTHH minh họa tính oxi hóa mạnh của oxi
- Giải được một số bài tập liên quan
Thái độ
- Rèn luyện tính tích cực chủ động trong học tập
- Giúp HS hiểu được vai trò của oxi
- Nâng cao sự yêu thích môn hóa học
Trọng tâm bài học
- Tính chất hóa học của oxi
- Điều chế oxi
II. Phương pháp dạy học
- Đàm thoại, gợi mở
- Thí nghiệm trực quan
III. Chuẩn bị của giáo viên, học sinh:
Giáo viên
- Dụng cụ: bình tam giác có nút, ống nghiệm, giá sắt, đèn cồn, kẹp, muỗng thủy
tinh/muỗng sắt.
- Hóa chất: khí Oxi điều chế sẵn (7 bình tam giác có chứa một ít nước); Na, bột
sắt, dây đồng, bột lưu huỳnh, than chì
- Video về phản ứng giữa oxi với các hợp chất
Học sinh:
- Xem lại bài “Khái quát về nhóm Oxi”
- Xem trước bài “Oxi”
- Bảng tuần hoàn hóa học
tchh oxi - Trang 2
tchh oxi - Người đăng: Phương Nam Lê Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
tchh oxi 9 10 705