Ktl-icon-tai-lieu

Tế bào thần kinh và tế bào cơ

Được đăng lên bởi Huyen Tran
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 908 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tế bào thần kinh và tế bào cơ
SCIENCE AND TECHNOLOGY

Lời giới thiệu
Chúng ta sẽ điểm qua một chút về lịch sử nghiên cứu về tế bào. Tài liệu đầu tiên có đề cập tới hệ
thần kinh là của người Ai Cập cổ.3500 trước công nguyên trong một tài liệu viết tay có tên “ The
Edwin Smith Surgical Papyrus” lần đầu tiên đã sử dụng từ "brain" (nghĩa là não), cùng với sự mô tả
bao quát về não, được ví như tấm phim và có những nếp nhăn trên bề mặt
Đơn vị cơ bản của mô sống là tế bào. Các tế bào được chuyên biệt hóa về cấu tạo và sinh lý để
thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Tất cả các tế bào đều có một điện thế khác nhau trên màng.
Tế bào thần kinh và tế bào cơ rất dễ bị kích thích. Màng tế bào của chúng có thể sản sinh ra các
xung điện hóa và truyền dẫn chúng dọc màng tế bào. Trong tế bào cơ hiện tượng điện này thường
kèm theo sự co cơ của tế bào. Trong các tế bào khác như tế bào tuyến, tế bào có lông, điện thế
màng đóng vai trò quan trọng trong trong việc thực hiện chức năng của chúng. Nguồn gốc của điện
thế màng tế bào của tế bào não và cơ là hoàn toàn giống nhau. Trong cả hai loại tế bào, màng tế
bào phát sinh một xung khi bị kích thích. Xung này được truyền đi ở cả hai loại tế bào này theo cùng
một cách thức.

Tế bào thần kinh
Các bộ phận chính của tế bào thần kinh
Tế bào thần kinh có thể được chia thành 3 phần chính theo cấu tạo và chức năng:


Thân tế bào, còn được gọi là soma;



Nhiều tua ngắn phát triển từ soma, được gọi là đuôi gai;



sợi thần kinh đơn dài, gọi là sợi trục ( axon) .

Chúng được miêu tả ở hình 2.1
Thân nơron cũng tương tự như tất cả các loại tế bào khác. Thân nơron nhìn chung bao gồm nhân
tế bào, ty thể, thể lưới nội chất , ribosom và các bào quan khác. Tế bào thần kinh chứa 70-80%
nước; vật chất khô có khoảng 80% protein và 20% lipid. Thể tích của tế bào vào khoảng 600 tới
70.000 µm³ .
Tua ngắn của thân, hay đuôi gai tiếp nhận các xung từ các tế bào khác và truyền chúng tới thân tế
bào (tín hiệu hướng tâm). Tác động của những xung này có thể là kích thích hoăc ức chế. Một
nơron vỏ não (hình 2.2) có thể tiếp nhận các xung này từ hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn
nơron.

Sợi thần kinh dài, sợi trục, truyền tín hiệu từ thân tế bào tới tế bào thần kinh khác hoặc tới một tế
bào cơ. Đường kính của sợi trục của động vật có vú thường trong khoảng 1-20 µm. Một số động vật
sợị trục có thể dài hàng mét. Sợi trục có thể được bao bọc bởi một lớp cách điện dược gọi là vỏ
myelin, được tạo bởi các tế bào soan (Schwann). Vỏ myelin không liền mạch mà được ...
T bào th n kinh và t bào cế ế ơ
SCIENCE AND TECHNOLOGY
L i gi i thi u
Chúng ta sẽ điểm qua một chút vlịch sử nghiên cứu về tế bào. Tài liệu đầu tiên đcập tới hệ
thần kinh của người Ai Cập cổ.3500 trước công nguyên trong một i liệu viết tay tên The
Edwin Smith Surgical Papyrus” lần đầu tiên đã sử dụng từ "brain" (nghĩa là não), cùng với sự tả
bao quát về não, được ví như tấm phim và có những nếp nhăn trên bề mặt
Đơn vị bản của sống tế bào. Các tế bào được chuyên biệt hóa về cấu tạo sinh để
thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Tất cả các tế bào đều một điện thế khác nhau trên màng.
Tế bào thần kinh tế bào rất dễ bị kích thích. Màng tế bào của chúng thể sản sinh ra các
xung điện hóa truyền dẫn chúng dọc màng tế bào. Trong tế bào hiện tượng điện này thường
kèm theo sự co của tế bào. Trong các tế o khác như tế bào tuyến, tế bào lông, điện thế
màng đóng vai trò quan trọng trong trong việc thực hiện chức năng của chúng. Nguồn gốc của điện
thế màng tế bào của tế o não hoàn toàn giống nhau. Trong cả hai loại tế bào, màng tế
bào phát sinh một xung khi bị kích thích. Xung này được truyền đi ở cả hai loại tế bào này theo cùng
một cách thức.
T bào th n kinhế
Các b ph n chính c a t bào th n kinh ế
Tế bào thần kinh có thể được chia thành 3 phần chính theo cấu tạo và chức năng:
Thân tế bào, còn được gọi là soma;
Nhiều tua ngắn phát triển từ soma, được gọi là đuôi gai;
sợi thần kinh đơn dài, gọi là sợi trục ( axon) .
Chúng được miêu tả ở hình 2.1
Thân nơron cũng tương tự như tất cả các loại tế bào khác. Thân nơron nhìn chung bao gồm nhân
tế bào, ty thể, thể lưới nội chất , ribosom các bào quan khác. Tế bào thần kinh chứa 70-80%
nước; vật chất khô khoảng 80% protein 20% lipid. Thể tích của tế bào vào khoảng 600 tới
70.000 µm³ .
Tua ngắn của thân, hay đuôi gai tiếp nhận các xung từ các tế bào khác và truyền chúng tới thân tế
bào (tín hiệu hướng tâm). Tác động của những xung này thể kích thích hoăc ức chế. Một
nơron v não (hình 2.2) thể tiếp nhận các xung này từ hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn
nơron.
Tế bào thần kinh và tế bào cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tế bào thần kinh và tế bào cơ - Người đăng: Huyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tế bào thần kinh và tế bào cơ 9 10 53