Ktl-icon-tai-lieu

TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

Được đăng lên bởi Nghé NoBi NguyỄn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bao giờ núi Ấn hết tranh
Sông Trà hết nước anh đành xa em
Ngó lên Thiên Ấn nhiều tranh
Liều mình lén mẹ theo anh phen này
Sớm mơi xuống Quán Cơm em thấy hòn núi Hó
Chiều qua Đồng Có em thấy hòn núi Tròn
Về nhà than với chồng con
Ra đi gan nát dạ mòn vì đâu
Ai về núi Ấn sông Trà
Có thương cô bậu ghé nhà mà thăm
Sông Trà sát núi Long Đầu
Nước kia chảy mãi rồng chầu ngày xưa
Núi Long Đầu lưu danh hậu thế
Chùa Thiên Ấn ấn để hậu hoàng
Ai về xứ Quảng cho nàng về theo
Ai về núi Bút, Quán Đàng
Núi bao nhiều đá dạ thương chàng bấy nhiêu
Ba La, Vạn Tượng, Cầu Mông
Chạy quanh chạy quéo cũng về đồng Ba La
Ai về Cỗ Lũy cô thôn
Nước sông Trà Khúc sóng dồn lăn tăn
Ai về quê ấy Nghĩa An
Ghé thăm phong cảnh Chùa Hang, Bàn Cờ
Tư Nghĩa, Cửa Đại là đây
Gành Hàu, núi Quế đá xây nên chùa
Dưới thời bông súng nở đua
Ngó lên trên chùa đá dựng kiểng giăng
Ngó qua bên xóm Trường An
Ngó xuống hòn Sụp cát vàng soi gương
Sơn Tịnh có núi Chân Trâu
Có bàu ông Xá, có cầu Rừng Xanh
Bao giờ rừng Thủ hết gai
Sông Trà hết nước mới sai lời nguyền
Tai nghe anh lấy vợ Ba La
Ruột đau từng chặng, nước mắt ra từng luồng
Ba La đất tốt trồng hành
Đã xinh con gái lại lành con trai
Vạn Tượng những chông, những gai
Con gái mốc thích con trai đen sì
Hỡi cô thắt lưng bao xanh
Có về Ân Phú với anh thì về
Ân Phú có ruộng tứ bề
Có sông tắm mát, có nghề mạch nha
Hỏi thăm qua chú bán quynh
Thấy ngoài Bến Ván, Trì Bình gặt chưa?
Bến Ván bán tới Quán Cơm
Gặt chưa không biết, thấy hai cây rơm ú ù
Cò bắt lươn cò trườn xuống cỏ
Lươn bắt cò cò bỏ cò bay
Từ ngày xa bạn đến nay

Đêm đêm tưởng nhớ, ngày ngày trông luôn
Kể từ Cầu Ván, Ao Vuông
Bước qua Quán Ốc lòng buồn lụy sa
Quán Cơm nào quán nào nhà
Ngóng ra Trà Khúc trời đà rạng đông
Buồn lòng đứng dựa ngồi trông
Ngó vô Hàng Rượu mà không thấy chàng
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu
Phải đâu chàng nói mà xiêu
Tại con cá bống tại niêu nước chè
Chim mía Xuân Phổ
Cá bống sông Trà
Kẹo gương Thu Xà
Mạch nha Mộ Đức
Mứt gừng Đức Phổ
Bánh nổ Nghĩa Hành
Đậu xanh Sơn Tịnh
Cô gái lòng son
Không bằng tô don Vạn Tượng
Nghèo thì nghèo, nợ thì nợ
Cũng cưới cho được con vợ bán don
Mai sau nó chết cũng còn cặp ui
Sơn Tịnh đường đinh
Sa Huỳnh muối trắng
Bậu về nhớ ghé Ba La
Mua cân đường phổi cho ta với mình
Muối Xuân An, mắm Tịnh Kỳ
Khoai lang dưới Trảng, gạo thì Đường Trung
Ai về Cỗ Lũy, Xóm Câu
Nhớ mua đôi chiếu đón dâu về làng
Gái Thanh Khiết giỏi nghề cải giá
Trai Sung Tích chuyên dạ kén dâu
Bao giờ Thiên Mã sang sông
Thì làng Mỹ Lại mới không công hầu
M...
Bao gi núi n h t tranh ế
Sông Trà h t n c anh ành xa emế ướ đ
Ngó lên Thiên n nhi u tranh
Li u mình lén m theo anh phen này
S m m i xu ng Quán C m em th y hòn núi Hó ơ ơ
Chi u qua ng Có em th y hòn núi Tròn Đồ
V nhà than v i ch ng con
Ra i gan nát d mòn vì âuđ đ
Ai v núi n sông Trà
Có th ng cô b u ghé nhà mà th mươ ă
Sông Trà sát núi Long uĐầ
N c kia ch y mãi r ng ch u ngày x aướ ư
Núi Long u l u danh h u thĐầ ư ế
Chùa Thiên n n h u hoàng để
Ai v x Qu ng cho nàng v theo
Ai v núi Bút, Quán àng Đ
Núi bao nhi u á d th ng chàng b y nhiêu đ ươ
Ba La, V n T ng, C u Mông ượ
Ch y quanh ch y quéo c ng v ng Ba La ũ đồ
Ai v C L y cô thôn ũ
N c sông Trà Khúc sóng d n l n t nướ ă ă
Ai v quê y Ngh a An ĩ
Ghé th m phong c nh Chùa Hang, Bàn Că
T Ngh a, C a i là âyư ĩ Đ đ
Gành Hàu, núi Qu á xây nên chùaế đ
D i th i bông súng n uaướ đ
Ngó lên trên chùa á d ng ki ng gi ngđ ă
Ngó qua bên xóm Tr ng Anườ
Ngó xu ng hòn S p cát vàng soi g ng ươ
S n T nh có núi Chân Trâuơ
Có bàu ông Xá, có c u R ng Xanh
Bao gi r ng Th h t gai ế
Sông Trà h t n c m i sai l i nguy nế ướ
Tai nghe anh l y v Ba La
Ru t au t ng ch ng, n c m t ra t ng lu ng đ ướ
Ba La t t t tr ng hànhđấ
ã xinh con gái l i lành con traiĐ
V n T ng nh ng chông, nh ng gai ượ
Con gái m c thích con trai en sì đ
H i cô th t l ng bao xanh ư
Có v Ân Phú v i anh thì v
Ân Phú có ru ng t b
Có sông t m mát, có ngh m ch nha
H i th m qua chú bán quynh ă
Th y ngoài B n Ván, Trì Bình g t ch a? ế ư
B n Ván bán t i Quán C mế ơ
G t ch a không bi t, th y hai cây r m ú ù ư ế ơ
Cò b t l n cò tr n xu ng c ươ ườ
L n b t cò cò b cò bayươ
T ngày xa b n n nay đế
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP - Trang 2
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP - Người đăng: Nghé NoBi NguyỄn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
TÊN TIỂU LUẬN ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP 9 10 306