Ktl-icon-tai-lieu

Thạch nhũ

Được đăng lên bởi Đặng Nguyên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 473 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhũ đá được tạo thành từ CaCO3 và các khoáng chất khác kết tụ từ dung dịch nước
khoáng. Đá vôi là đá chứa cacbonat canxi bị hoà tan trong nước có chứa khí cacbonic tạo
thành dung dịch CaHCO3. Phương trình phản ứng như sau[1]:
CaCO3(r) + H2O(l) + CO2(kh) → Ca(HCO3)2(dd)
Dung dịch này chảy qua kẽ đá cho đến khi gặp vách đá hay trần đá và nhỏ giọt xuống.
Khi dung dịch tiếp xúc với không khí, phản ứng hoá học tạo thành nhũ đá như sau:[1]
Ca(HCO3)2(dd) → CaCO3(r) + H2O(l) + CO2(dd)
Nhũ đá "lớn" lên với tốc độ 0,13 mm một năm. Các nhũ đá "lớn" nhanh nhất là những nơi
có dòng nước dồi dào cacbonat canxi và CO2, tốc độ lớn có thể đạt 3 mm mỗi năm[2].
Mọi nhũ đá đều bắt đầu với một giọt nước chứa đầy khoáng chất. Khi giọt nước này rơi
xuống, nó để lại phía sau một vòng mỏng nhất chứa canxit. Mỗi giọt tiếp theođược hình
thành và rơi xuống đều ngưng tụ một vòng canxit khác. Cuối cùng, các vòng này tạo
thành một ống rỗng rất hẹp (0,5 mm), nói chung gọi là nhũ đá "cọng rơm xô đa". Các
cọng rơm xô đa có thể mọc ra rất dài, nhưng nói chung rất dễ gãy. Nếu chúng bị bít lại
bởi mảnh vụn, nước bắt đầu chảy ở mặt ngoài, ngưng tụ nhiều canxit hơn và tạo thành
nhũ đá hình nón quen thuộc hơn. Cùng các giọt nước này rơi xuống từ đầu của nhũ đá
ngưng tụ nhiều canxit hơn trên nền phía dưới, cuối cùng tạo thành măng đá thuôn tròn
hay hình nón. Không giống như nhũ đá, các măng đá không bao giờ bắt đầu như là một
"cọng rơm xô đa" rỗng. Khi có đủ thời gian, các dạng hình thành này có thể gặp nhau và
hợp nhất để tạo thành các cột đá.
Nhũ đá cũng có thể hình thành trong các ống dung nham, mặc dù cơ chế hình thành của
nó đủ khác biệt.
Bê tông[sửa | sửa mã nguồn]
Các nhũ đá cũng có thể hình thành trên bê tông cũng như từ các mối hàn chì nếu có sự rò
rỉ chậm của nước và đá vôi (hay các khoáng vật khác) có trong nguồn cấp nước, mặc dù
chúng hình thành nhanh hơn nhiều so với khi trong môi trường hang động tự nhiên.
Cách thức mà nhũ đá hình thành trên bê tông là do bản chất hóa học khác so với sự hình
thành của các nhũ đá trong các hang động đá vôi và là kết quả của sự hiện diện của ôxít
canxi trong be tông. Ôxít canxi này phản ứng với bất kỳ lượng nước mưa nào thẩm thấu
vào bê tông và tạo thành dung dịch chứa hiđrôxít canxi. Phản ứng hóa học của nó là[1]:
CaO(r) + H2O(l) → Ca(OH)2(dd)
Theo thời gian dung dịch hiđrôxít canxi này thoát ra tới rìa của khối bê tông và nếu bê
tông là treo lơ lửng trong không khí, chẳng hạn, trên trần nhà hay các xà rầm thì nó sẽ
nhỏ giọt xuống từ các rìa này. Khi...
Nhũ đá được tạo thành từ CaCO
3
và các khoáng chất khác kết tụ từ dung dịch nước
khoáng. Đá vôi là đá chứa cacbonat canxi bị hoà tan trong nước có chứa khí cacbonic tạo
thành dung dịch CaHCO
3
. Phương trình phản ứng như sau
[1]
:
CaCO
3
(r) + H
2
O(l) + CO
2
(kh) → Ca(HCO
3
)
2
(dd)
Dung dịch này chảy qua kẽ đá cho đến khi gặp vách đá hay trần đá và nhỏ giọt xuống.
Khi dung dịch tiếp xúc với không khí, phản ứng hoá học tạo thành nhũ đá như sau:
[1]
Ca(HCO
3
)
2
(dd) → CaCO
3
(r) + H
2
O(l) + CO
2
(dd)
Nhũ đá "lớn" lên với tốc độ 0,13 mm một năm. Các nhũ đá "lớn" nhanh nhất là những nơi
có dòng nước dồi dào cacbonat canxi và CO
2
, tốc độ lớn có thể đạt 3 mm mỗi năm
[2]
.
Mọi nhũ đá đều bắt đầu với một giọt nước chứa đầy khoáng chất. Khi giọt nước này rơi
xuống, nó để lại phía sau một vòng mỏng nhất chứa canxit. Mỗi giọt tiếp theođược hình
thành và rơi xuống đều ngưng tụ một vòng canxit khác. Cuối cùng, các vòng này tạo
thành một ống rỗng rất hẹp (0,5 mm), nói chung gọi là nhũ đá "cọng rơm xô đa". Các
cọng rơm xô đa có thể mọc ra rất dài, nhưng nói chung rất dễ gãy. Nếu chúng bị bít lại
bởi mảnh vụn, nước bắt đầu chảy ở mặt ngoài, ngưng tụ nhiều canxit hơn và tạo thành
nhũ đá hình nón quen thuộc hơn. Cùng các giọt nước này rơi xuống từ đầu của nhũ đá
ngưng tụ nhiều canxit hơn trên nền phía dưới, cuối cùng tạo thành măng đá thuôn tròn
hay hình nón. Không giống như nhũ đá, các măng đá không bao giờ bắt đầu như là một
"cọng rơm xô đa" rỗng. Khi có đủ thời gian, các dạng hình thành này có thể gặp nhau và
hợp nhất để tạo thành các cột đá.
Nhũ đá cũng có thể hình thành trong các ống dung nham, mặc dù cơ chế hình thành của
nó đủ khác biệt.
Bê tông[sửa | sửa mã nguồn]
Các nhũ đá cũng có thể hình thành trên bê tông cũng như từ các mối hàn chì nếu có sự rò
rỉ chậm của nước và đá vôi (hay các khoáng vật khác) có trong nguồn cấp nước, mặc dù
chúng hình thành nhanh hơn nhiều so với khi trong môi trường hang động tự nhiên.
Cách thức mà nhũ đá hình thành trên bê tông là do bản chất hóa học khác so với sự hình
thành của các nhũ đá trong các hang động đá vôi và là kết quả của sự hiện diện của ôxít
canxi trong be tông. Ôxít canxi này phản ứng với bất kỳ lượng nước mưa nào thẩm thấu
vào bê tông và tạo thành dung dịch chứa hiđrôxít canxi. Phản ứng hóa học của nó là
[1]
:
CaO(r) + H
2
O(l) → Ca(OH)
2
(dd)
Theo thời gian dung dịch hiđrôxít canxi này thoát ra tới rìa của khối bê tông và nếu bê
tông là treo lơ lửng trong không khí, chẳng hạn, trên trần nhà hay các xà rầm thì nó sẽ
nhỏ giọt xuống từ các rìa này. Khi điều đó xảy ra thì dung dịch tiếp xúc với không khí
một phản ứng hóa học khác sẽ xảy ra. Đó là phản ứng của dung dịch với điôxít cacbon
Thạch nhũ - Trang 2
Thạch nhũ - Người đăng: Đặng Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thạch nhũ 9 10 67