Ktl-icon-tai-lieu

Tham khảo nhà máy nước TPHCM

Được đăng lên bởi Nguyễn Huỳnh Hiếu Đức
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhà máy nước thủ đức:

Lịch Sử Thành Lập:


Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò rất quan
trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học
kỹ thuật có tốc độ phát triển vào loại bậc nhất so với cả nước.Theo đó, nhu cầu về một hệ thống
cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh là rất cần thiết, trong đó vấn đề cấp nước đóng một vai trò khá
then chốt. vì vậy hàng loạt các dự án cấp nước đã được nghiên cứu và xây dựng nhằm cung cấp
đủ nước sạch cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố. Trong đó có dự án
xây dựng mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức với quy mô công suất 300.000 m 3/ngày.


Tháng 4/2004, UBND TP.HCM tổ chức đấu thầu dự án Nhà máy nước BOO Thủ Đức theo hình
thức "Đầu tư – Sở hữu – Vận hành” (B.O.O), và Liên doanh nhà thầu C.I.I đã trúng thầu theo quyết định
số : 5569/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2004 của UBND Thành Phố.


Tháng 11/2004, Công Ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức ra đời, đây là dự án BOO đầu tiên thực
hiện chủ trương xã hội hóa nghành cấp nước của UBND Tp.HCM.

Lĩnh Vực Hoạt Động:


Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh nhà máy nước Thủ Đức theo hợp đồng Xây Dựng – Sở
hữu – Vận Hành (B.O.O).



Khai thác, xử lí và cung cấp nước sạch.



Đầu tư xây dưng công trình kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước và xử lí nước.

Tổng Quan Về Nhà Máy:
Chất lượng nước gần như hoàn hảo:
100% chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước phục vụ ăn uống và sinh
hoạt, thông số độ đục luôn thấp hơn giới hạn quy định của TCVN.
Sản lượng cung cấp vượt chỉ tiêu đề ra:
Công suất hiện tại của nhà máy phát ra hằng ngày là 330 000m 3/ngày vượt sản lượng theo kế hoạch
là 30 000m3/ngày và trong tương lai khả năng cung cấp của nhà máy có thể tăng đến 420 000m3/ngày.
Thiết lập một tiêu chuẩn mới về giới hạn của độ đục:
Với tiêu chí "Phục vụ tốt hơn cho cuộc sống”, BOO đã thiết lập nên một giới hạn độ đục luôn luôn nhỏ
hơn 1NTU, giới hạn này thấp hơn giới hạn quy định của TCVN.
Công nghệ xử lý hiện đại:

Ứng dụng công nghệ lắng Lamella tiết kiệm được thời gian lắng và gia tăng hiệu quả xử lý. Bể lọc nhanh
trọng lực sử dụng đan lọc mới theo công nghệ Hoa Kỳ vừa kéo dài chu kỳ lọc lại tiết kiệm được nước rửa
lọc.
99% máy móc thiết bị có khả năng đáp ứng hết công suất nhà máy:
Phần lớn máy móc thiết bị được lắp đặt ở nhà máy là các loại thiết bị nhập từ nước ngoài như bơm nước
sạch và bơm nước thô của hãng Ebara có khả năng chạy liên tục 24/24. Điều...
Nhà máy nước thủ đức:
Lịch Sử Thành Lập:
Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những thành phố lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò rất quan
trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học
kỹ thuật có tốc độ phát triển vào loại bậc nhất so với cả nước.Theo đó, nhu cầu về một hệ thống
cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh là rất cần thiết, trong đó vấn đề cấp nước đóng một vai trò khá
then chốt. vì vậy hàng loạt các dự án cấp nước đã được nghiên cứu và xây dựng nhằm cung cấp
đủ nước sạch cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân thành phố. Trong đó có dự án
xây dựng mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức với quy mô công suất 300.000 m
3
/ngày.
Tháng 4/2004, UBND TP.HCM tổ chức đấu thầu dự án Nhà máy nước BOO Thủ Đức theo hình
thức "Đầu tư – Sở hữu – Vận hành” (B.O.O),Liên doanh nhà thầu C.I.I đã trúng thầu theo quyết định
số : 5569/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2004 của UBND Thành Phố.
Tháng 11/2004, Công Ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức ra đời, đây là dự án BOO đầu tiên thực
hiện chủ trương xã hội hóa nghành cấp nước của UBND Tp.HCM.
Lĩnh Vực Hoạt Động:
Đầu xây dựng, khai thác, kinh doanh nhà máy nước Thủ Đức theo hợp đồng Xây DựngSở
hữu – Vận Hành (B.O.O).
Khai thác, xử lí và cung cấp nước sạch.
Đầu tư xây dưng công trình kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước và xử lí nước.
Tổng Quan Về Nhà Máy:
Chất lượng nước gần như hoàn hảo:
100% chấtợng nước sau xử đạt tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước phục vụ ăn uống sinh
hoạt, thông số độ đục luôn thấp hơn giới hạn quy định của TCVN.
Sản lượng cung cấp vượt chỉ tiêu đề ra:
Công suất hiện tại của nhà máy phát ra hằng ngày 330 000m
3
/ngày vượt sản lượng theo kế hoạch
là 30 000m
3
/ngày và trong tương lai khả năng cung cấp của nhà máy có thể tăng đến 420 000m
3
/ngày.
Thiết lập một tiêu chuẩn mới về giới hạn của độ đục:
Với tiêu chí "Phục vụ tốt hơn cho cuộc sống”, BOO đã thiết lập nên một giới hạn độ đục ln luôn nhỏ
hơn 1NTU, giới hạn này thấp hơn giới hạn quy định của TCVN.
Công nghệ xử lý hiện đại:
Tham khảo nhà máy nước TPHCM - Trang 2
Tham khảo nhà máy nước TPHCM - Người đăng: Nguyễn Huỳnh Hiếu Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tham khảo nhà máy nước TPHCM 9 10 669