Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm hóa sinh

Được đăng lên bởi Hoang Loi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

THÍ NGHIỆM HÓA SINH

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỦA PROTEIN
I. Phương pháp tủa bằng các tác nhân gây tủa là dung môi hữu cơ (Ethanol 80%,

Aceton)
Độ hòa tan của protein trong dung dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một trong số đó
là hằng số điện môi của dung dịch. Nhìn chung, những phân tử dung môi có hằng số điện
môi lớn (như nước, dimethylsulphoxid) có thể ổn định tương tác giữa chúng với các phân tử
protein và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa tan của protein trong dung dịch. Ngược lại, các
dung môi với hằng số điện môi nhỏ (aceton, ethanol…) ngăn cản sự phân tán của các phân
tử protein trong môi trường. Do đó, độ hòa tan của những phân tử protein giảm và xảy ra kết
tủa do sự làm giảm hằng số điện môi hiện hữu của môi trường. Điều này có được bằng cách
thêm một dung môi hòa tan trong nước như aceton vào dung dịch chứa protein. Sự tủa bằng
aceton hoặc ethanol 80% có nhiều thuận lợi hơn vì nó tương đối rẻ, có sẵn ở dạng tinh khiết
với ít chất tạp nhiễm gây độc hay ức chế đối với enzym, do nhiệt độ bay hơi của dung môi
thấp nên dễ tách bỏ dung môi khỏi chế phẩm enzym bằng phương pháp sấy nhẹ bằng quạt
gió.
II. Phương pháp tủa bằng muối
Người ta có thể dùng muối (NH4)2SO4, NaCl… để tủa protein vì các muối này vừa
làm trung hòa điện (do các ion tác động tương hỗ với các nhóm tích điện trái dấu), vừa loại
bỏ lớp vỏ hydrat của phân tử protein. Các protein khác nhau có thể bị kết tủa với nồng độ
muối khác nhau, vì vậy có thể dùng muối để tách riêng các protein ra khỏi hỗn hợp của
chúng.
Phần thí nghiệm
1. Dụng cụ và hóa chất
Dụng cụ
Hóa chất
Pipet 5ml, 10ml
Nguyên liệu thơm (dứa)
Becher 50ml, 100ml, 250ml
Etanol 96%
Bình tia
Muối (NH4)2SO4
Máy ly tâm
2. Thực hành
Cân khoảng 80g đến 100g thơm, giã nát vắt lấy nước rồi ly tâm ở 6000 vòng/phút
trong 15 phút rồi đong xem thể tích của nước thơm là bao nhiêu, ghi nhận thể tích V. Sau đó
chia đôi thể tích V nước thơm vùa thu được thành hai phần bằng nhau rồi tiến hành tủa
protein bắng hai tác nhân tủa khác nhau: Ethanol 80% và muối (NH4)2SO4

1

KHOA CN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

THÍ NGHIỆM HÓA SINH

Quy trình kết tủa enzym Bromelin bằng cồn 80%
Chồi ngọn, vỏ quả
Làm sạch

Nghiền ép, xay nhuyễn

Lọc

Ly tâm 6000 v/p, trong
15 phút
cồn 80%, làm
lạnh 40C

Bã

Bã

Dịch trong

Tủa cồn 4oC / 2 giờ

Ly tâm 6000 v/p, trong
20 phút

Thu tủa

Bỏ
dịch
trong

Sấy khô

Bromelin
Lưu ý: Phối trộn cồn với dịch dứa theo tỉ lệ 4:1 (1 dứa : 4 cồn)

2

KHOA CN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

THÍ NGHIỆM HÓA SINH

Quy trình t...
KHOA CN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG THÍ NGHIỆM HÓA SINH
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TỦA PROTEIN
I. Phương pháp tủa bằng các tác nhân gây tủa dung môi hữu (Ethanol 80%,
Aceton)
Độ hòa tan của protein trong dung dịch phụ thuộc o nhiều yếu tố, một trong số đó
hằng số điện môi của dung dịch. Nhìn chung, những phân tử dung môi hằng số điện
môi lớn (như nước, dimethylsulphoxid)thể ổn định tương tác giữa chúng với các phân tử
protein và tạo điều kiện thuận lợi cho sự hòa tan của protein trong dung dịch. Ngược lại, các
dung môi với hằng số điện môi nh (aceton, ethanol…) ngăn cản sự phân tán của các phân
tử protein trong môi trường. Do đó, độ hòa tan của những phân tử protein giảm và xảy ra kết
tủa do sự làm giảm hằng số điện môi hiện hữu của môi trường. Điều nàyđược bằng cách
thêm một dung môi hòa tan trong nước naceton vào dung dịch chứa protein. Stủa bằng
aceton hoặc ethanol 80% có nhiều thuận lợi hơn vì tương đối rẻ, sẵndạng tinh khiết
với ít chất tạp nhiễm gây độc hay c chế đối với enzym, do nhiệt độ bay hơi của dung môi
thấp nên dễ tách bỏ dung môi khỏi chế phẩm enzym bằng phương pháp sấy nhẹ bằng quạt
gió.
II. Phương pháp tủa bằng muối
Người ta thể dùng muối (NH
4
)
2
SO
4
, NaCl… để tủa protein c muối này vừa
làm trung hòa điện (do các ion tác động tương hỗ với các nhóm tích điện trái dấu), vừa loại
bỏ lớp vỏ hydrat của phân tử protein. c protein khác nhau thể bị kết tủa với nồng độ
muối khác nhau, vậy thể dùng muối để tách riêng các protein ra khỏi hỗn hợp của
chúng.
Phần thí nghiệm
1. Dụng cụ và hóa chất
Dụng cụ
Pipet 5ml, 10ml
Becher 50ml, 100ml, 250ml
Bình tia
Máy ly tâm
Hóa chất
Nguyên liệu thơm (dứa)
Etanol 96%
Muối (NH
4
)
2
SO
4
2. Thực hành
Cân khoảng 80g đến 100g thơm, giã nát vắt lấy nước rồi ly tâm 6000 vòng/phút
trong 15 phút rồi đong xem thể tích của nước thơm là bao nhiêu, ghi nhận thể tích V. Sau đó
chia đôi thể tích V nước thơm vùa thu được thành hai phần bằng nhau rồi tiến hành tủa
protein bắng hai tác nhân tủa khác nhau: Ethanol 80% và muối (NH
4
)
2
SO
4
1
thí nghiệm hóa sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm hóa sinh - Người đăng: Hoang Loi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
thí nghiệm hóa sinh 9 10 451