Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm vật lý vui

Được đăng lên bởi quangchiensl
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI
Trò chơi vật lí dùng hình thức giải trí để học sinh làm quen với các hiện tượng tự
nhiên, với các ứng dụng khác nhau của các định luật vật lí vào kĩ thuật, với các thí nghiệm
hay. Trò chơi vật lí đào sâu và ở rộng kiến thức, tạo điều kiện phát triển tư duy logic, làm
tăng sự quan sát của học sinh đến sự vật.
Một số trò chơi về sự biến đổi trạng thái kết hợp của các vật.
Bài 1: Đặt một thìa canh có đựng nước đá nghiền nhỏ lên một tấm kính (như hình vẽ), dưới
tấm kính có một đệm cách nhiệt. Nhỏ một vài giọt nước dưới thìa và rắc trên nước đá một
muỗng nhỏ muối ăn. Sau một vài phút cầm cán thìa nhấc lên thì thấy tấm kính dính vào thìa.
Giải thích?
Đáp án: nước đá tan ra cần một lượng nhiệt lấy từ bản thân hỗn hợp, vì thế hỗn hợp lạnh đi
và làm đóng băng nước giữa thìa và tấm kính.
Bài 2: Thí nghiệm với nước đá khô. Nước đá khô là axit cacbonit rắn, nhiệt độ ở -78 oC,
không được dùng tay chạm vào nó vì tay sẽ bị bỏng. Ép một thìa kim loại vào một miếng
nước đá khô, thìa phát ra một âm thanh với cường độ lớn. Giải thích?
Đáp án: ở chỗ thìa đụng vào nước đá khô, nước đá ấm lên không qua trạng thái lỏng mà
chuyển thành khí cacbonit. Khí thoát ra mạnh dưới thìa làm thìa dao động và phát ra âm
thanh.
Bài 3: Kẹp vào cần của một giá một khăn tay, đổ rượu hay nước hoa vào khăn tay đó và
châm lửa đốt. Mặc dù lửa trùm lên khắp khăn nhưng khăn vẫn không cháy. Giải thích.
Đáp án: Trước đó đã nhúng khăn vào nước cho thấm rồi vắt nước. Nhiệt độ do rượu cháy
phát ra dùng để cho nước bốc hơi (chuyển trạng thái) nên không làm cháy vải.
Bài 4: Trong một phòng ấm, nước đá có chảy nhanh hơn không nếu lấy áo lông bọc nó.
Đáp án: áo lông dẫn nhiệt kém nên nó ngăn nhiệt đến nước đá nên nước đá tan chảy chậm
hơn.
Bài 5: Một bình được đậy nút kín, qua nút có một ống thủy tinh, đầu ống nhúng xuống một
cốc với nước có màu. Đổ ete lên đáy bình, nước từ cốc đi lên ống. Hãy giải thích.
Đáp án: nhiệt cần thiết cho ete chuyển sang trạng thái hơi lấy từ không khí trong bình. Khí
ấy lạnh đi thì áp suất giảm và áp suất khí quyển đẩy nước vào ống. Chú ý không được để
lửa gần ete. Sau khi làm thí nghiệm, phải làm thoáng không khí trong phòng.

1

HƯỚNG DẪN LÀM ĐỒ CHƠI VẬT LÍ
Đèn trời:
Miệng đèn là một thanh tre được làm như cạp rổ, đường kính dài ngắn, đèn cao hay
thấp tùy ở người làm. Thông thường đường kính miệng đèn rộng 0,8m và thân đèn cao 1m.
Miệng đèn làm khuôn để phất giấy. Giấy phất đèn được làm bằng giấy bản hoặc giấy dó, có
độ dai bền, chịu được sức đẩy củ...
1
MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ VUI
Trò chơi vật dùng hình thức giải trí đ học sinh làm quen với các hiện tượng t
nhiên, với các ứng dụng khác nhau của các định luật vật o thuật, với các thí nghiệm
hay. Trò chơi vật đào sâu rộng kiến thức, tạo điều kiện phát triển duy logic, làm
tăng sự quan sát của học sinh đến sự vật.
Một số trò chơi về sự biến đổi trạng thái kết hợp của các vật.
Bài 1: Đặt một thìa canh có đựng nưc đá nghiền nhỏ lên một tấm nh (như hình vẽ), dưới
tấm kính một đệm cách nhiệt. Nhỏ một vài giọt nước dưới thìarắc trên nước đá một
muỗng nhỏ muối ăn. Sau một vài phút cầm cán thìa nhấc lên thì thấy tấm kính dính vào thìa.
Giải thích?
Đáp án: nước đá tan ra cần một ng nhiệt lấy từ bản thân hn hợp, vì thế hỗn hợp lạnh đi
và làm đóng băng nước giữa thìa và tấm kính.
Bài 2: Thí nghiệm với nước đá khô. Nước đá khô axit cacbonit rắn, nhiệt độ -78
o
C,
không được dùng tay chạm o tay sẽ b bỏng. Ép một thìa kim loại vào một miếng
nước đá khô, thìa phát ra một âm thanh với cường độ lớn. Giải thích?
Đáp án: chỗ thìa đụng vào nước đá khô, nước đá ấm lên không qua trạng thái lỏng
chuyển thành khí cacbonit. Khí thoát ra mạnh dưới thìa làm thìa dao động phát ra âm
thanh.
Bài 3: Kẹp o cn của một giá một khăn tay, đổ rượu hay nước hoa vào khăn tay đó và
châm lửa đốt. Mặc dù lửa trùm lên khắp khăn nhưng khăn vẫn không cháy. Giải thích.
Đáp án: Trước đó đã nhúng khăn vào ớc cho thấm rồi vắt nước. Nhiệt độ do rượu cháy
phát ra dùng để cho nước bốc hơi (chuyển trạng thái) nên không làm cháy vải.
Bài 4: Trong một phòng ấm, nước đá có chảy nhanh hơn không nếu lấy áo lông bọc nó.
Đáp án: áo lông dẫn nhiệt kém nênngăn nhiệt đến nước đá nên nước đá tan chảy chậm
hơn.
Bài 5: Một bình được đậy nút kín, qua nút có một ống thủy tinh, đầu ống nhúng xuống một
cốc với nước có màu. Đổ ete lên đáy bình, nước từ cốc đi lên ống. Hãy giải thích.
Đáp án: nhiệt cần thiết cho ete chuyển sang trạng thái hơi lấy từ không khí trong bình. Khí
ấy lạnh đi thì áp suất giảm áp suất khí quyển đẩyc vào ống. Cý không được để
lửa gần ete. Sau khi làm thí nghiệm, phải làm thoáng không khí trong phòng.
Thí nghiệm vật lý vui - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm vật lý vui - Người đăng: quangchiensl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thí nghiệm vật lý vui 9 10 10