Ktl-icon-tai-lieu

Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái

Được đăng lên bởi kimvui1404
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cải Thiện Sức Chống Chịu với Biến Đổi Khí Hậu của
Vùng Ven Biển Đông Nam Á (BCR)

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU DỰA VÀO HỆ SINH THÁI
(EbA)

INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE

VCA Training course, 04-06 April 2012

NỘI DUNG
1. Hệ sinh thái (HST) là gì?
2. Tại sao Đa dạng sinh học (bao gồm HST) có vai trò quan
trọng đối với con người?
3. Thích ứng với BĐKH dựa vào HST là gì?
4. Mối liên hệ giữa HST, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu

2

1. Hệ sinh thái (HST) là gì?
2. Tại sao Đa dạng sinh học (bao gồm HST) có vai trò quan
trọng đối với con người?
3. Thích ứng với BĐKH dựa vào HST là gì?
4. Mối liên hệ giữa HST, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu

3

Hệ Sinh Thái là gì?

4

Hệ Sinh Thái là gì?
“Là một hệ thống phức
tạp bao gồm các quần
xã sinh vật (sinh học) và
và môi trường sống của
chúng
HST rừng ngập mặn Sóc Trăng

(phi

sinh

học)

tương tác với nhau như

HST đất ngập nước Tràm Chim

một đơn vị chức năng.
Con người là một phần
không thể tách rời của
hệ sinh thái.”
HST nông nghiệp ven sông, Kiên Giang

5

Source: MEA, 2005

HST rạn san hô, Phú Quốc

1. Hệ sinh thái (HST) là gì?
2. Tại sao Đa dạng sinh học (bao gồm HST) có vai trò quan
trọng đối với con người?
3. Thích ứng với BĐKH dựa vào HST là gì?
4. Mối liên hệ giữa HST, Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu

6

HST – Một Hệ thống đa Chức năng và Dịch vụ

7

HST – Một Hệ thống đa Chức năng và Dịch vụ
CÁC DỊCH VỤ CỦA HỆ SINH THÁI

DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Tạo đất
Sản xuất lương thực
Giảm rác thải
Cân bằng khí quyển
Chu trình dinh dưỡng

DỊCH VỤ CUNG CẤP
Thực phẩm
Nước ngọt
Gỗ và chất đốt
Nhiên liệu
DỊCH VỤ ĐIỀU TIẾT
Điều hòa khí hậu
Điều tiết lũ
Kiểm soát dịch bệnh
Lọc nước
DỊCH VỤ VĂN HÓA
Thẩm mỹ
Làm phong phú đời sống tinh thần
Giáo dục
Giải trí

8

Nguồn: Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ, 2005

HST – Một hệ thống đa chức năng và Dịch vụ

•HST cung cấp các sản phẩm và dịch vụ
•Hỗ trợ cho cuộc sống con người (thực phẩm, nước, gỗ, thuốc)
•Dịch vụ điều tiết (lũ, lọc nước, khí hậu)
• Giảm thiểu rủi ro do các thiên tai
• HST cung cấp các thành phần cơ bản của sự sống, thu nhập,
việc làm (đặc biệt tại các nước đang phát triển)
• Là bãi đẻ và môi trường sống cho các loài động thực vật dưới
nước và trên cạn (chuổi thực phẩm).
•Giảm thiểu và thích ứng với BĐKH
• Cung cấp các dịch vụ giải trí, thẩm mỹ và tinh thần.

9

Hiện trạng của Các dịch vụ do HST cung cấp
Tình
trạng

Dịch vụ
Lương thực

10

Cây lương thực



Gia súc



Đánh bắt thủy hải sản



Nuôi trồng thủy sản



Thức ăn từ tự nh...
INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU DỰA VÀO HỆ SINH THÁI
(EbA)
VCA Training course, 04-06 April 2012
Cải Thiện Sức Chống Chịu với Biến Đổi Khí Hậu của
Vùng Ven Biển Đông Nam Á (BCR)
Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái - Người đăng: kimvui1404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái 9 10 659