Ktl-icon-tai-lieu

Thiên văn học

Được đăng lên bởi thohs33c
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 2099 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tiểu luận môn: Thiên Văn Học

Tên đề tài:

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Quốc Hà
Nhóm thực hiện:

Nguyễn Hải Âu

Đỗ Thị Hồng Thấm

Phan Minh Tiến

Võ Thị Hoa

Nguyễn Thị Phương Thảo (8-4)

Nguyễn Kiến Trạch

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Hoàng Thị Thanh Thảo

Lưu Đình Trác

Phương Nghĩa

Nguyễn Thị Phương Thảo (29-1)

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Kiều Thu

Lâm Hoàng Minh Tuấn

Lê Thanh Nhẫn

Nguyễn Thanh Ngọc Thuỷ

Bùi Thị Cẩm Tú

Đàng Thị Kim Sắc

Đoàn Thị Minh Thư

Trần Bùi Cẩm Vân

Đỗ Thị Thanh

Đặng Ngọc Thanh Vân

Lớp Lý 3 Chính Qui
TPHCM, Tháng 11 Năm 2008

Tiểu luận môn thiên văn học

GVHD:Th.S Trần Quốc Hà

Mục lục
Mục lục .............................................................................................................. 1
I. HIỆN TƯỢNG MÂY DẠ QUANG:............................................................... 4
I.1. Giới thiệu hiện tượng: ......................................................................................4
I.2. Giải thích hiện tượng: ......................................................................................6

II. HIỆN TƯỢNG CỰC QUANG: ..................................................................... 8
II.1. Giới thiệu hiện tượng:.....................................................................................8
II.2. Giải thích hiện tượng:...................................................................................11
II.3. Ứng dụng: .....................................................................................................16

III. HIỆN TƯỢNG NHẬT THỰC NGUYỆT THỰC:...................................... 17
III.1. Nhật thực .....................................................................................................17
III.1.1. Nhật thực là gì?.......................................................................................17
III.1.2. Các loại nhật thực: ..................................................................................17
III.1.3. Quan sát nhật thực: .................................................................................20
III.2. Nguyệt thực: ................................................................................................23
III.2.1. Nguyệt thực là gì?...................................................................................23
III.2.2. Các loại nguyệt thực: ..............................................................................23
III.2.3. Quan sát nguyệt ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tiểu luận môn: Thiên Văn Học
Tên đề tài:
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Quốc Hà
Nhóm thực hiện:
Nguyễn Hải Âu
Võ Thị Hoa
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Phương Nghĩa
Nguyễn Thị Yến Nhi
Lê Thanh Nhẫn
Đàng Thị Kim Sắc
Đỗ Thị Thanh
Đỗ Thị Hồng Thấm
Nguyễn Thị Phương Thảo (8-4)
Hoàng Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Phương Thảo (29-1)
Nguyễn Thị Kiều Thu
Nguyễn Thanh Ngọc Thuỷ
Đoàn Thị Minh Thư
Phan Minh Tiến
Nguyễn Kiến Trạch
Lưu Đình Trác
Nguyễn Thành Trung
Lâm Hoàng Minh Tuấn
Bùi Thị Cẩm Tú
Trần Bùi Cẩm Vân
Đặng Ngọc Thanh Vân
Lớp Lý 3 Chính Qui
TPHCM, Tháng 11 Năm 2008
Thiên văn học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiên văn học - Người đăng: thohs33c
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Thiên văn học 9 10 65