Ktl-icon-tai-lieu

Thiên văn học trung hoa

Được đăng lên bởi phuong-vu-le
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 5108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THIÊN VĂN HỌC CỔ TRUNG HOA
Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ

haian14_5@convert *prc

MỤC LỤC
Chương 1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA THIÊN VĂN HỌC TRUNG HOA
I. Điềm trời là cách thức Thượng Đế dùng để chỉ dạy vua chúa
II. Điềm trời việc người tương ứng với nhau
III. Thiên văn và lịch số
IV. Bầu trời là đài quan sát hạ giới
V. Thiên văn và quân sự
VI. Ảnh hưởng tâm lý của thiên văn
VII. Thiên văn với các triều đại Trung Hoa

Chương 2: ÍT DÒNG LỊCH SỬ VỀ THIÊN VĂN HỌC TRUNG HOA
I- Ít nhiều công trình của các thiên văn gia Trung Hoa qua nhiều thế hệ
II- Thiên văn Trung Hoa với những ảnh hưởng ngoại lai
III. Ít nhiều sách thiên văn Trung Hoa qua các thời đại
A. Sách thiên văn từ đời Chu đến đời Lương (thế kỷ 6)
B. Các sách thiên văn từ thời Lương (thế kỷ 6) đến đầu đời Tống (thế kỷ 10)
Chương 3: NHỮNG DỤNG CỤ DÙNG TRONG THIÊN VĂN HỌC TRUNG HOA
NHỮNG DỤNG CỤ THIÊN VĂN XƯA
1. Cây nêu và thổ khuê
2. Các dụng cụ đo thời gian
3. Ống vọng đồng và tuyền ki
4. Hồn nghi (Armillaires, Armillaries)
5. Hồn thiên tượng (globe céleste)
Chương 4: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT THIÊN VĂN CỦA TRUNG
HOA
I. Phương pháp xem sao
II. Quan sát sao Bắc Đẩu
III. Xem sao nào qua kinh tuyến (tức là qua đỉnh đầu lúc ban chiều)
IV. Quan sát thiên tượng các ngày nhị phân, nhị chí
V. Quan sát sao Bắc Thần (Étoile polaire)
VI. Phép quan sát ngũ tinh
VII. Những điều cần biết khác
VIII. Phương pháp định toạ độ sao
Chương 5: DỊCH KINH VỚI THIÊN VĂN HỌC TRUNG HOA
I. Thái Cực và vòng Dịch với thiên văn học
II. Thái Cực là vũ trụ, là toàn thể (Tout); Quần tinh, vạn tượng là phân thể
(parties du Tout).
III. Quan niệm Âm Dương trong thiên văn học

IV. Tứ Tượng với thiên văn học
V. Ngũ Hành với thiên văn học
VI. Từ các quẻ Dịch đến quan niệm vũ trụ bất đồng đẳng (Anisotropie) trong
Thiên văn học (Univers anisotropes)
VII. Định luật biến thiên và sinh trưởng, thu tàng áp dụng vào thiên văn
VIII. Định luật tụ tán của Dịch áp dụng vào thiên văn
Chương 6: KHÁI LƯỢC VỀ THIÊN VĂN HỌC TRUNG HOA THEO VƯƠNG TRÍ
VIỄN ĐỜI TỐNG
THIÊN VĂN ĐỒ
NHẬN ĐỊNH
Chương 7: KHÁI LƯỢC VỀ THIÊN VĂN THEO TƯ MÃ THIÊN THỜI TIỀN
HÁN
Chương 8: THIÊN VĂN VÀ NHÂN VĂN TRONG KINH DỊCH
I. Tử Vi Viên
II. Thái Vi Viên
III. Nhị thập bát tú
IV. Thất chính
V. Sông Ngân Hà

Phi lộ
Ngày nay, khi mà thiên văn học thế giới đã tiến những bước khổng lồ với những
phương tiện tối tân như thiên lý kính vĩ đại ở Palomar (đường kính 5 mét, nặng 15 tấn,
ấy là mới kể nguyên có mặt kính bằng thủy tinh!), với những cách chụp hình tân kỳ,
những phương pháp xem quang phổ (spectro...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiên văn học trung hoa - Người đăng: phuong-vu-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
Thiên văn học trung hoa 9 10 56