Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở

Được đăng lên bởi Xuan Nguyen Ngoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1036 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở dùng PID

Mở đầu
Trong thực tế công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày, năng lượng nhiệt đóng một vai
trò rất quan trọng. Năng lượng nhiệt có thể được dùng trong các quá trình công nghệ
khác nhau như nung nấu vật liệu: nấu gang thép, khuôn đúc...Vì vậy việc sử dụng nguồn
năng lượng này một cách hợp lý và hiệu quả là rất cần thiết. Lò điện trở được ứng dụng
rộng rãi trong công nghiệp vì đáp ứng được nhiều yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ở lò điện trở,
yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất là phải điều chỉnh và khống chế được nhiệt độ của lò.
Chúng em chọn làm đề tài “ Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở dùng
PID” trên cơ sở những lý thuyết đã học được chủ yếu trong môn học lý thuyết điều
khiển, kèm theo đó là kiến thức của các môn học cơ sở ngành và các môn học có liên
quan như Kỹ thuật cảm biến, Cơ sở kỹ thuật đo … Vì lý do lượng kiến thức còn hạn hẹp
và đây là lần đầu tiên được tự làm nghiên cứu đề tài nên trong quá trình làm chúng em
còn gặp nhiều khó khăn, khúc mắc chưa rõ và chưa giải quyết được. Đề tài được chia
làm 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về bộ điều khiển PID
1. Thành phần tỉ lệ (P)
2. Thành phần tích phân (I)
3. Thành phần vi phân (D)
4. Các bộ điều khiển tích hợp
5. Các Phương pháp xác định tham số Km, Ti, Td cho hệ thống điều khiển sử
dụng thuật toán PID
Chương 2: Mô tả toán học của lò điện trở
1. Giới thiệu chung về lò điện trở
2. Các phương pháp xây dựng mô hình toán học
3. Mô tả toán học của lò
Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ dùng PID
-1-

Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở dùng PID

Chương 1: Tổng quan về bộ điều khiển PID
Một hệ thống điều khiển PID nói chung đều có mô hình tổng quan dưới dạng:

Quá trình điều khiển theo mô hình trên là một quá trình khép kín. Giá trị setpointSP là giá trị đặt trước mà hệ thống phải làm việc xung quanh giá trị đó tùy thuộc vào
yêu cầu chất lượng của hệ thống. Việc đảm bảo tính ổn định cũng như chất lượng của
hệ thống thực chất là đưa hệ thống luôn bám sát SP với độ sai lệch nhỏ nhất và thời gian
quá độ nhanh nhất.
Bộ điều khiển PID gồm 3 thành phần: Tỉ lệ (P), Vi phân (D), Tích phân (I).
Mỗi thành phần có tác động khác nhau tới quá trình điều khiển của hệ thống. Cụ thể:

1. Thành phần Tỉ lệ (P):
Tín hiệu điều khiển u(t) tỉ lệ với tín hiệu sai lệch e(t)
Phương trình sai phân mô tả động học:
u(t) = Km.e(t)
trong đó: u(t): tín hiệu ra của bộ điều khiển
e(t): tín hiệu vào
Km : hệ số khuyếch đại của ...
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở dùng PID
- 1 -
Mở đầu
Trong thực tế công nghiệp và sinh hoạt hàng ngày, năng lượng nhiệt đóng một vai
trò rất quan trọng. Năng lượng nhiệt có thể được dùng trong các quá trình công nghệ
khác nhau như nung nấu vật liệu: nấu gang thép, khuôn đúc...vậy việc sử dụng nguồn
năng lượng này một cách hợp lý và hiệu quả là rất cần thiết. Lò điện trở được ứng dụng
rộng rãi trong công nghiệp vì đáp ứng được nhiều yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ở lò điện trở,
yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất là phải điều chỉnh và khống chế được nhiệt độ của lò.
Chúng em chọn làm đề tài “ Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở dùng
PID” trên cơ sở những lý thuyết đã học được chủ yếu trong môn học lý thuyết điều
khiển, kèm theo đó là kiến thức của các môn học cơ sở ngành và các môn học liên
quan như Kỹ thuật cảm biến, Cơ sở kỹ thuật đo … Vì lý do lượng kiến thức còn hạn hẹp
và đây là lần đầu tiên được tự làm nghiên cứu đề tài nên trong quá trình làm chúng em
còn gặp nhiều khó khăn, khúc mắc chưa rõ và chưa giải quyết được. Đề tài được chia
làm 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về bộ điều khiển PID
1. Thành phần tỉ lệ (P)
2. Thành phần tích phân (I)
3. Thành phần vi phân (D)
4. Các bộ điều khiển tích hợp
5. Các Phương pháp xác định tham số Km, Ti, Td cho hệ thống điều khiển sử
dụng thuật toán PID
Chương 2: Mô tả toán học của lò điện trở
1. Giới thiệu chung về lò điện trở
2. Các phương pháp xây dựng mô hình toán học
3. Mô tả toán học của
Chương 3: Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ dùng PID
Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở - Người đăng: Xuan Nguyen Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Thiết kế bộ điều khiển nhiệt độ cho lò nhiệt điện trở 9 10 708