Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế qui trình công nghệ sản xuất biodiesel từ dầu ăn phế thải 5000l/ngày

Được đăng lên bởi Tien Din Tran
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 4481 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Đồ án công nghệ

GVHD: Nguyễn Quốc Hải

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên xin cho phép chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Khoa
Hóa và Công Nghệ Thực Phẩm – Trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu cùng tất cả các
thầy cô đang công tác tại trường đã tạo cơ hội cũng như điều kiện cho chúng tôi có
dịp ứng dụng kiến thức vào thiết kế một qui trình công nghệ. Chúng tôi xin chân
thành cảm ơn thầy Th.S Nguyễn Quốc Hải đã tận tình hướng dẫn chúng tôi hoàn
thành đồ án này. Chúng tôi cũng xin vô cùng biết ơn và gửi lời cảm ơn chân thành
đến gia đình chúng tôi đã luôn động viên và là chỗ dựa vững chắc để chúng tôi
vượt qua những khó khăn để đi đến hoàn thành tốt đồ án này. Cuối cùng chúng tôi
xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tập thể tất cả các bạn đang học tại lớp DH09H1
đã có những đóp góp, nhận xét để bài báo cáo này được hoàn chỉnh hơn.
Cuối cùng chúng tôi xin chúc cho tất cả quí thầy cô đang công tác tại trường
đại học Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và toàn thể quí thầy, cô đang công tác tại
Khoa hóa và Công nghệ thực phẩm – trường đại học Bà Rịa –Vũng Tàu nói riêng
sức khỏe tốt để tiếp tục sự nghiệp giáo dục, xin chúc cho quí thầy cô luôn hạnh
phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy. Chúng tôi cũng xin chân thành chúc
cho gia đình của chúng tôi - những người thân yêu nhất sức khỏe luôn tốt để tiếp
tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi xin chúc
cho tất cả các bạn đang học tại lớp DH09H1 luôn luôn có sức khỏe tốt và bảo vệ
thành công đồ án kỳ này!
Những người thực hiện:
Trần Tiến Din
Nguyễn Thị Ngọc Anh.

1

Đồ án công nghệ

GVHD: Nguyễn Quốc Hải

LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời buổi kinh tế phát triển như hiện nay thì vấn đề về nguyên, nhiên
liệu và ô nhiễm môi trường luôn là các vấn đề tâm điểm của thời sự. Rất nhiều
công trình nghiên cứu đã được đầu tư với hy vọng tìm ra nguồn nguyên, nhiên liệu
để thay thế hay hạn chề sự ô nhiễm môi trường. Chúng tôi cũng vậy, với tinh thần
và trách nhiệm của sinh viên đại học, chúng tôi cũng cố gắng tìm hiểu và đem
những hiểu biết của mình cùng với sự tận tình hướng dẫn của các thầy, cô trong
khoa Hóa và Công nghệ thực phẩm – Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đề xuất
một quy trình công nghệ sản xuất biodiesel từ dầu ăn phế thải. Biodiesel là một
dạng nhiên liệu sinh học có thể thay thế hay pha trộn vào diesel hóa thạch mà
không cần thay đổi cơ cấu của động cơ cũng như dây chuyền sản xuất.
Đề tài: “ Sản xuất biodiesel từ dầu ăn phế thải” cho chúng ta cái nhìn tổng
quát về biodiesel, giúp chúng ta giải quyết được lư...
Đồ án công ngh GVHD: Nguyn Quc Hi
1
LỜI CẢM ƠN

  







 

 
 


cho - 



Những người thực hiện:


thiết kế qui trình công nghệ sản xuất biodiesel từ dầu ăn phế thải 5000l/ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế qui trình công nghệ sản xuất biodiesel từ dầu ăn phế thải 5000l/ngày - Người đăng: Tien Din Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
thiết kế qui trình công nghệ sản xuất biodiesel từ dầu ăn phế thải 5000l/ngày 9 10 896