Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế tháp chưng cất benzentoluen

Được đăng lên bởi Kien Le
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 4966 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu
Khoa hóa học và công nghệ thực phẩm

Đồ án môn học
Chưng cất Benzen - Toluen

LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển đóng góp to lớn cho nền
công nghiệp nước ta nói riêng và thế giới nói chung. Một trong những ngành có
đóng góp vô cùng to lớn đó là ngành công nghiệp hóa học, đặc biệt đó là ngành
sản xuất các hóa chất cơ bản,phục vụ cho đa số các ngành công nghiệp.
Hiện nay, các ngành công nghiệp cần sử dụng rất nhiều hóa chất có độ
tinh khiết cao. Nhu cầu này đặt ra cho các nhà sản xuất hóa chất sử dụng
nhiều phương pháp để nâng cao độ tinh khiết của sản phẩm như : trích ly, chưng
cất, cô đặc, hấp thu … Tuỳ theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta có sự lựa
chọn phương pháp cho phù hợp. Đối với hệ benzen – toluen là hệ 2 cấu tử tan
lẫn vô nhau, ta chọn phương pháp chưng cất liên tục để nâng cao độ tinh khiết
cho benzen.
Đồ án môn học Quá trình & Thiết bị là một môn học mang tính tổng hợp
trong quá trình học tập của các kỹ sư Công nghệ Hóa học trong tương lai. Môn
học này giúp sinh viên có thể tính toán cụ thể : quy trình công nghệ, kết cấu, giá
thành của một thiết bị trong sản xuất hóa chất - thực phẩm. Đây là lần đầu tiên
sinh viên được vận dụng các kiến thức đại học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật
thực tế một cách tổng hợp.
Nhiệm vụ của đồ án là thiết kế tháp đệm để chưng cất hỗn hợp benzentoluen có nổng độ 97,5% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đáy là
1,8%, nồng độ nhập liệu là 40% khối lượng benzen,nhập liệu ở trạng thái lỏng
sôi với năng suất nhập liệu là G F=21600kg/h.
Em xin chân thành cảm ơn Giảng Viên Nguyễn Văn Toàn trong thời
gian dài vừa qua đã tận tình chỉ dẫn chúng em hoàn thành bài báo cáo này.
GVHD: Nguyễn Văn Toàn

1

Trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu
Khoa hóa học và công nghệ thực phẩm

Đồ án môn học
Chưng cất Benzen - Toluen

CHƯƠNG I: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
Thuyết minh quy trình công nghệ
Hỗn hợp benzen-toluen tại bình chứa nguyên liệu (1) được bơm (2) bơm vào thiết
bị gia nhiệt (3).Ở đây hỗn hợp được gia nhiệt sau đó hỗn hợp được đưa vào tháp
chưng cất (5) ở đĩa nhập liệu.
Trên đĩa nhập liệu, chất lỏng được trộn với phần lỏng từ đoạn cất của tháp chảy
xuống. Trong tháp hơi đi từ dưới lên gặp chất lỏng từ trên xuống. Ở đây có sự tiếp
xúc và trao đổi giữa hai pha với nhau. Pha lỏng chuyển động trong phần chưng
càng xuống dưới càng giảm nồng độ các cấu tử dễ bay hơi vì đã bị pha hơi tạo nên
từ nồi đun lôi cuốn...
Trường ĐH Bà Rịa- Vũng Tàu Đồ án môn học
Khoa hóa học và công nghệ thực phẩm Chưng cất Benzen - Toluen
LỜI MỞ
ĐẦU
Ny nay, khoa học kthuật ngàyng phát triển đóng góp to lớn cho nền
công nghiệp
ớc
ta nói riêng thế giới nói chung. Một trong những ngành
đóng góp cùng to lớn
đó
ngành công nghiệp hóa học, đặc biệt đó nnh
sản xuất các hóa chất cơ
bản,phục vụ cho đa số các ngành công nghiệp.
Hiện nay, c ngành công nghiệp cần sử dụng rất nhiều hóa chất độ
tinh
khiết
cao. Nhu cầu này đặt ra cho các nhà sản xuất hóa chất sử dụng
nhiều phương pháp
đ
nâng cao độ tinh khiết của sản phẩm n: trích ly, chưng
cất, đặc, hấp thu
Tu
theo đặc tính yêu cầu của sản phẩm mà ta sự lựa
chọn phương pháp cho phù hợp.
Đối
với hệ benzen toluen h2 cấu t tan
lẫn nhau, ta chọn phương pháp chưng
cất liên tục
để nâng cao đtinh khiết
cho
benzen.
Đồ án môn học Quá trình & Thiết bmột môn học mang tính tổng hợp
trong
quá
trình học tập của c k ng nghệ Hóa học trong tương lai. Môn
học này giúp sinh viên
th
tính toán cụ th: quy trình công nghệ, kết cấu, giá
thành của một thiết btrong sản
xuất
hóa chất - thực phẩm. Đây lần đầu tiên
sinh viên được vận dụng c kiến thức đại học
đ
giải quyết các vấn đề kỹ thuật
thực tế một cách tổng
hợp.
Nhiệm vụ của đ án thiết kế tháp đệm để chưng cất hỗn hợp benzen-
toluen có
nổng
độ 97,5% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đáy
1,8%, nồng đnhập liệu 40% khối ợng benzen,nhp liệu trng thái lng
sôi vi năng sut nhập liệu là G
F
=21600kg/h.
Em xin chân thành cảm ơn Giảng Viên Nguyễn Văn Toàn trong thời
gian dài vừa qua đã tận tình chỉ dẫn chúng em hoàn thành bài báo cáo này.
GVHD: Nguyễn Văn Toàn 1
thiết kế tháp chưng cất benzentoluen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế tháp chưng cất benzentoluen - Người đăng: Kien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
thiết kế tháp chưng cất benzentoluen 9 10 191