Ktl-icon-tai-lieu

thoái hóa đất

Được đăng lên bởi Hong Minh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 7183 lần   |   Lượt tải: 41 lần
Câu 1: Định nghĩa đất, đất đai và thoái hóa đất đai
1. Đất và Đất đai
“ Đất là một vật thể tự nhiên, độc lập, là kết quả của quá trình hoạt động tổng hợp của
5 yếu tố hình thành đất gồm có : đá mẹ địa hình, khí hậu, sinh vật và thời gian “.
Đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các cấu thành của môi
trường sinh thái ngay trên vỏ dưới bề mặt đó bao gồm: khí hậu, bề mặt, thổ nhưỡng, dáng
địa hình, mặt nước ( hồ, sông, suối, đầm lầy,...). Các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với
nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất, tập đoàn thực vật và động vật, trạng thái định
cư của con người, những kết quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền,
hồ chứa nước hay hệ thống tiêu thoát nước, đường xá, nhà cửa. ..)
2. Thoái hóa đất đai
Thoái hoá đất đai là dấu hiệu chung của sự suy giảm nhất thời hoặc thường xuyên khả
năng sản xuất của đất đai (UNEP, 1992). Hoặc có thể định nghĩa thoái hóa đất là những
quá trình thay đổi các tính chất lý-hóa-sinh học của đất dẫn đến đất giảm ( hoặc mất ) khả
năng thực hiện các chức năng của mình.
Thoái hóa đất đai có thể được xem là sự mất khả năng sản xuất hiện tại hoặc tiềm tàng
của đất do tác động của các tác nhân tự nhiên hoặc con người; đó là sự giảm chất lượng
đất hoặc giảm khả năng sản xuất của nó. Một trong những quá trình quan trọng là sự xói
mòn
Câu 2.
* Định nghĩa sa mạc hóa:
hay hoang mạc hóa là hiện tượng suy thoái đất đai ở những vùng khô cằn, gây ra bởi
sinh hoạt con người và biến đổi khí hậu. Khuynh hướng sa mạc hóa gần đây đã tăng
nhanh trên toàn thế giới phần vì áp lực dân số và nhu cầu trồng trọt và chăn nuôi.
Ảnh hưởng lớn nhất của nạn sa mạc hóa là nét đa dạng sinh thái bị suy giảm và năng suất
đất đai cũng kém đi.
*Nguyên nhân gây ra sa mạc hóa:
Trong các nguyên nhân gây ra nạn sa mạc hóa, phần lớn là do tác động của con người
từ khoảng 10.000 năm nay . Việc lạm dụng đất đai trong các ngành chăn nuôi gia súc,
canh tác ruộng đất, phá rừng, đốt đồng, trữ nước, khai giếng, tăng lượng thổ diêm và biến
đổi khí hậu toàn cầu đã góp sức làm sa mạc hóa nhiều vùng trên trái đất.
Đất sa mạc thường có biên giới rõ rệt với miền kế cận nhưng cũng có khi vùng sa mạc
tiếp giáp một vùng chuyển tiếp rồi mới đến vùng đất ẩm nên miền ven sa mạc khó ấn
định hơn.
Vùng chuyển tiếp ở ven sa mạc này thường có hệ sinh thái mong manh. Đây cũng là nơi

có nhiều tiểu khí hậu. Thí dụ như: cồn cát cao có thể che khuất gió cho một thửa đất
trũng, và từ đó tạo điều kiện cho cây cỏ mọc xen vào. Đến khi có mưa...
Câu 1: Định nghĩa đất, đất đai và thoái hóa đất đai
1. Đất và Đất đai
“ Đất là một vật thể tự nhiên, độc lập, là kết quả của quá trình hoạt động tổng hợp của
5 yếu tố hình thành đất gồm có : đá mẹ địa hình, khí hậu, sinh vật và thời gian “.
Đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các cấu thành của môi
trường sinh thái ngay trên vỏ dưới bề mặt đó bao gồm: khí hậu, bề mặt, thổ nhưỡng, dáng
địa hình, mặt nước ( hồ, sông, suối, đầm lầy,...). Các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với
nước ngầm và khoáng sản trong lòng đất, tập đoàn thực vật và động vật, trạng thái định
cư của con người, những kết quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền,
hồ chứa nước hay hệ thống tiêu thoát nước, đường xá, nhà cửa. ..)
2. Thoái hóa đất đai
Thoái hoá đất đai là dấu hiệu chung của sự suy giảm nhất thời hoặc thường xuyên khả
năng sản xuất của đất đai (UNEP, 1992). Hoặc có thể định nghĩa thoái hóa đất là những
quá trình thay đổi các tính chất lý-hóa-sinh học của đất dẫn đến đất giảm ( hoặc mất ) khả
năng thực hiện các chức năng của mình.
Thoái hóa đất đai có thể được xem là sự mất khả năng sản xuất hiện tại hoặc tiềm tàng
của đất do tác động của các tác nhân tự nhiên hoặc con người; đó là sự giảm chất lượng
đất hoặc giảm khả năng sản xuất của nó. Một trong những quá trình quan trọng là sự xói
mòn
Câu 2.
* Định nghĩa sa mạc hóa:
hay hoang mạc hóa là hiện tượng suy thoái đất đai ở những vùng khô cằn, gây ra bởi
sinh hoạt con người và biến đổi khí hậu. Khuynh hướng sa mạc hóa gần đây đã tăng
nhanh trên toàn thế giới phần vì áp lực dân số và nhu cầu trồng trọt và chăn nuôi.
Ảnh hưởng lớn nhất của nạn sa mạc hóa là nét đa dạng sinh thái bị suy giảm và năng suất
đất đai cũng kém đi.
*Nguyên nhân gây ra sa mạc hóa:
Trong các nguyên nhân gây ra nạn sa mạc hóa, phần lớn là do tác động của con người
từ khoảng 10.000 năm nay . Việc lạm dụng đất đai trong các ngành chăn nuôi gia súc,
canh tác ruộng đất, phá rừng, đốt đồng, trữ nước, khai giếng, tăng lượng thổ diêm và biến
đổi khí hậu toàn cầu đã góp sức làm sa mạc hóa nhiều vùng trên trái đất.
Đất sa mạc thường có biên giới rõ rệt với miền kế cận nhưng cũng có khi vùng sa mạc
tiếp giáp một vùng chuyển tiếp rồi mới đến vùng đất ẩm nên miền ven sa mạc khó ấn
định hơn.
Vùng chuyển tiếp ở ven sa mạc này thường có hệ sinh thái mong manh. Đây cũng là nơi
thoái hóa đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thoái hóa đất - Người đăng: Hong Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
thoái hóa đất 9 10 589