Ktl-icon-tai-lieu

Thống kê thép hình

Được đăng lên bởi minh169-hau
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỰA CHỌN BẢNG THỐNG KÊ THÉP

THÉP L ĐỀU CẠNH
THÉP L KHÔNG ĐỀU
THÉP I CÁN NÓNG
THÉP U CÁN NÓNG
THÉP H CÁN NÓNG
THÉP HỘP
THÉP ỐNG
THÉP ỐNG 2
THÉP XÀ GỒ C
THÉP XÀ GỒ Z
THÉP TẤM
BULÔNG,CÁP,TĂNGĐƠ

BẢNG THỐNG
KÊ TỔNG HỢP

BẢNG THỐNG KÊ THÉP ĐỀU CẠNH

BACK
ADD
ROW
QUY CÁCH
THÉP

TRỌNG
LƯỢNG
1M (kg)

SỐ LƯỢNG
CHIỀU DÀI
1 THANH
SL 1 CK SỐ CK
( m)

TỔNG
SỐ
CẤU
KIỆN

TỔNG
CHIỀU DÀI
(m)

TỔNG
TRỌNG
LƯỢNG
(kg)

1

1

1

2.08

1

1

1

1

2.08

1

1

1

1

1

2.08

1

1

1

1

1

2.08

CẤU
KIỆN

SỐ HIỆU
THÉP

DẦM

SH1

L45x3

2.08

1

1

DẦM

SH1

L45x3

2.08

1

DẦM

SH1

L45x3

2.08

DẦM

SH1

L45x3

2.08

BẢNG THỐNG KÊ THÉP KHÔNG ĐỀU CẠNH

BACK
ADD
ROW
SỐ LƯỢNG
CHIỀU
TRỌNG
DÀI
LƯỢNG
1 THANH
1M (kg)
SL 1 CK SỐ CK
(m)

TỔNG
SỐ
CẤU
KIỆN

TỔNG
CHIỀU
DÀI
(m)

TỔNG
TRỌNG
LƯỢNG
(kg)

1

1

1

8.98

1

1

1

1

8.98

1

1

1

1

1

8.98

8.98

1

1

1

1

1

8.98

8.98

1

1

1

1

1

8.98

CẤU
KIỆN

SỐ HIỆU
THÉP

QUY CÁCH
THÉP

1

SH1

L110x70x6.5

8.98

1

1

1

SH1

L110x70x6.5

8.98

1

1

SH1

L110x70x6.5

8.98

1

SH1

L110x70x6.5

1

SH1

L110x70x6.5

BẢNG THỐNG KÊ THÉP I CÁN NÓNG

BACK
ADD ROW
QUY
CÁCH
THÉP

CHIỀU
SỐ LƯỢNG
TRỌNG
DÀI
LƯỢNG
1
1M (kg) THANH ( SL 1 CK SỐ CK
m)

TỔNG
SỐ
CẤU
KIỆN

TỔNG
CHIỀU
DÀI
(m)

TỔNG
TRỌNG
LƯỢNG
(kg)

1

1

1

11.5

1

1

1

1

11.5

1

1

1

1

1

11.5

11.5

1

1

1

1

1

11.5

11.5

1

1

1

1

1

11.5

CẤU
KIỆN

SỐ HIỆU
THÉP

1

SH1

I 120x64

11.5

1

1

1

SH1

I 120x64

11.5

1

1

SH1

I 120x64

11.5

1

SH1

I 120x64

1

SH1

I 120x64

BẢNG THỐNG KÊ THÉP H CÁN NÓNG

BACK
ADD ROW

QUY CÁCH
THÉP

CHIỀU
SỐ LƯỢNG
TRỌNG
DÀI
LƯỢNG
1
1M (kg) THANH ( SL 1 CK SỐ CK
m)

TỔNG
SỐ
CẤU
KIỆN

CẤU
KIỆN

SỐ HIỆU
THÉP

1

SH1

H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 172

12

1

1

1

1

SH1

H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 172

1

1

1

1

1

SH1

H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 172

1

1

1

1

1

SH1

H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 172

1

1

1

1

1

SH1

H 400 x 400 x 13 x 21 Chn 172

1

1

1

1

TỔNG
CHIỀU
DÀI
(m)

TỔNG
TRỌNG
LƯỢNG
(kg)

12

2064

1

172

1

172

1

172

1

172

BẢNG THỐNG KÊ THÉP U CÁN NÓNG

BACK
ADD ROW
QUY
CÁCH
THÉP

CHIỀU
SỐ LƯỢNG
TRỌNG
DÀI
LƯỢNG
1
1M (kg) THANH ( SL 1 CK SỐ CK
m)

TỔNG
SỐ
CẤU
KIỆN

TỔNG
CHIỀU
DÀI
(m)

TỔNG
TRỌNG
LƯỢNG
(kg)

1

1

1

4.84

1

1

1

1

4.84

1

1

1

1

1

4.84

4.84

1

1

1

1

1

4.84

4.84

1

1

1

1

1

4.84

CẤU
KIỆN

SỐ HIỆU
THÉP

1

SH1

[ 50x32

4.84

1

1

1

SH1

[ 50x32

4.84

1

1

SH1

[ 50x32

4.84

1

SH1

[ 50x32

1

SH1

[ 50x32

BẢNG THỐNG KÊ THÉP HỘP

BACK
ADD
ROW
CẤU
KIỆN

CHIỀU
SỐ ...
L A CH N B NG TH NG KÊ THÉP
THÉP L ĐỀU CẠNH
THÉP L KHÔNG ĐỀU
THÉP I CÁN NÓNG
THÉP U CÁN NÓNG
THÉP HỘP
THÉP XÀ GỒ C
THÉP TẤM
BULÔNG,CÁP,TĂNG-
ĐƠ
THÉP ỐNG
THÉP XÀ GỒ Z
BẢNG THỐNG
KÊ TỔNG HỢP
THÉP H CÁN NÓNG
THÉP ỐNG 2
Thống kê thép hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thống kê thép hình - Người đăng: minh169-hau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Thống kê thép hình 9 10 161