Ktl-icon-tai-lieu

Thông tin số

Được đăng lên bởi phatxita8
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

ThS. HOÀNG QUANG TRUNG

BÀI GIẢNG THÔNG TIN SỐ
(Lưu hành nội bộ)

THÁI NGUYÊN - 2011

Khoa Công nghệ Điện tử - Truyền thông 2011
CHƯƠNG 1. T NG

UAN VỀ THÔNG TIN SỐ

1.1. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN THÔNG TIN SỐ
- Telegraph: Là hệ thống thông tin liên lạc bằng điện tín, đánh dấu sự phát
triển đầu tiên của hệ thống truyền thông điện. Đây là một hệ thống truyền
thông số. Truyền thông điện báo được khởi xướng bởi Samuel Morse và
được công bố vào năm 1837. Morse đã phát minh ra mã nhị phân có chiều
dài thay đổi bằng cách sử dụng chuỗi các dấu chấm (∙) và dấu gạch (-) (gọi
là các từ mã) để biểu diễn cho các mẫu tự alphabet của Tiếng Anh. Với mã
này, các mẫu tự trong bản tin xuất hiện với tần xuất nhiều hơn sẽ được biểu
diễn bằng các từ mã ngắn còn cac mẫu tự xuất hiện với tần xuất ít sẽ được
biểu diễn bằng các từ mã dài hơn. Cũng chính vì thế mà mã Morse là tiền
thân của các phương pháp mã hóa nguồn có chiều dài từ mã thay đổi.
ảng 1.1: Minh họa về mã Morse

ình 1.1. ệ thống thông tin Telegraph sử dụng dây dẫn
Hoàng Quang Trung – Bộ môn Công nghệ Truyền thông

Page 2

Khoa Công nghệ Điện tử - Truyền thông 2011
- Năm 1875: Gần 40 năm, sau thời kỳ của Morse, Emile audot đã đề xuất
một loại mã dành cho truyền thông điện tín trong đó các mẫu tự trong bảng
Alphabet Tiếng Anh được mã hóa bởi các từ mã nhị phân có chiều dài từ
mã cố định bằng 5. Với mã audot, các thành phần của từ mã nhị phân này
là các bit dấu “1” hoặc bit trống “0”.
ảng 1.2: Minh họa mã audot:

hư v y, Samuel Morse đã khởi xướng cho sự phát triển của hệ
thống truyền thông số bằng điện đầu tiên là hệ thống điện tín (Telegraphy),
cũng được xem như là truyền thông số hiện đại l c bấy giờ.
- Năm 1924: yquist đã t p trung vào việc xác định tốc độ truyền tín hiệu
tối đa có thể đạt được qua một kênh truyền điện tín với độ rộng băng kênh
cho trước mà không có nhiễu liên ký hiệu (ISI). Ông đã đưa ra được mô
hình toán học của một hệ thống truyền thông điện tín (Telegraph) trong đó
tín hiệu phát đi có dạng
tổng quát:
s t  a g t  nT

 

n





n

đó an là chuỗi d
1 Tb bit s .

tới

liệu nhị phân 1 được truyền với tốc độ

yquist đã xác định được dạng xung tối ưu có băng tần giới hạn
đảm bảo tốc độ bit tối đa mà không gây ra nhiễu ký hiệu (ISI) tại

các thời điểm lấy mẫu k T (trong đó k  0,  1,  2, ).

ghiên c u này đã

đưa tới kết lu n rằng tốc độ truyền xung cực đại là 2W xung/giây và được
gọi là tốc độ ...


ThS. HOÀNG QUANG TRUNG


THÁI NGUYÊN - 2011
Thông tin số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thông tin số - Người đăng: phatxita8
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Thông tin số 9 10 460