Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành Công nghệ sinh học môi trường và công nghệ sinh thái

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỰC HÀNH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG NGHỆ SINH THÁI
Bài 1. Phân tích khả năng thoát hơi nước của thảm thực vật
Sự thoát hơi nước của thảm thực vật là một trong những khả năng làm sạch
môi trường nước của thực vật, hơi nước được thoát ra trong hoạt động sống của
thực vật chủ yếu là nước sạch. Do đó, việc phân tích khả năng thoát hơi nước của
thực vật là một trong những cách xác định khả năng xử lý nước của thực vật.
Thực hành:
- Lấy 1 túi nilon trong, phủ lên thảm thực vật (có diện tích nhất định), để
trong thời gian 30 phút
- Cân túi nilon trước và sau khi phủ lên thảm thực vật
- Tính sự chênh lệch về khối lượng, từ đó tính ra khả năng thoát hơi nước của
thảm thực vật cần phân tích
- Tiến hành phân tích với ít nhất 3 thảm thực vật khác nhau. Mỗi thảm thực
vật được đo vào 3 thời gian khác nhau (8 giờ sáng, 12 giờ trưa và 4 giờ
chiều)

Bài 2. Phân tích sinh khối thực vật
Sinh khối thực vật là một trong những chỉ tiêu tính toán về khả năng tăng
trưởng của thực vật trong các công trình xử lý nước thải có dùng thảm thực vật
(thực vật trên cạn, hoặc thực vật thủy sinh). Việc phân tích sinh khối thực vật còn
cho biết khả năng hấp thu chất thải (chủ yếu là nitrogen và phosphore hòa tan
trong nước thải).
Thực hành:
- Lấy thực vật (cỏ, cây)
- Đo trọng lượng tươi của thực vật
- Đo trọng lượng khô bằng cách sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 110 0C trong 2 giờ
và lập lại 3 đến 5 lần cho đến khi sinh khối thực vật không còn giảm trọng
lượng. Từ đó tính ra trọng lượng khô của thực vật
- Theo dõi khả năng tăng trọng lượng của thảm thực vật trong thời gian 1
tháng.
- Tiến hành thí nghiệm với 3 loại thực vật khác nhau

Bài 3. Phân tích khả năng phân hủy rác thải trong điều kiện ủ kỵ khí
Phân tích khả năng tự phân hủy của rác thải trong điều kiện kỵ khí có vai
trò trong quan trọng việc xử lý chất thải rắn hữu cơ và làm phân vi sinh từ chất
thải hữu cơ. Việc phân tích khả năng phân hủy của rác thải trong phòng thí nghiệm
có thể cho biết động học của các quá trình phân hủy kỵ khí rác thải và thời gian
phân hủy rác thải.
Thực hành:
- Ủ chất thải rắn hữu cơ (xác bã rau, củ…) trong điều kiện kỵ khí
- Phân tích hàm lượng chất xơ, trước và sau khi ủ
- Phân tích lượng khí CO2 và CH4 sinh ra trong quá trình ủ
- Tiến hành thí nghiệm với 3 loại vật liệu khác nhau và thời gian theo dõi là
30 ngày

Bài 4. Phân tích chất lượng nước đầu vào và đầu ra của mô hình đất
ngập nước nhân tạo
Mô hình đất ngập nước nhân tạo là một trong những mô hình được sử dụng
rộng rãi để xử lý nước thải, ...
THỰC HÀNH
CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ
CÔNG NGHỆ SINH THÁI
Bài 1. Phân tích khả năng thoát hơi nước của thảm thực vật
Sự thoát hơi nước của thảm thực vật một trong những khả năng làm sạch
môi trường nước của thực vật, hơi nước được thoát ra trong hoạt động sống của
thực vật chủ yếu nước sạch. Do đó, việc phân tích khả năng thoát hơiớc của
thực vật là một trong những cách xác định khả năng xử lý nước của thực vật.
Thực hành:
- Lấy 1 túi nilon trong, phủ lên thảm thực vật (có diện tích nhất định), để
trong thời gian 30 phút
- Cân túi nilon trước và sau khi phủ lên thảm thực vật
- Tính sự chênh lệch về khối lượng, từ đó tính ra khả năng thoát hơi nước của
thảm thực vật cần phân tích
- Tiến hành phân tích với ít nhất 3 thảm thực vật khác nhau. Mỗi thảm thực
vật được đo vào 3 thời gian khác nhau (8 giờ sáng, 12 giờ trưa 4 giờ
chiều)
Bài 2. Phân tích sinh khối thực vật
Sinh khối thực vật một trong những chỉ tiêu tính toán về khả năng tăng
trưởng của thực vật trong các công trình xử nước thải dùng thảm thực vật
(thực vật trên cạn, hoặc thực vật thủy sinh). Việc phân tích sinh khối thực vật còn
cho biết khả năng hấp thu chất thải (chủ yếu nitrogen phosphore hòa tan
trong nước thải).
Thực hành:
- Lấy thực vật (cỏ, cây)
- Đo trọng lượng tươi của thực vật
- Đo trọng lượng khô bằng cách sấy trong tủ sấy ở nhiệt độ 110
0
C trong 2 giờ
lập lại 3 đến 5 lần cho đến khi sinh khối thực vật không còn giảm trọng
lượng. Từ đó tính ra trọng lượng khô của thực vật
- Theo dõi khả ng tăng trọng lượng của thảm thực vật trong thời gian 1
tháng.
- Tiến hành thí nghiệm với 3 loại thực vật khác nhau
Thực hành Công nghệ sinh học môi trường và công nghệ sinh thái - Trang 2
Thực hành Công nghệ sinh học môi trường và công nghệ sinh thái - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thực hành Công nghệ sinh học môi trường và công nghệ sinh thái 9 10 399