Ktl-icon-tai-lieu

Thực hành sinh lý người, động vật

Được đăng lên bởi Thu Nguyen
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SlideShare Explore Search You

Upload
Login
Signup
Search

Home
Technology
Education
More Topics
For Uploaders
Collect Leads
Get Started
Tips & Tricks
Tools
For Business
Search

 

BÀI 1 : KHẢO SÁT TẾ BÀO ĐỘNG THỰC VẬT I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN. 1. Màng tế bào ( Plasma
membrane). 2. Vách tế bào thực v...
Tế bào vẩy hành Hạt tinh bột ở khoai tây. Tế bào xoang miệng. G5 kinh hiển vi CÂU HỎI: Câu 1: Cấu trúc và cách
sử dụng kín...
 Hệ thống giá đỡ   Hệ thống phóng đại   Hệ thống chiếu sáng   Hệ thống điều chỉnh   Hệ thống giá đỡ gồm:
Bệ, thân, Revonv...

­ Núm điều chỉnh màn chắn. ­ Ốc di chuyển phiến kính mang tiêu bản (trước, sau, trái, phải). Cách sử dụng: ­ Đặt
tiêu bản ...
­ Thành phần đều được cấu tạo từ các chất hữu cơ và vô cơ như: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, nước... Khác
nhau: Cá...
BÀI 2: HIỆN TƯỢNG THẨM THẤU VÀ SỰ TRAO ĐỔI NƯỚC GIỮA TẾ BÀO THỰC VẬT VỚI MÔI
TRƯỜNG. 1. HIỆN TƯỢNG THẨM THẤU. a. Dụng cụ –...
­ Khoai tây Thực hành ­ Pha dung dịch Saccharose 1M. Từ dung dịch này pha thành các dung dịch lần lượt có nồng
độ như sau:...
­ Vẽ biểu đồ thể hiện sự sai biệt trọng lượng thay đổi theo nồng độ dung dịch ngâm. Đường biểu diễn cắt trục hoành
tại 1 đ...
Tế bào vảy hành quan sát trong môi trường nước : tế bào có hiện tượng hơi trương lên do môi trường nước là môi
trường nhượ...
Tế bào vảy hành quan sát trong môi trưởng KNO3 1M. Khi quan sát tế bào trong môi trường KNO3 1M ta thấy
rằng tế bào bị co ...
2. Vẽ biểu đồ theo dõi sự tăng giảm khối lượng của thanh khoai tây trong mỗi nồng độ đường và xác định nồng độ
đường mà tạ...
CÂU HỎI ÔN TẬP Câu 1: Thế nào là hiện tượng thẩm thấu? Hiện tượng thẩm thấu của tế bào là sự khuếch tán của
của phân tử nư...
BÀI 3: KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH PHÂN CHIA TẾ BÀO I. LÝ THUYẾT: 1. Phân chia nguyên nhiễm ( Mitose). a)
Một số khái niệm cơ bản v...
II. THỰC HÀNH: Quá trình nguyên nhiễm. a. Dụng cụ ­ Lame, lamelle ­ Mặt kính đồng hồ ­ Kẹp gắp ­ Kim mũi
giáo ­ Dao lam ­ ...
­ Quan sát ở vật kính 10X, 40X, 100X Phân chia giảm nhiễm (Meiose) 1. Dụng cụ ­ Hóa chất a. Dụng cụ ­ Lame,
lamelle ­ Mặt ...
Câu 1 .Nêu vắn tắt tiến trình nguyên phân và giảm phân Nguyên phân: ­ Kỳ trung gian: kì này NST ở dạng sợi
mảnh,mỗi NST đơ...
4. Kỳ cuối 1: ­ NST kép dần dần tháo xoắn ­ Màng và nhân con dần xuất hiện ­ Thoi vô sắc tiêu biến ­(Giai đoạn
phân chia T...
Kỳ cuối của nguyên phân. Kỳ cuối của giảm phân 2. CÂU 2: Thế nào là phân bào nguyên nhiễm? Xảy ra cùng với
nguyên phân là ...
CÂU 3: Thế nào là phân bào giảm nhiễm? Gồm 2 lần ...
SlideShareExploreSearchYou
Upload
Login
Signup
Search
Home
Technology
Education
MoreTopics
ForUploaders
CollectLeads
GetStarted
Tips&Tricks
Tools
ForBusiness
Search
Thực hành sinh lý người, động vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực hành sinh lý người, động vật - Người đăng: Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thực hành sinh lý người, động vật 9 10 2