Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập công nghệ môi trường

Được đăng lên bởi minhphuongylvp
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Họ và tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Minh Phương
Lớp : CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079

Hà Nội – 01/2014

1
SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương

Lớp CD10CM3

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 2 + 4 : Lấy mẫu chất thải rắn
Ủ sinh học để xử lý chất thải rắn
1. Chuẩn bị:
Nguyên liệu:
+ Thực phẩm thừa ( chủ yếu là rau)
+ Trấu, bã mía, cỏ
+ Chế phẩm EM

Tất cả các nguyên liệu trên cộng gồm lại = 50kg

Băm nhỏ kích thước từ 5- 10cm
- Thùng nhựa 60L
- Rổ nhựa vừa đáy thùng
=> Cần cân thùng trước khi ủ để biết mthùng
2. Tiến hành ủ rác
- Rác sau khi băm nhỏ trộn đều và chia thành 4 phần bằng nhau => sau đó lấy đống
1+3, 2+4 rồi lại chia tiếp thành 4 phần nhỏ bằng nhau cho đều.
1

2

3

4

- Rác sau khi băm đều kích thước phơi khoảng 2- 3 ngày trong không khí.
- Sau đó cho rác vào thùng đầy thùng rác thì bổ sung chế phẩm EM, sau đó nâng
lên cao khoảng 30cm rồi hạ xuống để bổ xung thêm rác. Làm như thế vài lần và
lặp lại tới khi rác đầy thùng thì dừng lại.
- Một lớp rác bổ xung thêm 1 lớp đất.
3. Tính toán
m= mrác + mthùng (kg)
2
SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương

Lớp CD10CM3

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Tỷ trọng rác =
BÁO CÁO THC TẬP ĐỒ ÁN CÔNG NGH I TRƯỜNG
1
SVTH: Nguyn Th Minh Phương Lớp CD10CM3
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NI
KHOA MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO THC TP ĐỒ ÁN CÔNG NGH MÔI TRƯỜNG
H và tên sinh viên thc hin: Nguyn Th Minh Phương
Lớp : CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079
Hà Ni 01/2014
Thực tập công nghệ môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập công nghệ môi trường - Người đăng: minhphuongylvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thực tập công nghệ môi trường 9 10 841