Ktl-icon-tai-lieu

Thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi minhphuongylvp
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2164 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐAI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Đơn vị: VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
Lớp:
Mã sinh viên:

CĐ10CM3
CC01004079

Người hướng dẫn

PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo

Hà Nôi – 04/2014

SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương
MSV: CC01004079

Lớp: CĐ10CM3
1

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương
MSV: CC01004079

Lớp: CĐ10CM3
2

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên chuyên đề: Phân tích chất lượng môi trường
Địa điểm thực tập: Viện Khoa Học Môi Trường
Và Sức Khỏe Cộng Đồng

SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương
MSV: CC01004079

Lớp: CĐ10CM3
3

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
LỜI CẢM ƠN
Môi trường - là một vấn đề nóng không chỉ riêng Việt Nam chúng ta quan
tâm mà là vấn đề của toàn thế giới.
Đối với toàn dân nói chung và đối với các chuyên gia môi trường nói riêng,
để có thể bảo vệ và cải thiện được môi trường thì cần phải có những kiến thức và
hiểu biết nhất định về môi trường. Có nhiều biện pháp để các chuyên gia môi
trường và người dân cùng tham gia bảo vệ và cải thiện môi trường như: Tuyên
truyền phổ biến pháp luật về môi trường, tổ chức và tham gia các đội tình
nguyện vì môi trường, thiết kế các quy trình, công nghệ xử lý nước thải, phân
tích hàm lượng các chất ô nhiễm trong môi trường để có các biện pháp xử lý phù
hợp…
Qua thời gian thực tập tại trường đồng thời qua thực tế tiếp xúc với công
việc tại Viện em đã hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến sức
khỏe con người và hệ sinh thái. Có thể trong thời gian thực tập tại đây em đã
học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và quan trọng nhất là em đã vận dụng tốt
các kiến thức được học trong trường vào thực tiễn và nâng cao kỹ năng của bản
thân.
Bài báo cáo của em viết về một số các quy trình phân tích hàm lượng các
chất ô nhiễm trong môi trường nước theo các Tiêu chuẩn quốc gia đã được ban
hành và áp dụng trong thực tế hiện hành. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng vì
thời gian có hạn và kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi
những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô, các anh
chị và các bạn. Để bài báo cáo của em có thể hoàn thiện hơn…
Em xin trân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị Phương Thảo, Cô Chu Thị
Thủy và các cán bộ phòng Phân tích chất lượng môi trường - Viện Khoa học môi
trường và Sức khỏe cộng đồng đã tạo điều kiện giúp...
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TRƯỜNG ĐAI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
KHOA MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO
Đơn vị: VIỆN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Người thực hiện: NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
Lớp: CĐ10CM3
Mã sinh viên: CC01004079
Người hướng dẫn
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo
Hà Nôi – 04/2014
SVTH: Nguyễn Thị Minh Phương Lớp: CĐ10CM3
MSV: CC01004079
1
Thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực tập tốt nghiệp - Người đăng: minhphuongylvp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Thực tập tốt nghiệp 9 10 541