Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng rừng ở Lâm Đồng

Được đăng lên bởi thuyduong6893
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1624 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
---    ---

TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ RỪNG Ở
LÂM ĐỒNG
Môn: KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Giảng viên hướng dẫn:
Ths. Khổng Tiến Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện:
Phạm Thị Thùy Dương
Tống Thanh Duy
Phạm Long Siêng
Nguyễn Thanh Nhật Hà

Cần Thơ, 4/2014

1

B1206322
B1206320
B1206384
4114673

NỘI DUNG
I. Thực trạng tài nguyên rừng ở
Lâm Đồng
II. Nguyên nhân
III. Giải pháp bảo vệ rừng
IV. Kết luận

2

I. Thực trạng tài nguyên rừng ở Lâm Đồng
Tài nguyên rừng Lâm Đồng phong phú, đa dạng, với trên 618 ngàn ha
rừng với tổng trữ lượng trên 61 triệu m 3 gỗ và gần 662 triệu tấn tre, nứa . Rừng
ở Lâm Đồng nhiều vùng còn nguyên sinh, ban sơ với nhiều thực, động vật,
chủng loại đa dạng, đặc biệt của rừng Lâm Đồng là đặc dụng và phòng hộ.
Nguồn tre, nứa, lồ ô khá dồi dào, trữ lượng lớn, tập trung ở các huyện phía
Nam như Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Do mưa nhiều, khí hậu ẩm ướt, đất đai
phù hợp nên các loài tre, nứa, lồ ô có tố độ tái sinh rất nhanh sau khi khai thác.
Diện tích tre, nứa có đủ khả năng đáp ứng cho yêu cầu chế biến khoảng 50.000
tấn bột giấy hàng năm. Rừng Lâm Đồng rất đa dạng về loại, có trên 400 loài
cây gỗ, trong đó có 1 số loài gỗ quý như: pơmu xanh, cẩm lai, giỏ, sao, thông 2
lá, 3 lá, ngoài ra còn có nhiều loại lâm sản có giá trị khác.
Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về quản
lý, bảo vệ rừng với chất lượng cao và trong 3 năm qua, tỉnh có nhiều cố gắng
trong thực hiện chính sách về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhưng vấn đề
đang đặt ra là phải kiên quyết chấm dứt tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm
nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép… đang xảy ra ở
nhiều địa phương.
Theo Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Từ năm 2008 đến 2011, tình
trạng phá rừng trái phép trong tỉnh vẫn diễn biến khá phức tạp với tổng diện
tích rừng bị phá lên tới gần 930 ha. Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện,
lập biên bản 6.282 vụ và xử lý 6.112 vụ, tịch thu gần 9.750 m3 gỗ, thu 1.254
phương tiện các loại, thu nộp ngân sách 33.746 triệu đồng…

Hình 1.1 Sự tàn phá rừng ở Lâm Đồng
Đáng nói là trong năm 2009, các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số ở
huyện Đạ Huoai, Bảo Lâm đã tập trung đông người phá rừng trái phép trên diện

1

tích cho các doanh nghiệp thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Hiện diện tích
rừng bị phá trái phép được giải tỏa, giao lại cho các doanh nghiệp để trồng
rừng, trồng cây cao su. Năm 2010 và 2011, xảy ra tình trạng phá rừng, ken ...
TRƯNG ĐI HC CN THƠ
KHOA KINH T & QUN TRKINH DOANH
--- ---
TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ RỪNG Ở
LÂM ĐỒNG
Môn: KINH TẾ TÀI NGUYÊN
Giảng viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện:
Ths. Khổng Tiến Dũng Phạm Thị Thùy Dương B1206322
Tống Thanh Duy B1206320
Phạm Long Siêng B1206384
Nguyễn Thanh Nhật Hà 4114673
1
Cần Thơ, 4/2014
Thực trạng rừng ở Lâm Đồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng rừng ở Lâm Đồng - Người đăng: thuyduong6893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thực trạng rừng ở Lâm Đồng 9 10 223