Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL

Được đăng lên bởi thuyduong6893
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1791 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
---    ---

TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN
RỪNG NGẬP MẶN Ở ĐBSCL
Môn: KINH TẾ TÀI NGUYÊN

Giảng viên hướng dẫn:
Ths. Vũ Thùy Dương

Nhóm sinh viên thực hiện:
Đặng Thị Mai
Nguyễn Văn Nam
Trương Văn Thanh
Trì Văn Thế
Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

4114692
4114694
4114711
4114712
4114723

Cần Thơ, 10/2013

GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương

1

Nhóm: SVTH

Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL

MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU..........................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề.............................................................................................................
1.2 Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................1
1.3 Đối tượng nghiên cứu.........................................................................................1
1.4 Phạm vi nghiên cứu............................................................................................2
1.5 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................2
CHƯƠNG 2: PHẦN NỘI DUNG................................................................................2
2.1 Khái quát về rừng ngập mặn...............................................................................2
2.1.1 Cả nước........................................................................................................3
2.1.2 Ở ĐBSCL.....................................................................................................4
2.2 Vai trò của rừng ngập mặn.................................................................................6
2.2.1 Bảo vệ đê biển.............................................................................................6
2.2.2 Tác dụng của rừng ngập mặn đối với hệ sinh thái và môi trường...............7
2.2.3 Kinh tế - Xã hội...........................................................................................8
2.3 Thực trạng rừng ngập mặn và nguyên nhân suy giảm........................................9
2.3.1 Thực trạng rừng ngập mặn ở ĐBSCL..........................................................9
2.3.2 Nguyên nhân..............................................................................................11
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN.........................
Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL
TRƯNG ĐI HC CN THƠ
KHOA KINH T & QUN TR KINH DOANH
--- ---
TÊN ĐỀ TÀI
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN
RỪNG NGẬP MẶN Ở ĐBSCL
Môn: KINH TẾ TÀI NGUYÊN
Giảng viên hướng dẫn: Nhóm sinh viên thực hiện:
Ths. Vũ Thùy Dương Đặng Thị Mai 4114692
Nguyễn Văn Nam 4114694
Trương Văn Thanh 4114711
Trì Văn Thế 4114712
Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 4114723
GVHD: Ths. Vũ Thùy Dương Nhóm: SVTH
1
Cần Thơ, 10/2013
Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL - Người đăng: thuyduong6893
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp phục hồi và phát triển RNM ở ĐBSCL 9 10 718