Ktl-icon-tai-lieu

Thực vật học

Được đăng lên bởi tthh-h292-gmail-com
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2136 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHAN THỊ ANH NGỌC
LỚP SƯ PHẠM SINH HÓA K10

CHƯƠNG 5
NGÀNH HẠT KÍN
(ANGIOSPERMATOPHYTA)
PHÂN LOẠI VÀ HỆ THỐNG
LỚP 2 LÁ MẦM ( Dicotyledonae )
HAY
LỚP NGỌC LAN (Magnoliopsida)

*Giới thiệu sơ lược về lớp 2 lá mầm hay lớp ngọc lan:
Lớp 2 lá mầm có khoảng 120.000 loài , tập hợp trên dưới 330 họ và 71
bộ ( takhtajan , 1980 )
- Có một số đặc điểm như : phôi có 2 lá mầm ( lá mầm thường có 3 bó
dẫn chính ); có hệ rễ phụ do hệ rễ chính phát triển với các rễ con ( cấp 1 ,
cấp 2 ..); thân có sự phân hóa miền vỏ và miền trụ; lá thường có cuống,
phiến lá có hình lông chim, đôi khi có hình chân vịt; các bó dẫn xếp
thành 1 vòng liên tục hay gián đoạn,các bó dẫn hở; số lượng vết lá ít; hoa
mẫu 5 là chủ yếu. Tuy nhiên, ở 1 số đại diện riêng lẻ không phải các tính
chất đều thể hiện dầy đủ
- Lớp 2 lá mầm gồm có 7 phân lớp chính :
+ Phân lớp Ngọc lan (Magnoliidae)
+ Phân lớp Mao lương ( Ranunculidae)
+ Phân lớp Sau Sau ( Hamamelididae)
+ Phân lớp Cẩm chướng ( Caryophyllidae)
+ Phân lớp Sổ ( Dilleniidae)
+ Phân lớp Hoa hồng ( Rosidae)
+ Phân lớp Cúc ( Asteridae)
-

A. Phân lớp ngọc lan ( Magnoliidae)
Đặc điểm cấu tạo :
- Chủ yếu là là dạng thân gỗ, đôi khi chưa có mạch thông
hoặc mạch thông với bản ngăn xiên thủng lỗ hình
thang.
- Hoa có nhiều thành phần,bất định, xếp xoắn, bộ nhụy
với các lá noãn rời, màng hạt phấn 1 rãnh.

•

* Phân loại:
Gồm 7 bộ, đó là: Bộ ngọc lan (Magnoliales )
Bộ long não ( Laurales )
Bộ hồ tiêu ( Piperales )
Bộ không lá
Bộ hồi ( Illiciales)
Bộ súng (Nymphaeales)
Bộ sen ( Nelumbonales

PHÂN LỚP NGỌC LAN (Magnoliidae)
I .Bộ Ngọc lan ( Magnoliales ) :
● Ngọc lan là bộ điển hình nhất trong phân lớp, là bộ thấp nhất trong
phân lớp.
● Cấu tạo: gỗ chưa có mạch thông, lá noãn chưa khép kín hoàn toàn,
chưa hình thành vòi nhụy và đầu nhụy rõ rệt, chưa phân biệt rõ chỉ
nhị và bao phấn, nhị có dảng bản 3 gân.
● Bộ Ngọc lan có 8 họ, trong đó có 3 họ đại diện gặp ở nước ta :
- Họ Ngọc lan (Magnoliaceae )
- Họ Na ( Annonaceae )
- Họ Máu chó ( Myristicaceae)

PHÂN LỚP NGỌC LAN (Magnoliidae)
1. Họ Ngọc lan ( Magnoliaceae ) :
a. Đặc điểm cấu tạo :
- Cây gỗ lớn hay nhỡ, thường xanh, lá đơn, nguyên, mọc cách, lá kèm
lớn, hình búp bao lấy chồi, sớm rụng, để lại vết sẹo.
- Hoa to, mọc đơn độc, lưỡng tính, có mùi thơm. Đế hoa lồi, dài, các
thành phần hoa trên đó xếp xoắn, bao hoa chưa phân hóa đài và tràng
hoặc gồm một số mảnh hơi phân hóa khác nhau.
- Nhị và lá noãn thường xếp xoắn trên phần kéo dài của đế hoa, cách
xa nhị, đôi khi cả chỉ nhị và đầu vòi nhụy cũng chưa ...
PHAN THỊ ANH NGỌC
PHAN THỊ ANH NGỌC
LỚP SƯ PHẠM SINH HÓA K10
LỚP SƯ PHẠM SINH HÓA K10
Thực vật học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực vật học - Người đăng: tthh-h292-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Thực vật học 9 10 605