Ktl-icon-tai-lieu

Thuốc nổ

Được đăng lên bởi mjame4661
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thuốc nổ

Thuốc nổ
Bởi:
Đại học Tôn Đức Thắng

Thuốc nổ và các phương tiện gây nổ
Khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ
Khái niêm
Thuốc nổ là một chất, hoặc một hỗn hợp hoá học, khi bị tác động nhiệt thì có phản ứng
nổ, sinh nhiệt cao, lượng khí lớn tạo thành áp lực mạnh phá huỷ các vật thể xung quanh.
Tác dụng của thuốc nổ
Thuốc nổ có sức phá loại lớn, có thể tiêu diệt sinh lực địch phá huỷ phương tiện chiến
tranh, công sự vật cản của địch, tăng tốc độ phá đất đá…
Yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ
• Phải căn cứ vào nhịêm vụ cụ thể, tình hình địch, địa hình thời tiết và lượng
thuốc nổ hiện có, để quyết định cách đánh cho phù hợp đạt hiệu quả cao nhất.
• Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nổ.
• Đánh đúng mục tiêu, đúng khối lượng, đúng lúc, đúng điểm đặt.
• Dũng cảm, bình tĩnh, hiệp đồng chặt chẽ với xung lực và hoả lực, bảo đảm an
toàn.
Một số loại thuốc nổ thuốc thường dùng
Thuốc gây nổ
gồm 2 loại
- Thuốc gây nổ Fulminat thuỷ ngân ( Sét thuỷ ngân)
• Công thức hoá học Hg(NOC)2
• Có tinh thể trắng, hoặc màu tro, độc, khó tan trong nước lạnh, nhưng tan trong
nước sôi. Rất nhạy nổ với va đập, cọ sát, dễ hút ẩm, khi bị ẩm sức nổ kém, hoặc
1/6

Thuốc nổ

không nổ. Rất dễ bắt lửa và nổ ngay khi bắt lửa. Tự nổ ở 160 độ c- 170độ c loại
thuốc nổ này thường được dùng để nhồi vào kíp nổ, hạt lửa của các loại đầu nổ
của bom, đạn, mìn
- Thuốc gây nổ Azôtua ( sét chì)
• Công thức hoá học Pb(N3)2
• Tinh thể màu trắng, hạt nhỏ, khó tan trong nước. Va đập, cọ xát khó nổ hơn
thuốc gây nổ thuỷ ngân nhưng sức gây nổ mạnh hơn; ít hút ẩm hơn, đốt khó
cháy tự cháy và nổ ở 310độ c. Được sử dụng để nhồi vào các kíp nổ, hạt nổ của
bom, đạn, mìn…
Thuốc nổ vừa
Gồm 2 loại :
- Thuốc nổ TNT ( Tri nitrô tôluen)
• Công thức hoá học: C6H2( N02)3CH3
• Có dạng tinh thể cứng, màu vàng nhạt, tiếp xúc với ánh sáng ngả màu nâu, có
vị đắng độc, khi đốt khói đen, lửa đỏ , mùi nhựa thông.
• An toàn khi va đập, đạn súng trường CKC bắn xuyên qua không cháy, không
nổ, thường gây nổ bằng kíp số 6 trở lên.
• Không hút ẩm, ngâm lâu dưới nước vẫn nổ (trừ thuốc bột), đốt khó cháy, nhiệt
độ cháy ở 300 độ C, nếu tăng nhiệt độ đột ngột lên 350 độ C sẽ nổ.
• Thuốc TNT thường được ép thành bánh 75g, 200g, 400g để cấu trúc các loại
lượng nổ.
• Thường được nhồi vào bom, đạn mìn, trộn với các loại thuốc nổ mạnh làm
thuốc gây nổ.
- Thuốc nổ C4
• Thành phần bao gồm 80% thuốc nổ mạnh Hê xô ghen và 20% chất dính màu
trắng đục.
• Có dạng màu trắng đục, dẻo, mùi hắc, vị nhạt.
• An toàn khi va đập, đạn súng trường bắn xuy...
Thuốc nổ
Bởi:
Đại học Tôn Đức Thắng
Thuốc nổ và các phương tiện gây nổ
Khái niệm, tác dụng, yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ
Khái niêm
Thuốc nổ là một chất, hoặc một hỗn hợp hoá học, khi bị tác động nhiệt thì có phản ứng
nổ, sinh nhiệt cao, lượng khí lớn tạo thành áp lực mạnh phá huỷ các vật thể xung quanh.
Tác dụng của thuốc nổ
Thuốc nổ sức phá loại lớn, thể tiêu diệt sinh lực địch phá huỷ phương tiện chiến
tranh, công sự vật cản của địch, tăng tốc độ phá đất đá…
Yêu cầu khi sử dụng thuốc nổ
Phải căn cứ vào nhịêm vụ cụ thể, tình hình địch, địa hình thời tiết và lượng
thuốc nổ hiện có, để quyết định cách đánh cho phù hợp đạt hiệu quả cao nhất.
Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo nổ.
Đánh đúng mục tiêu, đúng khối lượng, đúng lúc, đúng điểm đặt.
Dũng cảm, bình tĩnh, hiệp đồng chặt chẽ với xung lực và hoả lực, bảo đảm an
toàn.
Một số loại thuốc nổ thuốc thường dùng
Thuốc gây nổ
gồm 2 loại
- Thuốc gây nổ Fulminat thuỷ ngân ( Sét thuỷ ngân)
Công thức hoá học Hg(NOC)
2
Có tinh thể trắng, hoặc màu tro, độc, khó tan trong nước lạnh, nhưng tan trong
nước sôi. Rất nhạy nổ với va đập, cọ sát, dễ hút ẩm, khi bị ẩm sức nổ kém, hoặc
Thuốc nổ
1/6
Thuốc nổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuốc nổ - Người đăng: mjame4661
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thuốc nổ 9 10 668