Ktl-icon-tai-lieu

Thủy quyển

Được đăng lên bởi nguyenlinhchi1504
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THUỶ QUYỂN

NỘI DUNG
I. Sơ bộ về thuỷ quyển
II. Tuần hoàn, cân bằng nước, nước
trong đại dương
III. Nước trên lục địa

*. Khái niệm về thuỷ quyển
Thuỷ quyển là lớp vỏ lỏng không liên tục
bao quanh Trái Đất, bao gồm nước trong các
biển, các đại dương, nước trên lục địa và hơi
nước trong khí quyển.

*. Thành phần thuỷ quyển
Thành phần của thuỷ quyển bao gồm
* Nước chiếm 96% khối lượng chung
* Các ion bao gồm các chất khoáng và
khí chiếm hơn 3% khối lượng của
thuỷ quyển
* Các chất huyền phù và các hạt keo
chiếm tỷ lệ nhỏ

I Sơ bộ về thuỷ quyển
•
•
•
•

1. Sự hình thành đại dương.
2. Cấu tạo hình thái của thủy quyển.
3. Đới ven biển, cửa sông.
4. Băng.

1. Sự hình thành đại dương
Sự hình thành đại dương cùng các quyển được các
nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu rất nhiều .
Tuy nhiên, do sự kiện sảy ra cách thời đại chúng ta
rất lâu nên việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn.
Cũng có rất nhiều các giả thuyết đó được các nhà
khoa học đưa ra. Giả thuyết được nhiều người
chấp nhận đó là sự đông cứng của vỏ TĐ được coi
là sự bắt đầu lịch sử địa chất, các dấu hiệu địa chất
thu được cho thấy, sự kiện sảy ra cách đây khoảng
4,5 tỷ năm. Sự đông cứng lớp vỏ trái đất liên quan
đến sự nguội đi do sự phát xạ năng lượng lớn vào
không gian.

Khoảng 3,8 tỷ năm trước, diện mạo của đại dương
có biến đổi lớn. sự thay đổi này qua biểu hiện đó là độ mặn
của biển, quá trình hình thành và tạo khối băng khổng lồ,
địa hình đáy biển và đặc biệt là sự phân bố giữa các đại
dương và đất liền.
Độ mặn nước biển không bằng hiện tại. theo nghiên cứu
của các nhà khoa học độ măn của biển là do quá trình hòa
tan và tích tụ của muối. quá trình hòa tan và tạo băng liên
quan đến điều kiện khí hậu và thời đại.
Có những giả thuyết về sự hình thành hình dạng của lục
địa và đại dương : Thuyết trôi dạt lục địa, thuyết kiến tạo
màng, thuyết nới rộng đáy biển. Trong đó thuyết trôi dạt
được mọi người quan tâm và ủng hộ nhất.

• 2. Cấu tạo hình thái của thủy quyển
•

•
•
•
•
•

Thủy quyển có lớp vỏ lỏng không liên tục bao
quanh TĐ gồm có : nước ngọt, nước mặn ở các
trạng thái như rắn, lỏng, khí, trong trạng thái
chuyển động (sông, suối) hay là trạng thái tĩnh (ao,
hồ, biển)
Toàn bộ nước trên TĐ tạo nên thủy quyển,
phần lớn là biển và đại dương. Trên TĐ có 4 đại
dương :
- Thái Bình Dương có diện tích 178,7 triệu km 2
- Ấn Độ Dương
76,2 triệu km2
- Đại Tây Dương
91,6 triệu km2
- Bắc Băng Dương
14,8 triệu km2

Các đại dương trên thế giới

• Bốn vùng biển :
•
•
•
•
•

- Biển Malaixia có diện tích 8,143 t...
THUỶ QUYỂN
Thủy quyển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thủy quyển - Người đăng: nguyenlinhchi1504
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Thủy quyển 9 10 373