Ktl-icon-tai-lieu

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi thanhnd92
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 4007 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
PHẦN KẾT CẤU

PHẦN II-KẾT CẤU
45%
Giáo viên hướng dẫn : TH.S DƯƠNG VĂN HAI
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN DUY THÀNH
Lớp
: 55XD6
MSSV
: 10654.55

NHIỆM VỤ :
+ Lựa chọn biện pháp kết cấu,lập mặt bằng kết cấu
+ Tính toán tải trọng thẳng đứng, tải trọng gió
+ Sơ đồ tính toán khung không gian
+ Tính toán thiết kế khung trục 2
+ Tính toán thiết kế sàn tầng 1
+ Tính toán thiết kế móng trục 2
+ Các bản vẽ kèm theo

NGUYỄN DUY THÀNH -MSSV: 10654.55

Trang 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
PHẦN KẾT CẤU

CHƯƠNG MỞ ĐẦU: CƠ SỞ TÍNH TOÁN
I. CÁC TÀI LIỆU SỬ DỤNG TRONG TÍNH TOÁN
1. Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
2. TCVN 1651-2008.Tiêu chuẩn cốt thép.Tham khảo tài liệu TCVN 356-2005.
TCVN 5574-2012.Tiêu chuẩn thiết kế.
3. TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.
II. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Kết cấu bê tông cốt thép -phần kết cấu cấu kiện cơ bản – Pgs Ts Phan Quang Minh
(chủ biên), Gs Ts Ngô Thế Phong, Gs Ts Nguyễn Đình Cống.
1.

Kết cấu bê tông cốt thép – phần kết cấu nhà cửa - Ngô Thế Phong , Lý
Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh.
2.
Nền và móng –Phan Hồng Quân
III. VẬT LIỆU DÙNG TRONG TÍNH TOÁN
A. Bê tông
- Theo tiêu chuẩn TCVN 356 - 2005. Tham khảo tài liệu 1651-2008
+ Bê tông với chất kết dính là xi măng cùng với các cốt liệu đá, cát vàng và được
tạo nên một cấu trúc đặc chắc. Với cấu trúc này, bê tông có khối lượng riêng ~ 2500
(kG/m3)
+ Cấp độ bền bê tông theo cường độ chịu nén, tính theo đơn vị kG/cm 2, bê tông
được dưỡng hộ cũng như được thí nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn của nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp độ bền bê tông dùng trong tính toán cho công
trình là B22,5.
Cường độ của bê tông 22,5 :
+ Cường độ tính toán về nén : Rb = 13(Mpa) = 130 (kG/cm2)
NGUYỄN DUY THÀNH -MSSV: 10654.55

Trang 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG

+ Cường độ tính toán về kéo :

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
PHẦN KẾT CẤU

Rbt = 1,0(Mpa) = 10 (kG/cm2)

Môđun đàn hồi của bê tông:
Với bê tông B22,5 có

Eb = 290000 (kG/cm2)

B. Thép
Thép làm cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép dùng loại thép sợi thông thường
theo tiêu chuẩn TCVN 356 - 2005. Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm CIII
; cốt thép đai, cốt thép giá, cốt thép cấu tạo dùng nhóm CI. Thép cho bản sàn dùng
nhóm CII
C. Các loại vật liệu khác
- Gạch đặc ,Cát vàng, Cát đen , Sơn che phủ màu trắng , Bi tum chống thấm .
Mọi loại vật liệu sử dụng đều phải qua thí ng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KHOA XÂY DỰNG PHẦN KẾT CẤU


Giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thực hiện
Lớp
MSSV !
NHIỆM VỤ :
+ Lựa chọn biện pháp kết cấu,lập mặt bằng kết cấu
+ Tính toán tải trọng thẳng đứng, tải trọng gió
+ Sơ đồ tính toán khung không gian
+ Tính toán thiết kế khung trục 2
+ Tính toán thiết kế sàn tầng 1
+ Tính toán thiết kế móng trục 2
+ Các bản vẽ kèm theo
NGUYỄN DUY THÀNH -MSSV: 10654.55 Trang 1
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Người đăng: thanhnd92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 9 10 358