Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết minh tính toán coppha

Được đăng lên bởi kencay
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1942 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thuyết minh tính toán coppha
2.1.2 Tính toán ván khuôn dầm
Tính ván khuôn dầm có kích thước tiết diện bxh = 30x60 cm
2.1.2.1 Tính toán ván khuôn đáy dầm
Ván khuôn đáy dầm sử dụng ván khuôn kim loại, dùng các tấm (300x1200)
được tựa lên các thanh đà gỗ ngang của hệ chống đáy dầm (đà ngang, đà dọc, giáo
PAL). Những chỗ bị thiếu hụt hoặc có kẽ hở thì dùng gỗ đệm vào để đảm bảo hình
dạng của dầm đồng thời tránh bị chảy nước xi măng làm ảnh hưởng đến chất
lượng bê tông dầm.

Ta có tổ hợp ván khuôn dầm chính
q

Ldn

Ldn

Ldn

Ldn

Ldn

Ldn

Ldn

Mmax

Ldn

Sơ đồ tính ván khuôn đáy dầm
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm gồm có:
n
1,1

qtc(daN/m2)
39

qtt(daN/m2)
42.9

1,2

1500

1800

q 3 tc  400

1,3

400

520

q 4 tc  200

1,3

200

260

STT
1

Tên tải trọng
Tải bản thân cốp pha

2

Tải trọng bản thân
BTCT dầm

q 2 tc   btct  h d

Tải trọng do đổ bêtông
bằng cần trục
Tải trọng do đầm
bêtông

3
4

Công thức

q1tc  39daN / m 2
 2500 * 0,6

Tổng tải trọng q  q1  q 2  q 3  q 4
2139
 Tổng tải trọng tính toán phân bố tác dụng lên ván đáy dầm
qtt =(q1+q2+q3+q4)*0,3=2622,9*0,3=786,87 daN/m2
a. Tính toán khoảng cách xà gồ theo điều kiện bền:
+ Điều kiện bền:  =

2622,9

M
 R* (daN/cm2).
W

Trong đó: W=6,55 cm3–Mômen kháng uốn của ván khuôn, bề rộng
300mm;
M - Mô men trong ván đáy dầm M =

qtt * l xg2
10

10  W  R.
10*6,55* 2100*0,9

 125, 43cm
q
786,87 *102

 lxg 

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ ngang là lxg = 60cm.
b. Tính toán khoảng cách xà gồ theo độ võng
+Tải trọng tiêu chuẩn tác dụng lên ván khuôn trên 1m dài
qtc =

786,87

1,2

 655, 73daN / m

+ Độ võng của ván khuôn được tính theo công thức: f =
+ Độ võng cho phép:  f  
 f 
 lg 

q tc lg 4
128 E.J
3

q tc * l 4
128* E * J

1
*l
400

 f  

lg
400

128* E * J 3 128* 2,1*106 * 28, 46

 142,88cm
400* q tc
400*655, 73*102

Trong đó: E - Mô đun đàn hồi của thép; E = 2,1.106 kg/cm2.
J - Mômen quán tính của bề rộng ván khuôn J = 28,46 cm 4
 Kết hợp 2 điều kiện trên ta chọn lxg = 60 cm
2.1.2.2 Tính toán ván khuôn thành dầm
- Tính toán ván khuôn thành dầm thực chất là tính khoảng cách cây chống
xiên của thành dầm, đảm bảo cho ván thành không bị biến dạng quá lớn dưới tác
dụng của áp lực bê tông khi đầm đổ.
- Quan niệm ván khuôn thành dầm làm việc như một dầm liên tục đều nhịp
chịu tải trọng phân bố đều q do áp lực của bêtông khi đầm, đổ, áp lực đầm đổ của
bêtông có thể coi như áp lực thuỷ tĩnh tác dụng lên ván thành, nó phân bố theo

luậtt bậc nhất, có giá trị (n**hd )...
Thuyết minh tính toán coppha
2.1.2 Tính toán ván khuôn dầm
Tính ván khuôn dầm có kích thước tiết diện bxh = 30x60 cm
2.1.2.1 Tính toán ván khuôn đáy dầm
Ván khuôn đáy dầm sử dụng ván khuôn kim loại, dùng các tấm (300x1200)
được tựa lên các thanh đà gỗ ngang của hệ chống đáy dầm (đà ngang, đà dọc, giáo
PAL). Những chỗ bị thiếu hụt hoặc có kẽ hở thì dùng gỗ đệm vào để đảm bảo hình
dạng của dầm đồng thời tránh bị chảy nước xi ng làm ảnh hưởng đến chất
lượng bê tông dầm.
Ta có tổ hợp ván khuôn dầm chính
L
dn
M
max
q
L
dn
L
dn
L
dn
L
dn
L
dn
L
dn
L
dn
Sơ đồ tính ván khuôn đáy dầm
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn đáy dầm gồm có:
STT Tên tải trọng Công thức n q
tc
(daN/m
2
) q
tt
(daN/m
2
)
1 Tải bản thân cốp pha
tc 2
1
q 39daN / m
1,1 39 42.9
2
Tải trọng bản thân
BTCT dầm
tc
2 btct d
q h
2500*0,6
1,2 1500 1800
3
Tải trọng do đổ bêtông
bằng cần trục
tc
3
q 400
1,3 400 520
4
Tải trọng do đầm
bêtông
tc
4
q 200
1,3 200 260
Thuyết minh tính toán coppha - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết minh tính toán coppha - Người đăng: kencay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Thuyết minh tính toán coppha 9 10 492