Ktl-icon-tai-lieu

Thuyết trình môn Vật lý

Được đăng lên bởi huynhvanbmt71
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 3

•
•
•
•
•
•
•

Các thành viên của nhóm 3:
Hứa Thị Việt Hà
Nguyễn Huỳnh Xuân Phước
Phi Tuấn Thành
Đoàn Phan Khánh Huyền
Phạm Thành Minh
Nguyễn Thị Phương Oanh

KIỂM TRA BÀI CŨ:
1. Định nghĩa công suất.
Nêu ý nghĩa của công suất?

ĐÁP ÁN:
- Công suất là đại lượng có giá trị bằng
thương số giữa công A và thời gian t cần
để thực hiện công ấy.
- Ý nghĩa: công suất dùng để so sánh khả
năng thực hiện công của các máy khác
nhau trong cùng một thời gian. Có thể nói
theo cách khác, công suất là “tốc độ” sinh
công của một máy

2. Định nghĩa
công cơ học
và đơn vị
công?

ĐÁP ÁN:
- Công thực hiện bởi một lực không đổi là
đại lượng đo bằng tích độ lớn của lực và
hình chiếu của độ dời điểm đặt trên
phương của lực.
- Đơn vị của công là J = N.m

BÀI 34: ĐỘNG NĂNG
ĐỊNH LÍ ĐỘNG NĂNG

I.ĐỘNG NĂNG:
Quan sát hình 34.1sgk
- Quả năng khi chuyển động có
thể sinh công=> quả nặng
có năng lượng
- Năng lượng này phụ thuộc cả
vào vận tốc và khối lương
của vật chuyển động và
được gọi là động năng

1. Định nghĩa:
- Động năng của một vật là năng lượng do vật chuyển
động mà có. Động năng có giá trị bằng một nửa tích
của khối lượng và bình phương vận tốc của vật.

Wđ =

1
mv2
2

- Trong đó: Wđ: động năng (J)
m: khối lượng của vật (kg)
v: vận tốc của vật (m/s)

C2: SGK
Một người ngồi trong toa xe đang chuyển động có động
năng bằng 0 hay khác 0 ?
Toa xe đang chuyển động theo xe, ngồi yên so với xe
- Khối lượng của người là không đổi
+ Đối với đường ray: Động năng không đổi
Wđ ≠ 0
= Đối với xe Wđ = 0

Nhận xét:
 Động năng là đại lượng vô hướng và luôn luôn dương.
 Động năng có tính tương đối.
Công thức xác định động năng của chất điểm
chuyển động và cũng đúng cho vật chuyển động
tịnh tiến, vì khi đó mọi điểm của vật có cùng
một vân tốc

Wđ =

1
mv2
2

b. Ví dụ tr.161 SGK
m1=10g = 0.01kg
v1 =600 m/s
m2 =58 kg
v2 = 8 m/s

Bài giải

Động năng cuả đạn
m1v12 0,01.36.10 4
Wđ 1 

1800 J
2
2

Động năng cuả VĐV

m2v22 58.64
Wđ 2 

1856 J Wđ 1
2
2
Mặc dù khối lượng của đạn rất nhỏ so với khối
lượng VĐV nhưng động năng cuả đạn và động năng
cuả VĐV xấp xỉ bằng nhau => yếu tố vân tốc có ảnh
hưởng rất mạnh đối với giá trị động năng (động
năng tỉ lệ với bình phương vận tốc).

II. Định lí động
năng:
Lực
F không đổi, tác dụng lên vật có khối lượng m. di chuyển
đoạn đường s; vận tốc của vật thay đổi từ v1 đến v2
V2

V1

F

F
1

s

2

v2  v2
Ta có : v22 –v12 = 2as  s  2 1
2a
Công do lực F thực hiện trên độ dời s từ vị trí 1...
CHÀO MỪNG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN
ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA
NHÓM 3
Thuyết trình môn Vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thuyết trình môn Vật lý - Người đăng: huynhvanbmt71
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Thuyết trình môn Vật lý 9 10 555