Ktl-icon-tai-lieu

tích phân bất định

Được đăng lên bởi Linh Phan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải Bài 68- chương II.
I=  x 2  adx .
u= x 2  a  du 

x
x a
2

dx

vx
x2
2
dx (1)
I= x x  a - 
x2  a
x2
x2  a  a
1
dx
dx   x 2  adx  a 
dx
Tính M= 
=
2
2
2
x a
x a
x a
dv=dx

 I  a ln x  x 2  a  C ( theo CT 14-muc1.2 -bài 1)
Thay (2) vào (1), suy ra I=

1
1
2
x x 2  a  a ln x  x  a  C
2
2

(2)

...
Giải Bài 68- chương II.
I=
2
x adx
.
u=
2
x a
2
x
du dx
x a
dv=dx
v x
I=
2
x x a
-
2
2
x
dx
x a
(1)
Tính M=
2
2
x
dx
x a
=
2
2
2 2
x a a 1
dx x adx a dx
x a x a
2
I a ln x x a C
( theo CT 14-muc1.2 -bài 1) (2)
Thay (2) vào (1), suy ra I=
2
x x a
2
1
a ln x x a C
2
tích phân bất định - Người đăng: Linh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
tích phân bất định 9 10 975