Ktl-icon-tai-lieu

Tiêu chuẩn quốc tế iso 22000

Được đăng lên bởi tran-thi-thanh-huyen
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ISO 22000: 2005

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
ISO 22000

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Các yêu cầu đối với các tổ chức
thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm

ISO 22000: 2005 Bản quyền đã được đăng kí

1

ISO 22000: 2005

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

MỤC LỤC
1
6
2
6
3
7
4
9
4.1
9
4.2
10
5
10
5.1
11
5.2
11
5.3
11
5.4
11
5.5
11
5.6
12
5.7
13
5.8
13
6
14
6.1
14
6.2
14
6.3
14
6.4
14
7
14
7.1
14

Phạm vi................................................................................................................................
Những tham khảo quy chuẩn...............................................................................................
Thuật ngữ và định nghĩa......................................................................................................
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm...................................................................................
Yêu cầu chung.....................................................................................................................
Yêu cầu thủ tục văn bản.......................................................................................................
Trách nhiệm của lãnh đạo....................................................................................................
Cam kết của lãnh đạo...........................................................................................................
Chính sách ATTP................................................................................................................
Hoạch định hệ thống quản lý ATTP....................................................................................
Trách nhiệm và quyền hạn...................................................................................................
Trưởng ban ATTP...............................................................................................................
Trao đổi thông tin................................................................................................................
Sự chuẩn bị và phản ứng trong trường hợp khẩn cấp..........................................................
Xem xét của lãnh đạo..........................................................................................................
Quản lý nguồn lực...............................................................................................................
Cung cấp nguồn lực........................................................................................
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000: 2005
ISO 22000: 2005 Bản quyền đã được đăng kí
1
TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
ISO 22000
Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
Các yêu cầu đối với các tổ chức
thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm
Tiêu chuẩn quốc tế iso 22000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiêu chuẩn quốc tế iso 22000 - Người đăng: tran-thi-thanh-huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tiêu chuẩn quốc tế iso 22000 9 10 564