Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận

Được đăng lên bởi TRí Ngô
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 3 lần
4.Dựa trên các định luật khuếch tán ,xác định quan hệ giữa thời gian
thấm C ,nhiệt độ thấm ,và chiều dày lớp thấm cho chi tiết
Thấm carbon là một quá trình nhiệt luyện trong đó sắt hoặc thép được gia
nhiệt với sự có mặt của vật liệu khác (dưới điểm nóng chảy của sắt) có thể
giải phóng ra carbon khi nó phân hủy. Bề mặt bên ngoài sẽ có hàm lượng
carbon cao hơn so với ban đầu. Khi sắt hoặc thép được làm nguội nhanh
bằng cách tôi, vùng bề mặt bên ngoài với hàm lượng carbon cao sẽ trở
nên cứng, trong khi phần lõi vẫn giữ được tính mềm và dai.
Quy trình sản xuất này theo các đặc điểm mấu chốt sau: dùng cho các chi
tiết có hàm lượng carbon thấp; chi tiết tiếp xúc với chất khí, chất lỏng hay
chất rắn chứa nhiều carbon; sinh ra một bề mặt chi tiết cứng; lõi chi tiết
hầu như vẫn giữ được độ dai và độ dẻo; và chiều sâu của lớp bề mặt cứng
lên tới 6,4 mm (0,25 inch).
Ưu điểm :bề mặt sau khi thấm +tôi và ram thấp HRC 60-64 ,chóng mài
mòn cao , còn lõi bền dẻo dai với độ cứng HRC 30-40
Nhiệt độ thấm đủ cao để thép ở trạng thái hoàn toàn la f pha có khả năng
hòa tan nhiều cacbon (900-950 )0C
Thấm cacbon ở thể rắn
Chất thấm
-than gổ xay nhỏ (3-5mm) chiếm khoảng 85-90%
-chất xúc tác :BaCO3 ,Na2CO3 ,K2CO3…. CHIẾM KHOẢNG 10-15%
-đặt chi tiết trong hộp kín với hỗn hộp chất thấm trên và nâng lên nhiệt độ
cần thiết .
Nhiệt độ và thời gian thấm
-nguyên tắc chọn nhiệt độ thấm cacbon là đạt tới tổ chức hoàn toàn
oostenit để có khả năng bảo hòa lượng cacbon lớn nhất có thể được .và
thép bản chất hạt lớn ,nhiệt độ thấm từ 900 -920 OC .nhiệt đọ thấm càng
cao ,chiều sâu lớp thấm càng lớn .

-thời gian thấm cacbon quyết định bởi chiều sâu lớp thấm giá trị này đươc
quy định khi thiết kế chi tiết .với nhiệt độ cố đinh , thời gian thấm càng lâu ,
chiều sâu lớp thấm càng lớn , có 3 cách chọn nhiệt độ thấm :
+theo công thức :{Ơ =k căn t}
Với k là hệ số phụ thuộc vào nhiệt độ thấm
T là chiều thời gian thấm (h)
Ơ chiều sâu lớp thấm (mm)
+tra bảng cho trước trong sổ tay mnhieetj luyên
+theo kinh nghiệm :thấm ở 900 oC ,cứ 0.2mm thời gian giữ nhiệt là 1h
*Thời gian thấm :giữ nhiệt ở nhiệt độ thấm ) phụ thuộc vào 2 yếu tố sau :
+Chiều dày lớp thấm yêu cầu :chiều dày lớp thấm X =(0.1 – 0.15)d d
đường kình hay chiều dày chi tiết , riêng đối với bánh răng lấy X =(0.2 –
0.3)m (m mooduyn của răng )
+Tóc độ thấm :túy theo công nghệ thấm và nhiệt độ thấm:
Thấm cacbon thể rắn : thấm c ở thể rắn p;thời gian và chiều dà lớp thấm
X=(0.11 -0.12)t khi thấm ở (900-930)0C lấy k=0.11 ,khi thấm ở (930-950)
lấy k...
4.Dựa trên các định luật khuếch tán ,xác định quan hệ giữa thời gian
thấm C ,nhiệt độ thấm ,và chiều dày lớp thấm cho chi tiết
Thấm carbon là một quá trình nhiệt luyện trong đó sắt hoặc thép được gia
nhiệt với sự có mặt của vật liệu khác (dưới điểm nóng chảy của sắt) có thể
giải phóng ra carbon khi nó phân hủy. Bề mặt bên ngoài sẽ có hàm lượng
carbon cao hơn so với ban đầu. Khi sắt hoặc thép được làm nguội nhanh
bằng cách tôi, vùng bề mặt bên ngoài với hàm lượng carbon cao sẽ trở
nên cứng, trong khi phần lõi vẫn giữ được tính mềm và dai.
Quy trình sản xuất này theo các đặc điểm mấu chốt sau: dùng cho các chi
tiết có hàm lượng carbon thấp; chi tiết tiếp xúc với chất khí, chất lỏng hay
chất rắn chứa nhiều carbon; sinh ra một bề mặt chi tiết cứng; lõi chi tiết
hầu như vẫn giữ được độ dai và độ dẻo; và chiều sâu của lớp bề mặt cứng
lên tới 6,4 mm (0,25 inch).
Ưu điểm :bề mặt sau khi thấm +tôi và ram thấp HRC 60-64 ,chóng mài
mòn cao , còn lõi bền dẻo dai với độ cứng HRC 30-40
Nhiệt độ thấm đủ cao để thép ở trạng thái hoàn toàn la f pha có khả năng
hòa tan nhiều cacbon (900-950 )0C
Thấm cacbon ở thể rắn
Chất thấm
-than gổ xay nhỏ (3-5mm) chiếm khoảng 85-90%
-chất xúc tác :BaCO3 ,Na2CO3 ,K2CO3…. CHIẾM KHOẢNG 10-15%
-đặt chi tiết trong hộp kín với hỗn hộp chất thấm trên và nâng lên nhiệt độ
cần thiết .
Nhiệt độ và thời gian thấm
-nguyên tắc chọn nhiệt độ thấm cacbon là đạt tới tổ chức hoàn toàn
oostenit để có khả năng bảo hòa lượng cacbon lớn nhất có thể được .và
thép bản chất hạt lớn ,nhiệt độ thấm từ 900 -920 OC .nhiệt đọ thấm càng
cao ,chiều sâu lớp thấm càng lớn .
tiểu luận - Trang 2
tiểu luận - Người đăng: TRí Ngô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
tiểu luận 9 10 732