Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đất

Được đăng lên bởi Hồ Đình Đức
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
I. Tổng quan về đất

mặn

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu
tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Kéo theo các tác động xấu như nhiệt
độ trung bình tăng, hạn hán, thiên tai bão lũ, băng tan làm nước biển dâng…
Theo kịch bản biến đổi khí hậu tại nước ta, mực nước biển tăng 33 cm vào năm
2050 và 100 cm vào năm 2100. Hiện tượng này làm gia tăng quá trình xâm nhập
mặn, khiến cho nước sông, nước ngầm vùng ven biển cửa sông bị nhiễm mặn. Làm
tăng nhanh quá trình mặn hóa đất đai ven biển.
Ở nước ta diện tích đất mặn chiếm 1.272.255 ha (18% diện tích đất canh tác),
trong đó có 825.255 ha mặn vào mùa khô và 446.991 ha mặn thường xuyên không
sử dụng được trong nông nghiệp. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh vùng đồng bằng Nam
Bộ như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre...và ở các tỉnh ven biển
vùng đồng bằng Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh, Ninh
Bình và Thanh Hóa. Ngoài ra còn một số diện tích đất mặn nội địa phân bố ở Ninh
Thuận, Bình Thuận được xếp là đất mặn kiềm.
Xu hướng xâm nhập mặn ngày càng tăng, theo Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền
Nam, nước mặn xâm nhập vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sớm vào tháng
2, ranh 4 g/l , xâm nhập sâu đến 50 – 55 km, có cửa sông đến 60 – 70 km. Quá
trình mặn hóa diễn ra mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiêp,
thủy sản nước ngọt.
II.

Mục đính nghiên cứu.
Từ việc nghiên cứu tìm hiểu rõ về đất mặn, chúng ta sẽ có những hướng giải
pháp cụ thể, thiết thực và dài hạn để cải tạo và sử dụng đất mặn. Do vậy việc tìm
Page 1 of 13

hiểu đặc điểm, sự hình thành, hay các quá trình mặn hóa đất tạo điều kiện thuận lợi
cho việc cải tạo và sử dụng bền vững quỹ đất.
B.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Đặc điểm đất mặn

I.
1.

Khái niệm đất mặn
Đất mặn là đất chứa nhiều muối hòa tan (1-1,5% hoặc hơn), những loại muối

tan thường gặp trong đất là:
NaCl, Na2SO4, CaCl2, CaSO4,
MgCl2, NaHCO3…Những loại
muối này có nguồn gốc khác
nhau( nguồn gốc lục địa, nguồn
gốc biển, nguồn gốc sinh vật
học…),

nhưng

nguồn

gốc

nguyên thủy của chúng là các
thành phần khoáng của đá núi lửa. Trong quá trình phong hóa đá, những muối này
bị hòa tan di chuyển tập trung ở những dạng địa hình trũng không thoát nước.
Ở vùng nhiệt đới mưa nhiều như Việt Nam, sự phong hóa đá xảy ra mạnh mẽ,
kể cả những loại muối khó tan như CaCO3, CaSO4… Cũng bị hòa tan và rửa trôi
ra sông, biển.
2.

Đăc điểm tiêu biểu đất mặn.
Bảng 1: Bảng liệt kê một số đặc điểm tiêu biểu của đất mặn.

Đặc điể...
MỤC LỤC
A. ĐẶT VẤN ĐỀ.
I. Tổng quan về đất mặn
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam một trong những quốc gia chịu
tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Kéo theo c tác động xấu như nhiệt
độ trung bình tăng, hạn hán, thiên tai bão lũ, băng tan làm nước biển dâng…
Theo kịch bản biến đổi khí hậu tại nước ta, mực nước biển tăng 33 cm vào năm
2050 100 cm vào năm 2100. Hiện tượng này làm gia tăng quá trình xâm nhập
mặn, khiến cho nước sông, nước ngầm vùng ven biển cửa sông bị nhiễm mặn. Làm
tăng nhanh quá trình mặn hóa đất đai ven biển.
nước ta diện tích đất mặn chiếm 1.272.255 ha (18% diện tích đất canh tác),
trong đó 825.255 ha mặn vào mùa khô 446.991 ha mặn thường xuyên không
sử dụng được trong nông nghiệp. Phân bố chủ yếu ở các tỉnh vùng đồng bằng Nam
Bộ như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bến Tre...và ở các tỉnh ven biển
vùng đồng bằng Bắc Bộ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Ðịnh, Ninh
Bình và Thanh Hóa. Ngoài ra còn một số diện tích đất mặn nội địa phân bố ở Ninh
Thuận, Bình Thuận được xếp là đất mặn kiềm.
Xu hướng xâm nhập mặn ngày càng tăng, theo Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền
Nam, nước mặn xâm nhập vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sớm vào tháng
2, ranh 4 g/l , xâm nhập sâu đến 50 55 km, cửa sông đến 60 70 km. Quá
trình mặn hóa diễn ra mạnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiêp,
thủy sản nước ngọt.
II. Mục đính nghiên cứu.
Từ việc nghiên cứu tìm hiểu về đất mặn, chúng ta s những hướng giải
pháp cụ thể, thiết thực dài hạn để cải tạo sử dụng đất mặn. Do vậy việc tìm
Page 1 of 13
Tiểu luận đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đất - Người đăng: Hồ Đình Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tiểu luận đất 9 10 184