Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận hóa dầu về etylbenzen

Được đăng lên bởi hoangnguyen150791
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 6588 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
MÔN: CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP
HỮU CƠ – HÓA DẦU

11/16/13

1

Đề tài

ETHYLBENZENE
GVHD: TS. Phạm Thanh Huyền
Nhóm 17:
1. Huỳnh Anh Việt
2. Nguyễn Hoàng Việt
3. Trần Đức Vinh
4. Huỳnh Tấn Vinh
5. Bùi Quang Vọng
11/16/13

2

Ethylbenzen là hidrocacbon thơm được ứng dụng rộng rãi trong công
nghệ tổng hợp hóa dầu.
Ethylbenzene, phenylethane, C6H5CH2CH3 là hợp chất Alkyl thơm
đơn vòng, có ý nghĩa quan trọng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơ
hóa dầu. Phần lớn ( > 99 % ) được sử dụng làm nguyên liệu cho quá
trình sản xuất Styrene monomer C6H5CH=CH2. 50 % của quá trình
sản xuất benzene trên thế giới. Còn lại ít hơn 1 % ethylbenzene được
sử dụng làm dung môi cho sơn, hoặc nguyên liệu cho quá trình sản
xuất diethylbenzene.
Hầu như tất cả Ethylbenzene tinh khiết được sử dụng làm
polystyrene để sản xuất nhựa và cao su nguyên liệu.
6,4 triệu tấn / năm của Ethylbenzene đã được sản xuất tại Mỹ (số
liệu 2001). Ở EU, khoảng 5,7 triệu tấn được sản xuất vào năm 1999.
11/16/13

3

Tỷ lệ EB trên thế giới đã giảm trong năm 2008, là kết quả của sự suy thoái
kinh tế thế giới, dẫn tới nhu cầu về Styrene cũng dần bị thu hẹp lại. Các
nhà sản xuất ở Mỹ, Tâu Âu, Nhật đã phản đối việc tăng giá nguyên liệu,
dẫn tới làm giảm năng suất , hình thành các công ty liên hợp. Khu vực
Trung Đông và Trung Quốc, năng suất EB Styrene tiếp tục tăng như đã dự
đoán do nhu cầu tăng. Trong khi Trung và Nam Mỹ tỷ lệ sử dụng giảm
trong 2008. Thị trường thế giới đang hồi phục chậm. Nhu cầu EB trên thế
giới sẽ tăng ở mức trung bình hàng năm là 2.9% từ 2008 tới 2013, được
trông chờ tăng nhanh nhất là ở khu vực Trung Đông và Trung Quốc
11/16/13

4

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
I. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ
II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
III. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT
IV. ỨNG DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG
V. AN TOÀN MÔI TRƯỜNG
VI. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

11/16/13

5

Phần I

ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ

11/16/13

6

1. Định nghĩa:

- Danh pháp IUPAC: etylbenzen
- Tên khác là : etylbenzol,phenyletan,EB
- Công thức hóa học: C8H10

11/16/13

7

.

11/16/13

Công thức phân tử

8

Cấu trúc

11/16/13

9

2. Tính chất vật lý
• Ở điều kiện thường, Ethylbenzene là chất
lỏng trong suốt, không màu với mùi thơm
đặc trưng.
• Ethylbenzene có kích ứng cho da và mắt.
• Tương đối độc hại khi uống phải, hít thở và
hấp phụ qua da.

11/16/13

10

Dưới đây là một vài tính chất
vật lý của Ethylbenzene:
Khối lượng riêng :

- ở 150C :
0.87139 g/cm3

0.867g/cm3
- ở250C :

- ở 200C :

0.86262 g/cm3

11/16/13

11

0

Dưới đây là một vài tính ch...
11/16/13 1
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
MÔN: CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP
MÔN: CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP
HỮU CƠ – HÓA DẦU
HỮU CƠ – HÓA DẦU
tiểu luận hóa dầu về etylbenzen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận hóa dầu về etylbenzen - Người đăng: hoangnguyen150791
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
tiểu luận hóa dầu về etylbenzen 9 10 261